Hava akış sensörünün (MAF Sensörü) kontrol edilmesi

Araçlardaki hava akış sensörü konusunda faydalı temel bilgileri ve önemli ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Hava akış sensörü, içten yanmalı motorlarda emilen hava kütlesini tespit eder. Motor kontrol ünitesi, çok çeşitli işlevleri kontrol etmek için bu değişkene ihtiyaç duyar. Hava akış sensörünün yapısı ve işlevi hakkındaki bilgileri bu sayfadan edinebilirsiniz. Buna ek olarak, arızalı bir hava akış sensörünün kendini nasıl gösterebildiği, hava akış sensörünün arızalanmasına sebep olan durumları ve araç servisinde nasıl kontrol edilebileceği hakkındaki bilgileri burada bulabilirsiniz.

Önemli güvenlik uyarısı
Çalışmalarında araç servislerine profesyonel destek sağlamak için, aşağıdaki teknik bilgiler ve uygulamaya yönelik ipuçları HELLA tarafından hazırlanmıştır. Bu web sitesinde sağlanan bilgiler, yalnızca uygun şekilde eğitilmiş uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

HAVA AKIŞ SENSÖRÜNÜN İŞLEVİ: ÇALIŞMA PRENSİBİ

Hava akış sensörü, emilen hava kütlesini tespit etme görevini yerine getirir. Akış düzeltici, sensör koruması ve sensör modülüne sahip boru şeklinde bir muhafazadan oluşur. Sensör, hava filtresi mahfazası ile emme manifoldu arasındaki emiş borusunun içerisine monte edilir.

Bir cam membran üzerine monte edilmiş sıcaklığa bağlı iki metal film direnci, hava akışının içerisine yerleştirilir. Birinci direnç (RT), bir sıcaklık sensörüdür ve hava sıcaklığını ölçer. İkinci direnç (RS), hava akımını tespit etmek için kullanılır. Emilen havanın miktarına bağlı olarak, RS direnci az ya da çok soğur. RT ve RS dirençleri arasındaki sabit sıcaklık farkını tekrar dengelemek etmek için, RS direncinden geçen akım akışı, elektronik sistemler tarafından dinamik olarak düzenlenmelidir. Bu ısıtma akımı, motor tarafından emilen ilgili hava kütlesi için bir ölçüm değişkeni görevi görür. Bu ölçülen değer, motor yönetimi kontrol ünitesi tarafından gerekli yakıt miktarının hesaplanması için gereklidir.

HAVA AKIŞ SENSÖRÜNÜN ARIZA BELİRTİLERİ: BELİRTİLER

Arızalı bir hava akış sensörü, aşağıdaki gibi kendini gösterebilir:

  • Motor durması veya motor kontrol ünitesinin bir acil durum çalışma programında çalışmaya devam etmesi
  • Motor arıza ışığının yanması

HAVA AKIŞ SENSÖRÜ ARIZASI: ARIZA NEDENİ

Hava akış sensörünün arızalanma nedenleri şunlar olabilir:

  • Elektrik bağlantılarında kontak hatası
  • Hasarlı ölçüm elemanları
  • Mekanik hasarlar (titreşimler, kaza)
  • Ölçüm elemanlarının kayması (ölçüm çerçevesinden ayrılma)

HAVA AKIŞ SENSÖRÜNÜN KONTROL EDİLMESİ: SORUN GİDERME

Sorun giderme sırasında aşağıdaki kontrol adımları dikkate alınmalıdır:

Fiş bağlantısının kontrol edilmesi

Fiş bağlantısını yerine doğru oturma ve temas açısından kontrol edin.

Hava akış sensörünün (MAF Sensörü) kontrol edilmesi

Hava akış sensörününde hasar olup olmadığını kontrol edin.

Ölçüm elemanlarının kontrol edilmesi

Ölçüm elemanlarınında hasar olup olmadığını kontrol edin.

Voltaj beslemesinin kontrol edilmesi

Voltaj beslemesini kontrol edin

Bağlantı kablolarının kontrol edilmesi

Çıkarılan kontrol ünitesi fişi ile sensör fişi arasındaki bağlantı kablolarını kesintisiz olup olmadığını kontrol edin (pin ataması için bağlantı şeması gereklidir). Nominal değer: yaklaşık 0 Ohm.

Hava akış sensörünün elektronik olarak kontrol edilmesi

'Hava akış sensörünün motor yönetimi kontrol ünitesi tarafından elektronik olarak kontrol edilmesi. Bir hata oluştuğunda, kontrol ünitesine arıza teşhis cihazı ile okunabilen bir hata kodu kaydedilir.

HAVA AKIŞ SENSÖRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ: VİDEO

Hava akış sensörünün profesyonelce değiştirilmesi

Sökme ve montaj dahil, hava akış sensörünün değiştirilmesi.

 

02:43 dk.