ENJEKTÖR / ENJEKSİYON VALFİ

Araçlardaki enjektörler ve enjeksiyon valfleri konusunda faydalı temel bilgileri ve önemli ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Enjektörler her bir silindire gerekli yakıtı dağıtır ve aynı anda atomize ederek yanma odasında optimum şekilde yanmasını sağlar. Bu sayfayı aşağı kaydırın ve enjeksiyon valflerinin işlevi ve olası arıza belirtileri hakkında bilgi edinin. Burada ayrıca, motor çalışır durumda veya kapalı durumdayken enjektörlerde sorun gidermeye ilişkin değerli ipuçları da bulabilirsiniz.

Önemli güvenlik uyarısı
Çalışmalarında araç servislerine profesyonel destek sağlamak için, aşağıdaki teknik bilgiler ve uygulamaya yönelik ipuçları HELLA tarafından hazırlanmıştır. Bu web sitesinde sağlanan bilgiler, yalnızca uygun şekilde eğitilmiş uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

ENJEKTÖRLERİN İŞLEVİ: ÇALIŞMA PRENSİBİ

Enjeksiyon valflerinin görevi, motorun her çalışma durumunda kontrol ünitesi tarafından hesaplanan yakıt miktarını tam olarak enjekte etmektir. Düşük yoğuşma kayıpları ile iyi bir yakıt atomizasyonu sağlamak için, motora özgü belirli bir mesafe ve enjeksiyon açısı korunmalıdır.

 

Enjeksiyon valfleri, elektromanyetik olarak çalıştırılır. Kontrol ünitesi, motor çalışma durumunun mevcut sensör verilerine dayanarak enjeksiyon valflerini açmak ve kapatmak için elektrik darbesini hesaplar ve kontrol eder. Enjeksiyon valfleri, içinde bir mıknatıs sargısı ve meme iğnesi için bir kılavuz ve bir mıknatıs armatürü bulunan bir meme iğnesinden oluşur. Kontrol ünitesi mıknatıs sargısına bir voltaj uygularsa, meme iğnesi valf yatağından kalkar ve hassas bir deliği açar. Voltaj ortadan kalkar kalkmaz, meme iğnesi bir yayla valf yuvasına geri bastırılır ve deliği kapatır.

 

Enjeksiyon valfi açıkken, akış debisi hassas delik tarafından tam olarak tanımlanır. Çalışma durumu için hesaplanan yakıt miktarını enjekte etmek için, kontrol ünitesi, akış hızı ile karşılaştırmalı olarak enjeksiyon valfinin açılma süresini hesaplar. Bu, her zaman tam yakıt miktarının enjekte edilmesini sağlar. Valf yuvasının yapı şekli ve hassas delik sayesinde, yakıtın optimum atomizasyonu elde edilir.

ENJEKTÖR ARIZASI: BELİRTİLER

Arızalı veya düzgün çalışmayan bir enjektör, aşağıdaki arıza belirtilerine yol açabilir:

 • Çalışma sorunları
 • Artan yakıt tüketimi
 • Güç kaybı
 • Rölanti devir sayısında dalgalanma
 • Kötü egzoz gazı davranışı (örn. egzoz gazı analiz değerleri)

 

Olası dolaylı hasarlar:

 • Motor ömrünün azalması,
 • Katalitik konvertörde, dizel partikül filtresinde hasarlar

ENJEKTÖRÜN ARIZA NEDENLERİ: ARIZA NEDENİ

BİR ARIZANIN VEYA KISITLI BİR İŞLEVİN NEDENİ ŞUNLAR OLABİLİR:

 • kirlenmiş yakıt nedeniyle enjektörde tıkanmış filtre süzgeci
 • içeriden gelen küçük kirlilikler, dışarıdan gelen yanma kalıntıları, katkı maddeleri birikintileri nedeniyle kötü kapanan iğneli valf
 • tıkanmış, kapalı bir çıkış deliği
 • bobin içerisinde bir kısa devre
 • kontrol ünitesine giden bir kablo kesintisi

ENJEKTÖRLERİN KONTROL EDİLMESİ: SORUN GİDERME

Bir arıza arama işlemi, motor çalışırken ve dururken gerçekleştirilebilir.

Motor çalışırken arıza arama

Enjekte edilen yakıt miktarının karşılaştırılması

Bir silindir karşılaştırma ölçümü ve eşzamanlı egzoz gazı ölçümü ile enjekte edilen yakıt miktarı, devir düşüşü, her bir silindirin HC ve CO değerleri ile karşılaştırılabilir. En uygun durumda, değerler tüm silindirler için aynıdır; aşırı sapma değerleri durumunda, çok az yakıt enjekte edilebilir (çok fazla yanmamış yakıt = yüksek HC ve CO değerleri, az yanmamış yakıt = düşük HC ve CO değerleri). Neden, arızalı bir enjektör olabilir.

Voltajın ve darbe süresinin okunması ve karşılaştırılması

Osiloskop ile enjeksiyon sinyali görüntülenebilir. Bu amaçla ölçüm hattı sinyal hattına, diğer hat ise uygun bir şasi noktasına bağlanır. Motor çalışırken, voltaj ve darbe süresi (açılma süresi) sinyal görüntüsünden okunabilir. Gaz kelebeğini açarken, darbe süresi hızlanma aşamasında artmalı ve sabit bir devirde (yaklaşık 3000 dev./dk.) rölanti değerine veya hemen altına düşmelidir. Tek tek silindirlerin sonuçları birbirleriyle karşılaştırılabilir ve muhtemelen zayıf voltaj beslemesi gibi olası hatalar hakkında bilgi sağlar.

Yakıt basıncı ölçümü, emme ve egzoz gazı sisteminde sızıntı olup olmadığının kontrol edilmesi

Diğer önemli kontroller, olası diğer arızalı parçaları (yakıt pompası, yakıt filtresi, basınç regülatörü) tespit etmek için yakıt basıncı ölçümü ve ölçüm sonuçlarının yanlış yorumlanmasını önlemek için emme ve egzoz sisteminin sızıntılara karşı kontrol edilmesidir. Sensörün 2 kutuplu bir fişi varsa, öncelikle endüktif bir sensör söz konusudur. Burada iç direnç, olası bir topraklama kısa devresi ve sinyal belirlenebilir.

 

Bunu yapmak için, fiş bağlantısını çıkarın ve sensörün iç direncini kontrol edin. İç direnç değeri 200 ila 1.000 Ohm (nominal değere bağlı olarak) ise, sensörde sorun yoktur. 0 Ohm’da bir kısa devre ve MOhm’da bir kesinti var demektir. Topraklama kısa devresi kontrolü, bir bağlantı piminden araç topraklamasına doğru bir ohmmetre ile gerçekleştirilir. Direnç değeri sonsuza doğru eğilimli olmalıdır. Bir osiloskopla yapılan kontrol, yeterli güçte sinüzoidal bir sinyalle sonuçlanmalıdır. Hall sensörü durumunda, sadece kare dalga sinyali şeklindeki sinyal voltajı ve besleme voltajı kontrol edilmelidir. Motor devir sayısına bağlı olarak, bir kare dalga sinyali oluşmalıdır. Bir kez daha söylemek gerekirse: Bir ohmmetre kullanılması, Hall sensörünü tahrip edebilir.

Motor / kontak kapalıyken arıza arama

Kablo bağlantısının kesintisizlik açısından kontrol edilmesi

Enjektörler ile kontrol ünitesi arasındaki kablo bağlantısını kesintisizlik açısından kontrol edin (pin ataması için devre şeması gereklidir). Bu ölçüm için, kontrol ünitesi fişini çıkarın ve enjektör fişinin kontrol ünitesine giden bireysel kablolarını kontrol edin. Nominal değer: yaklaşık 0 Ohm.

Kablo bağlantısının şasiye kısa devre açısından kontrol edilmesi

Enjektör ile kontrol ünitesi arasındaki kablo bağlantısını şasiye kısa devre açısından kontrol edin. Kontrol ünitesinin fişi çekilmiş durumdayken, enjektör fişleri ile kontrol ünitesinin kablolarını araç şasisine karşı ölçün.

Enjektör bobinlerinde temassızlık olup olmadığının kontrol edilmesi

Enjiektör bobinlerinde temassızlık olup olmadığının kontrol edin Bunu yapmak için, ohmmetreyi iki bağlantı pininin arasına bağlayın. Nominal değer: yaklaşık 15 Ohm (üretici verilerini dikkate alın).

Enjektör bobinlerinin şasiye kısa devre açısından kontrol edilmesi

Enjektör bobinlerini şasiye kısa devre açısından kontrol edin. Bunu yapmak için, süreklilik için valf muhafazasına karşı her bir bağlantı pimini kontrol edin. Nominal değer: >30 MOhm.

Sabit bir test standında, sökülmüş durumda enjektörlerin püskürtme görüntüsünü test etmek mümkündür. Cihazların üreticisine bağlı olarak, enjektörleri temizleme seçeneği de vardır.