Eksantrik mili konum sensörü

Araçlardaki eksantrik mili konum sensörü konusunda faydalı temel bilgileri ve önemli ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Eksantrik mili konum sensörü, motor kontrol ünitesine krank tahrikinin tam konumunu belirleme olanağı sağlar. Bu bilgi, diğerlerinin yanı sıra, ateşleme ve enjeksiyon süresinin hesaplanması için gereklidir. Bu sayfada, eksantrik mili konum sensöründeki bir arızanın nasıl fark edildiğini ve arıza teşhisinde hangi adımları atmanın mantıklı olduğunu okuyabilirsiniz.

Önemli güvenlik uyarısı
Çalışmalarında araç servislerine profesyonel destek sağlamak için, aşağıdaki teknik bilgiler ve uygulamaya yönelik ipuçları HELLA tarafından hazırlanmıştır. Bu web sitesinde sağlanan bilgiler, yalnızca uygun şekilde eğitilmiş uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

EKSANTRİK MİLİ KONUM SENSÖRÜNÜN İŞLEVİ: ÇALIŞMA PRENSİBİ

Eksantrik mili konum sensörlerinin görevi, krank mili konum sensörü ile birlikte krank mili tahrikinin tam konumunu tanımlamaktır. Her iki sensör sinyalinin kombinasyonu sayesinde, motor kontrol ünitesi ilk silindirin ne zaman üst ölü noktada olduğunu bilir.

 

Bu bilgi üç defa gereklidir:

 1. Sıralı enjeksiyon sırasında enjeksiyonun başlatılması için,
 2. pompa-meme enjeksiyon sisteminde manyetik valfin kumanda sinyali için ve
 3. silindir seçici vuruntu kontrolü için.

 

Eksantrik mili konum sensörü, Hall prensibine göre çalışır. Eksantrik milinde bulunan bir dişli çerçeveyi tarar. Sensör başlığında bulunan Hall IC’nin Hall voltajı, dişli çerçevenin dönmesi sonucu değişir. Değişen bu voltaj, kontrol ünitesine gönderilir ve orada gerekli verilerin belirlenmesi için değerlendirilir.

EKSANTRİK MİLİ KONUM SENSÖRÜNÜN ARIZA BELİRTİLERİ: BELİRTİLER

Arızalı bir eksantrik mili konum sensörü, şu şekilde kendini gösterebilir:

 • Çalıştırma güçlükleri
 • Motor arıza ışığının yanması
 • Hata kodunun kaydedilmesi
 • Kontrol ünitesinin acil durum çalışma programında çalışması

EKSANTRİK MİLİ KONUM SENSÖRÜ ARIZASI: ARIZA NEDENİ

Eksantrik mili konum sensörünün arızalanma nedenleri şunlar olabilir:

 • Mekanik hasarlar
 • Kodlayıcı çarkın kırılması
 • Dahili kısa devreler
 • Kumanda ünitesine bağlantının kesilmesi

EKSANTRİK MİLİ KONUM SENSÖRÜNÜN KONTROL EDİLMESİ: SORUN GİDERME

SORUN GİDERME:

 • Sensörü hasarlar açısından kontrol edin ✓
 • Arıza belleğini okutun ✓
 • Sensör kablolarının, fişin ve sensörün elektrik bağlantılarını doğru bağlantı, kırılma ve korozyon açısından kontrol edin ✓

Bağlantı kablosunun kontrol edilmesi

Kontrol ünitesinden sensöre giden bağlantı kablosunu ohmmetre ile kontrol edin. Kontrol ünitesinden ve sensörden fişleri çekin, kablolarda temassızlık olmadığını kontrol edin. Pin ataması için bir bağlantı şeması gereklidir. Nominal değer: yaklaşık 0 Ohm.

Bağlantı kablolarının topraklama kısa devresi olmadığının kontrol edilmesi

Bağlantı kablolarını topraklama kısa devresi olmadığını kontrol edin. Sensör fişi ile araç topraklaması arasından ölçüm yapın, kontrol ünitesi fişini çekin. Nominal değer: >30 MOhm.

Besleme voltajının kontrol edilmesi

Kontrol ünitesinden sensöre giden besleme voltajını kontrol edin. Kontrol ünitesi fişlerini takın, kontağı açın. Nominal değer: yaklaşık 5 V (üretici verilerini dikkate alın).

Sinyal voltajının kontrol edilmesi

Sinyal voltajını kontrol edin. Osiloskoptan gelen ölçüm kablosunu bağlayın ve motoru çalıştırın. Osiloskopta bir kare dalga sinyal görünür olmalıdır.

MONTAJ UYARISI

Kodlayıcı çarka doğru mesafeye ve conta yatağına doğru oturduğundan emin olunmalıdır.