FARLARDA VE LAMBALARDA NEM

Farlarda ve araç lambalarında nem konusunda değerli bilgileri ve faydalı ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

İçeriden buğulanan farlar ve araç lambaları, genellikle sürücüler tarafından bir kusur olarak algılanır. Bununla birlikte, bazı durumlarda bu olguya fiziksel koşullar neden olur. Bununla ilgili açıklamaları bu sayfada bulabilirsiniz. Ayrıca, farda veya bir araç lambasında su birikirse ne yapılması gerektiğini de buradan öğrenebilirsiniz. Arızalı lambaların değiştirilmesine yönelik bir adım adım işlem kılavuzu, aynı zamanda değerli uygulama ipuçları da sunmaktadır.

Önemli güvenlik uyarısı
Çalışmalarında araç servislerine profesyonel destek sağlamak için, aşağıdaki teknik bilgiler ve uygulamaya yönelik ipuçları HELLA tarafından hazırlanmıştır. Bu web sitesinde sağlanan bilgiler, yalnızca uygun şekilde eğitilmiş uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

NEMİN AYDINLATMA TEKNOLOJİSİ SİSTEMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TEMEL İLKELER

Bir aydınlatma sistemine nem girerse, ışık dağılımı veya ışık performansında sürücü tarafından algılanan bozulma, sadece bariz etkiyi temsil eder. Nemin neden olduğu korozyon çoğu durumda çok daha ciddi bir sorundur. Farlarda ve lambalarda aşırı nem yoğuşması hızlı bir şekilde tespit edilebilirken, korozyon gizliden gizliye çalışır. Sadece arıza teşhisi sırasında, örneğin bir aydınlatma işlevinin devre dışı kalması durumunda, “tahribatın” tüm kapsamı ortaya çıkar. Korozyona uğramış fiş bağlantıları, yolları oksitlenmiş sıkıştırmalı kontaklar ve tamamen harap olmuş ampul taşıyıcılar bunlardan sadece birkaçıdır. Ticari araçlara ve binek otomobillere kıyasla, bu konu motokaravanlar ve karavanlarda daha da yaygındır. Burada, nüfuz eden nem sadece lambaya ve kablolarına zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda gövdenin yalıtımında da yayılabilir ve bu da olası küf oluşumuna neden olabilir.

 

Bir motokaravandaki çeşitli lambalar örneğinde, profesyonel bir onarımın temel noktaları ele alınacaktır.

 

İlk olarak, aydınlatma sistemlerindeki nemle ilgili birkaç fiziksel yasadan bahsedelim. Bunlar, müşteri görüşmesindeki bilgiler için bir temel oluşturabilir.

Lambalarda nem yoğuşması (çiy oluşumu)

Yukarıda belirtilen durumdan şikayet edilmesi durumunda, bunun mutlaka bir arıza olması gerekmez. Kapak camının buğulanması durumunda, akkor ampulün yandığı sırada aydınlatma teknolojisiyle ilgili çıkış yüzeyi belirli bir süre içinde kurumuş olmalıdır. Ancak bu işlem, ortam sıcaklığı ve bağıl nem nedeniyle zaman içinde değişebilir. Bu işlem fizik yasalarına göre normaldir ve reflektör yoğuşmanın etkilerine karşı korunduğundan teknik açıdan güvenlidir.

 

Akkor ampulün yakılması lambanın içindeki havayı ısıtır. Arka lamba havalandırması sayesinde, genleşen, ısınan ve kuru hava arka lamba muhafazasından dışarı atılır. Akkor lamba kapatıldıktan sonra, arka lambadaki hava tekrar yavaşça soğur. Sonuç olarak, neme doymuş hava dışarıdan lambanın içine “emilir”. Bu durumun bir sonucu olarak, yüksek atmosferik nem ve lambanın iç kısmında daha yüksek sıcaklık farklılıkları olması durumunda, kapak camının iç kısmında yoğuşma meydana gelebilir. Özellikle soğuk mevsimlerde ve nemli havalarda bu durum giderek daha fazla karşımıza çıkmaktadır. Ancak, yoğuşma kapak camı üzerinde su damlaları oluşturacak kadar güçlüyse (bkz. Resim 1) ve hatta lambanın alt kısmında bir su birikmesi varsa (bkz. Resim 2), conta hasar açısından kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.

 

Lambanın havalandırma açıklıklarının olası bir “tıkanması” da kontrol edilmelidir. Kurutma önlemi olarak, lambaya yağsız basınçlı hava üflenebilir. Ancak, devamında su hala lambanın içinde toplanıyorsa, lamba değiştirilmelidir.

Kılcal etki

Çok bilinmeyen bir konu da armatürlerdeki kılcal etkidir. Bu olgu genellikle bir lambaya su girmesinden ve birikmesinden sorumludur. Kılcal etki, sıvıların dar borularda veya çatlaklarda farklı boyutlara yayılma özelliğini tanımlar.

 

Bir elektrik kablosu durumunda kılcal etki, su moleküllerinin ve kablo kılıfının moleküllerinin birbirini çekmesidir. Bir kılcal damar (kılcal = dar boşluk) ne kadar darsa, bu çekim o kadar güçlüdür. Kılcal etkinin tesir edebilmesi için, kablonun içine su girmelidir. Bunun nedeni genellikle su sızdırmaz olmayan bir fiş bağlantısıdır. Basit düz fişler, kesici konnektörler (akım çalıcılar) vs. kabloya neme karşı yeterli koruma sağlamaz. Böylece su, kablo kılıfının (yalıtım) altındaki zayıf veya yalıtımsız kablo alanı aracılığıyla kabloya nüfuz edebilir (bkz. Resim 3).

 

Kablodaki kılcal etkiden dolayı, bakır şeritler ile kablo kılıfı arasındaki nem lambanın içine ulaşır.

 

Bu nedenle, her zaman örneğin Superseal fişler gibi (bkz. Resim 4) su geçirmez fişler ve kablo bağlantıları kullanılmalıdır.

NEM YOĞUŞAN AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE SORUN GİDERME: SORUN GİDERME

Bir sürücü, aracının aydınlatma sisteminde aşırı bir yoğuşma olduğundan şikayetçiyse, bunun çeşitli nedenleri olabilir. Bu nedenle, hızlı ve güvenilir hata tespiti için sistematik bir prosedür vazgeçilmezdir. Sorun giderme ağacı (bkz. grafik) temel test adımlarını gösterir.

FREN LAMBASININ ONARILMASI: KILAVUZ

Bir aydınlatma işlevinin arızalanması, genellikle bir servis ziyaretinin nedenidir.

 

Burada açıklanan durumda, sol fren lambası ve bir yan işaret lambası arızalanmıştır. Lambalar söküldüğünde bunun nedeni ortaya çıkar. Arka lambanın plastik yapıya doğru bir contalaması yoktur, böylece kir ve su engelsiz bir şekilde lambanın içine nüfuz edebilir (bkz. Resim 5 ve 6). Ampul taşıyıcılar, lamba duyları ve sıkıştırmalı kontaklar tamamen değiştirilmeleri gerekecek ölçüde korozyona uğramıştır. Ayrıca, yapıya giden kablo tesisatı da sızdırmaz değildir, bu nedenle su girişi orada da belirgin izler bırakmıştır.

 

Buna göre profesyonel onarımlar için tesisat malzemelerinden oluşan belirli bir ürün yelpazesi gereklidir. Resim 7’de bir seçki görebilirsiniz.

Korozyona uğramış sıkıştırmalı kontakların kablolardan çekip çıkarılması

Korozyona uğramış sıkıştırmalı kontakları kablolardan çekip çıkarın ve ampul taşıyıcıyı lambadan sökün.

Kabloların bir araya getirilmesi

Isıyla daralan uygun bir makaronu (çapı dikkate alın) kablo burcu alanında kabloların üzerine çekin ve kabloların üzerine sıkıca oturana kadar bir sıcak hava tabancası ile ısıtın.

Uygun tapayı seçin ve ortasına bir delik açın

Çeşitli motokaravan ve karavan üreticilerinde, delik vasıtasıyla bir kablo burcu oluşturulur. Bu burç sızdırmaz değilse, kauçuk tapalar bu amaç için uygundur. Tapalar, asorti kutularında farklı boyutlar halinde sunulur ve çok yönlü kullanılabilir. Uygun tapayı seçin ve ortasına bir delik açın. Çap, ısıyla daralan makaronlu kablonun çapından biraz daha küçük olmalıdır. Böylece, montajdan sonra ısı ile daralan makaron ile tapa arasındaki iç alana su girmemesini sağlanmış olur.

Kablo uçlarının izolasyonunun sıyrılması

Kablo uçlarını yaklaşık 10 mm sıyırın ve sıkıştırmalı kontaklar, örn. HELLA No. 8KW 732 567-003 ile donatın. Ardından, sıkıştırmalı kontakların ısıyla daralan makaronlarını kabloya sıkı bir şekilde oturana kadar sıcak hava tabancası ile ısıtın.

Kauçuk tapayı deliğin içine yerleştirin

Köpüklü kauçuk şeridin temas yüzeyine yapıştırılması

Suyun ve kirin bu zamana kadar olduğu gibi lambanın arkasına geçmesini önlemek için, ince köpüklü kauçuk şeritlerin kullanılması tavsiye edilir. Bunlar, kalınlık ve genişlik açısından çok çeşitli tasarımlarda mevcuttur. Bir taraflarında yapışkan bir tabaka olması önemlidir. Köpüklü kauçuk şeritleri lambanın temas yüzeyine yapıştırın. Yoğuşma suyu vb.’nin boşalabilmesi için, sadece alt kenarda yaklaşık 1 cm uzunluğunda bir parça kalmalıdır.

Ampul taşıyıcısına akkor ampullerin yerleştirilmesi

Ampul taşıyıcısına akkor ampulleri yerleştirin ve sıkıştırmalı kontakları takın.

Kirlerin lambadan dışarı üflenmesi

Kirleri, yağ içermeyen basınçlı hava ile lambadan dışarı üfleyin.

Ampul taşıyıcısının lamba üzerine monte edilmesi

Ampul taşıyıcısını lambanın üzerine monte edin ve ardından tekrar gövdeye vidalayın.

YAN İŞARET LAMBASININ ONARILMASI: KILAVUZ

Sökme işleminden sonra yan işaret lambasında da aynı sorunlarla karşılaşılır. Geçmişte, nemin nüfuz etmesini önlemek için conta macunu burada bolca kullanılmıştır (bkz. Resim 8). Ne yazık ki bu önlem başarısız oldu.

 

Sıkıştırma kontakları tamamen oksitlenmiş, bu da sonuç olarak lambanın arızalanmasına yol açmıştır.

 

Genel olarak, akkor ampullerle donatılmış gömme lambalar asla bir conta macunu veya bir yapıştırıcı ile monte edilmemeli veya kapatılmamalıdır. Bir akkor ampul arızası durumunda, lambanın sökülmesi zor veya imkansız olacaktır. Bu gibi durumlarda, yalnızca “komple yenileme” yardımcı olacaktır!

Temas yüzeyinin temizlenmesi

Uygun bir temizleyici ile temas yüzeyini conta macunundan temizleyin.

Eski sıkıştırmalı kontakların çekip çıkarılması

Kablo uçlarını yaklaşık 10 mm sıyırın ve sıkıştırmalı kontaklar, örn. HELLA No. 8KW 732 567-003 ile donatın. Ardından, sıkıştırmalı kontakların ısıyla daralan makaronlarını kabloya sıkı bir şekilde oturana kadar sıcak hava tabancası ile ısıtın.

Lamba duyundaki kontakları temizleyin, gerekirse lamba duyunu değiştirin

Bu yan işaret lambasının plastik yapı için bir kauçuk contası yoktur. Burada, aynı şekilde suyun yapı ile lamba muhafazası arasında bir yol açması tehlikesi vardır. Bu süreç hava akımı tarafından da desteklenmektedir. Bu nedenle, yuvarlak bir lamba duyuna sahip gömme lambalar söz konusu olduğunda, conta olarak o-ringlerin kullanılması uygundur. Eğer uygun bir o-ring yoksa, klima sistemleri için o-ring ürün yelpazenize başvurun. O-ringi lambanın taban plakasına kadar itin.

 

Dikkat! O-ring çok kalın olmamalıdır. Montajdan sonra, lamba gövde ile aynı hizada olmalıdır.

Lamba duyunun lambanın içine sabitlenmesi

Sıkıştırmalı kontakların lamba duyuna takılması

Sıkıştırmalı kontakları lamba duyuna takın ve lambayı tekrar gövdeye vidalayın.

Sonuç

Lamba sistemleri doğru bilgi ve malzeme ile monte edilir veya onarılırsa, nemin etkileri fiziksel koşullara bağlı minimum bir düzeye indirilebilir. Bu, geleneksel lamba bileşenlerine sahip lambaların yanı sıra çoğu LED lambalar için de geçerlidir.