Kornanın değiştirilmesi

Audi TT/RS ve Grand Cherokee örneğinde kornaların değiştirilmesi konusunda faydalı bilgileri ve değerli ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Kullanım alanına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, araca monte edilmiş olan kornalar (halk dilinde klakson olarak da anılır) çok zayıf tasarlanmış olabilir. Bu durumda, tehlikeli bir durumda yeterli bir ikaz sesi üretebilmek için, daha güçlü bir korna monte etmek yararlı olabilir. Böyle bir tadilatın nasıl yapılacağını ve bu sırada nelere dikkat edilmesi gerektiğini örnek olarak bir Audi TT/RS ve Jeep Grand Cherokee üzerinde gösteriyoruz.

Önemli güvenlik uyarısı
Çalışmalarında araç servislerine profesyonel destek sağlamak için, aşağıdaki teknik bilgiler ve uygulamaya yönelik ipuçları HELLA tarafından hazırlanmıştır. Bu web sitesinde sağlanan bilgiler, yalnızca uygun şekilde eğitilmiş uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

Aşağıdaki tadilat, bir Audi TT/RS ve bir Jeep Grand Cherokee üzerinde örnek olarak gösterilmiştir. Ancak, talimatlar diğer araç modellerine de uygulanabilir. Şematik şekiller, resimler ve tanımlar yalnızca doküman metninin temsili ve açıklanmasına hizmet etmektedir ve onarım için temel alınamazlar.

 

Tadilattan önce, aşağıdakiler dikkate alınmalı veya kontrol edilmelidir:

 • Ürünle birlikte verilen montaj talimatını dikkatlice okuyun
 • Teknik veriler yardımıyla güçlü sesli kornaların güç tüketimini belirleyin  
 • Daha sonra, bu bilgiler yardımıyla araç tarafındaki kablolamayı ve orijinal olarak monte edilen kornalara ait sigortaların kullanılabilirliğini kontrol edin

 

Yeni güçlü sesli kornanın güç tüketimi 66 Watt olarak verilir, bu da 12 voltluk araç elektrik sisteminde her iki korna için salt matematiksel olarak 11,0 amperlik bir akım tüketimine karşılık gelir. 
Örnek aracımızda, fabrikada kurulumu yapılmış yeterli kablo kesitine sahip bir kablolama, bir güç rölesi ve bir 20A sigorta mevcuttur. Böylece, sürekli bir yük durumunda bile, tüm devrede yeterli bir güç rezervi sağlanır. Bu durumda, elektrik tesisatının değiştirilmesine gerek yoktur.

NOT

Araç tarafındaki kablolamanın veya sigortanın yeterli olmaması durumunda bunlar yeni montaj durumuna uygun olarak mutlaka değiştirilmelidir. 

Audi TT/RS montaj örneği: Kılavuz

Ön çalışmalar

Elektrik bağlantısı süresince akustik sinyal cihazlarının voltaj beslemesi kesilmelidir. 

 

 • Korna devresine ait sigortayı sigorta kutusundan çıkarın
 • Akünün şasi kablosunu çıkarın
 • Önemli: Bu durumda, bazı etkinleştirme kodları (radyo, navigasyon vb.) kaybolur ve tekrar girilmelidir
ÖNEMLİ!


Kontağı kapatın ve anahtarı aracın dışına çıkarın.

Ön tampon kaplamasının sökülmesi

 • Ön sol ve sağ çamurluk davlumbazının vidalarını sökün
 • Alt kapakları sökün ve çamurluk davlumbazını kaldırın
 • Gerekirse, cam temizleme sisteminin yıkama suyu borularını ayırın ve kapatın
 • Tampon kaplamasının montaj vidalarını üstten, alttan ve içeriden sökün
 • Tampon kaplamasını dikkatlice çıkarın

Orijinal olarak takılı kornaların braketlerle birlikte sökülmesi

 • Kornaların üzerindeki elektrik fişi bağlantılarını ayırın 
 • Dikey takviye kolunu sökün (braket/kilit mandalı)
 • Braketi kornalarla birlikte sökün
 • Kornaları braketten sökün

Güçlü sesli kornaların takılması

 • Yeni kornaların montaj konumunu belirlemek için montaj braketini yeniden takın
 • Montaj konumunu brakete işaretleyin. Montaj braketini çıkarın ve istediğiniz yerden delin.
 • Braketi ve takviye kolunu yeniden takın ve kornaları uygun vidalarla sabitleyin 
NOT

Yeni güçlü sesli kornaların boyutu nedeniyle, optimum montaj konumu kontrol edilmelidir. Mahfaza gövdesi, her tarafa doğru salınım yapacak yeterli alana sahip olmalı ve bitişik karoser parçalarına temas etmemelidir.   

Yeni güçlü sesli kornalara yapılacak elektrik bağlantılarının hazırlanması

 • Bunu yapmak için, siyah oluklu boruyu kablo demetinden ayırın
 • Kablo demetindeki eski fişi ayırın
 • Kabloların iki damar ucunu sıyırın ve iki yassı fişi uygun sıkıştırma pensesi ile sabitleyin
 • Her iki kabloyu da tekrar oluklu borunun içine yerleştirin 
 • Montaj durumunun gerektirmesi halinde, kablolar ayrıca ısı ile daralan makaronla da kaplanabilir.  

Güçlü sesli kornaların bağlanması

Elektrik bağlantısını güçlü sesli kornalara bağlayın, kablo demetini kablo kılavuzlarından geçirin ve sabitleyin.

Sigortayı takın ve işlev kontrolü yapın

İşlev testi başarılı olursa, tampon kaplaması daha sonra tüm montaj parçalarıyla birlikte yeniden monte edilebilir ve böylece araç tekrar toplanabilir.

NOT

Tutucu sac dahil mahfaza gövdesi, kornanın ses rengini belirler. Güçlü sesli korna üzerindeki tutucu sacın (braket) değiştirilmesi, ses karakteristiğini olumsuz yönde değiştirebilir.   

Grand Cherokee montaj örneği: Kılavuz

Bu araç üzerinde yapılan tadilat, temel yapısı ile karşılaştırılabilir. Sadece araca özgü montaj çalışmaları buna uygun olarak dikkate alınmalıdır.

Araca özgü çalışma adımları

Korna devresine ait sigortayı sigorta kutusundan çıkarın

Ön tampon kaplamasının sökülmesi

 • Karter muhafazasını ve çamurluk davlumbazlarını sökün
 • Üst ve alt tampon kaplaması sabitleyicilerini çözün
 • Ön tampon kaplamasını sökün

Orijinal olarak takılı kornaların braketlerle birlikte sökülmesi

 • Kornaların üzerindeki elektrik fişi bağlantılarını ayırın 
 • Kornaları braketten sökün

Güçlü sesli kornaların takılması

 • Yeni kornaların montaj konumunu braket üzerinde tanımlayın.
 • Güçlü sesli kornaları uygun vidalarla takın 

Elektrik bağlantısını güçlü sesli kornalara bağlayın, kablo demetini kablo kılavuzlarından geçirin ve sabitleyin

Bu araçta, braket ve elektrik bağlantısı uyarlama çalışması yapılmadan kullanılabilir.

İşlev kontrolü

Sigortayı takın ve işlev kontrolü yapın

Tampon kaplamasının yeniden monte edilmesi

Daha sonra tüm montaj parçalarıyla birlikte tampon kaplamasını yeniden takın

NOT

BM’in ECE-R28 Regülasyonu “Sesli İkaz Cihazları / Sinyalleri” uyarınca Avrupa için geçerli genel yönetmeliğinden alıntı: “Sesli ikaz cihazı, tutarlı ve düzgün bir ses vermelidir; akustik spektrumu çalışma sırasında önemli ölçüde değişmemelidir.”

 

Lütfen tüm tadilat işlemleri sırasında, daima ilgili araç üreticisinin ürüne özgü montaj kılavuzlarını ve onarım kılavuzlarını dikkate alın!

 

Şematik şekiller, resimler ve tanımlar yalnızca doküman metninin temsili ve açıklanmasına hizmet etmektedir ve montaj veya tasarım için temel alınamaz. Tüm hakları saklıdır.