Gaz pedalı konum sensörü

Araçlardaki gaz pedalı sensörü veya gaz pedalı hareket sensörü / pedal konum sensörü konusunda faydalı temel bilgileri ve önemli ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Gaz pedalı konum sensörü, gaz pedalının konumunu motor kontrol ünitesine aktarır. Bu bilgilere dayanarak, sürücünün istediği yük anında uygulanabilir. Bu sayfada, modern pedal konum sensörlerinin hangi prensibe göre çalıştığı ve hangi belirtilerin bu sensörün alanında bir arıza olduğuna işaret ettiği konusunda sizi bilgilendiriyoruz. Ayrıca, gaz pedalı konum sensörlerinin araç servisinde nasıl test edildiğini de burada bulabilirsiniz.

Önemli güvenlik uyarısı
Çalışmalarında araç servislerine profesyonel destek sağlamak için, aşağıdaki teknik bilgiler ve uygulamaya yönelik ipuçları HELLA tarafından hazırlanmıştır. Bu web sitesinde sağlanan bilgiler, yalnızca uygun şekilde eğitilmiş uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

GAZ PEDALI KONUM SENSÖRÜNÜN İŞLEVİ: ÇALIŞMA PRENSİBİ

Modern araçlarda elektronik bileşenlerin oranı giderek artmaktadır. Bunun nedenleri arasında, örneğin emisyon ve tüketim değerlerinin azaltılması alanındaki yasal düzenlemeler yer almaktadır. Aktif ve pasif güvenliğin yanı sıra sürüş konforunun artırılmasına yönelik elektronik bileşenler de yükseliştedir. Gaz pedalı konum sensörü, en önemli bileşenler arasındadır.

 

Otomotiv alanındaki uygulama için, giderek artan şekilde endüktif prensibi temel alan temassız bir sensör kullanılmaktadır. Bu sensör, bir ikaz bobini, değerlendirme için alıcı bobinler , elektronik bileşenlerden oluşan bir stator ve belirli bir geometriye sahip bir veya daha fazla sayıda kapalı iletken döngüden teşkil edilen bir rotordan oluşur.

 

Verici bobine bir AC voltaj uygulanarak, alıcı bobinlerde voltajları indükleyen bir manyetik alan üretilir. Rotorun iletken döngülerinde de alıcı bobinlerin manyetik alanını etkileyen bir akım indüklenir. Rotorun statordaki alıcı bobinlere göre konumuna bağlı olarak, voltaj genlikleri üretilir. Bunlar bir elektronik değerlendirme ünitesinde işlenir ve daha sonra DC voltajı şeklinde kontrol ünitesine gönderilir. Kontrol ünitesi sinyali değerlendirir ve ilgili bilgiyi gaz kelebeği aktüatörüne iletir. Voltaj sinyalinin karakteristiği, gaz pedalının işletilme şekline bağlıdır.

GAZ PEDALI KONUM SENSÖRÜNÜN ARIZA BELİRTİLERİ: BELİRTİLER

Gaz pedalı konum sensörü arızalanırsa, aşağıdaki hata belirtileri ortaya çıkabilir:

 • Motor sadece artan bir rölantiyi gösteriyor
 • Araç gaz pedalı hareketlerine cevap vermiyor
 • Araç, “acil durum çalışma” moduna geçiyor
 • Gösterge panelindeki motor arıza lambası yanıyor

GAZ PEDALI KONUM SENSÖRÜ ARIZASI: ARIZA NEDENİ

Bir arızanın çeşitli nedenleri olabilir:

 • Gaz pedalı konum sensöründe hasarlı kablolar veya bağlantılar
 • Voltaj ve şasi beslemesinin eksik olması
 • Sensördeki elektronik değerlendirme ünitesi arızası

GAZ PEDALI KONUM SENSÖRÜNÜN KONTROL EDİLMESİ: SORUN GİDERME

Sorun giderme sırasında aşağıdaki kontrol adımları dikkate alınmalıdır:

 • Hata kodunun okunması
 • Gaz pedalı konum sensörünün mekanik hasarlara karşı gözle kontrolü
 • İlgili elektrik bağlantılarının ve kablolarının doğru takılıp takılmadığının ve olası hasarların gözle kontrolü
 • Osiloskop ve multimetre yardımıyla sensörün kontrol edilmesi

 

Bir MB A sınıfı (150) 1.7 örneğini kullanarak, sorun gidermeyi açıklamak için aşağıdaki test adımları, teknik veriler ve çizimler listelenmiştir.

Kontrol ünitesi pini Sinyal Test koşulları Referans değer
C5 mavi-sarı Tahrik akımı kapalı 0 V
C5 Tahrik akımı açık 4,5 – 5,5 V
C8 mor-sarı Tahrik akımı açık 0 V
C mavi-gri Tahrik akımı açık,
Gaz pedalı serbest bırakıldı
0,15 V
C9 Tahrik akımı açık,
Gaz pedalına basıldı
2,3 V
C10 mor-yeşil Tahrik akımı açık,
Gaz pedalı serbest bırakıldı
0,23 V
C10 Tahrik akımı açık,
Gaz pedalına basıldı
4,66 V
C23 kahverengi-beyaz Tahrik akımı açık 0 V

→ Çıkış sinyali ← Giriş sinyali ⊥ Kontrol ünitesi şasisi

PİN C5’TEN SİNYAL KAYDI

Bu ölçüm sırasında sensörün voltaj beslemesi kontrol edilir. Kontak açık / kapalı.

PİN C9’TEN SİNYAL KAYDI

Kontak açık, pedala basın ve tekrar bırakın. Sinyalin yükselmesi ve düşmesi, pedalın tekrar basılıp bırakılma hızına bağlıdır.

PİN C10’TEN SİNYAL KAYDI

Kontak açık, pedala basın ve tekrar bırakın. Sinyalin yükselmesi ve düşmesi, pedalın tekrar basılıp bırakılma hızına bağlıdır.

TAVSİYE!

Ölçümler iki kişi tarafından yapılmalıdır. Sensördeki sinyallerin yakalanması, çeşitli test döngülerinin gerçekleştirilmesi ve osiloskopta arıza teşhisi sadece bir kişi için zordur ve önemli ölçüde daha fazla zaman alır.