SSL | HD Matrix LED farlar: Bilinmesi gerekenler, onarım talimatları ve pratik ipuçları

SSL’nin yapısı, işlevi ve arıza teşhisi konusunda değerli ve faydalı servis talimatlarını burada bulabilirsiniz | HD Matrix LED farlar.

Yoldaki ışıklar dijitalleşiyor. Bu, gelecekte ışık dağılımlarının öncelikle yüksek çözünürlüklü ışık modüllerinin dijital kontrolü yoluyla gerçekleştirileceği anlamına gelmektedir. Buradan, örneğin trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni ve çok çeşitli uygulama olanakları ortaya çıkmaktadır

Önemli güvenlik uyarısı
Çalışmalarında araç servislerine profesyonel destek sağlamak için, aşağıdaki teknik bilgiler ve uygulamaya yönelik ipuçları HELLA tarafından hazırlanmıştır. Bu web sitesinde sağlanan bilgiler, yalnızca uygun şekilde eğitilmiş uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

SSL | HD Matrix LED farlar: TEMEL BİLGİLER

Yoldaki ışıklar dijitalleşiyor. Bu, gelecekte ışık dağılımlarının öncelikle yüksek çözünürlüklü ışık modüllerinin dijital kontrolü yoluyla gerçekleştirileceği anlamına gelmektedir. Buradan, örneğin trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni ve çok çeşitli uygulama olanakları ortaya çıkmaktadır. Solid State Lighting High Definition (SSL | HD) Likit Kristal HD Teknolojisine sahip matris modülü, ilgili trafik durumuna tamamen uyarlanabilen bir ışık dağılımına olanak sağlar. Yeni LCD far, ışığı 32.000’den fazla piksel ile yola yansıtmaktadır. Bu, ışık modelinin farklı sürüş durumlarına akıllı, sürekli ve gerçek zamanlı olarak uyarlanmasını sağlar. Aşağıdaki bilgiler, örnek olarak bir Porsche HD Matrix LED ana far grubu kullanılarak gösterilmiştir.

Yapısı ve işlevi: İŞLEV

Bu LED farda, neredeyse kare lenslere sahip dört ışık modülü bir ampul taşıyıcısı üzerine yerleştirilmiştir. Kısa far ve uzun far aydınlatma işlevleri için iki HD modülü alt alana monte edilmiştir. Bu HD modüllerinin her birine, sadece 12,8 x 3,2 milimetrelik bir yüzey alanında yüksek çözünürlüklü bir ışık akısı üreten 16384 mikro ışık yayan diyota sahip özdeş bir LED dizisi yerleştirilmiştir. LED dizisinin parlaklığı sistem kontrolü aracılığıyla 1000'den fazla adımda ayarlanabilir ve her HD modülü, farklı aydınlatma açıları yaratan özel olarak taşlanmış camlara sahip özel olarak uyarlanmış bir lens ile donatılmıştır.

Geniş açılı lense sahip dış modül 40 derece genişliğinde ve 10 derece yüksekliğinde bir açıyı kapsar. İç modül ise bir telefoto lens ile donatılmıştır ve 20 derece genişliğinde ve 5 derece yüksekliğinde bir açıyı kapsar. Aydınlatma aralığı dış modülün sadece yarısı kadar olsa da, çok daha parlaktır. Her iki HD modülün ışık dağılımı birbiriyle çakıştırılarak, merkezi alanda yüksek yoğunluklu geniş aydınlatma elde edilir.

Far başına 32.000’den fazla bireysel olarak kontrol edilebilen piksel ile HD modüller, ışık dağılımı sayesinde yalnızca ihtiyaç duyulan yere yansıtılan yüksek çözünürlüklü ışık üretir. Pikseller, her bir far için HELLA'nın da sistem tedarikçisi olarak geliştirdiği bir elektronik kontrol ünitesi tarafından kontrol edilmektedir. Bu bağlamda, söz konusu yüksek veri hacimleri nedeniyle ilk kez GMSL (Gigabit Multimedya Seri Bağlantısı) olarak adlandırılan ara birimler kullanılmaktadır.

Bir fardaki iki ışık kaynağını tek bir kontrol ünitesiyle kontrol etmek için özel algoritmalar geliştirilerek ışık dağılımının gerçek zamanlı olarak hesaplanması sağlanmıştır. Böylece yatay olarak 40 derecelik ve dikey olarak 10 derecelik bir alan 1.400 lümenin üzerinde bir ışık akışıyla aydınlatılarak en büyük ve en parlak yüksek çözünürlüklü aydınlatma alanlarından biri oluşturulur.

Aydınlatma aracın hemen önünden başlar ve tüm uzun far aralığını kapsar. Her durumda gereken ışık miktarı bu alanda gerektiği gibi dağıtılabilir ve bu esneklik mevcut aydınlatma işlevlerinin iyileştirilmesini sağlar.

Ön alan aydınlatmasını ve altı güçlü LED ile ek uzun far özelliğini gerçekleştiren iki özdeş Bi-LED işlev modülü, üst alana monte edilmiştir. Bireysel olarak açılabilen ve kısılabilen ışık, perdahlı lensler aracılığıyla yansıtılır. Ayrıca, dört modülün her birinin üzerindeki ampul taşıyıcısına gündüz sürüş farı ve pozisyon lambası işlevleri için bir ışık şeridi monte edilmiştir. Fara önden bakıldığında, markaya özgü dört noktalı tasarım hem gündüz hem de gece fark edilebilir.

Aydınlatma işlevleri

Kısa far veya uzun far gibi temel aydınlatma işlevlerine ek olarak, sürücüyü desteklemek için ek işlevler de sunulabilir

Begrüßung und Verabschiedung 

Karşılama ve uğurlama

Farlardaki LED aydınlatma, aracı açarken ve kapatırken ek görüş ve güvenlik sağlar. Araç açıldığında, HD modüller tarafından markaya özgü bir animasyon oluşturulur ve karşıt yüzeylere yansıtılır. Kontağı kapattıktan ve aracı terk ettikten sonra, animasyon ters sırada gerçekleşir

Yardımcı uzun far özellikli uzun far

Otomatik uzun far açıldığında sistem öndeki veya karşıdan gelen araçları algılamazsa yardımcı uzun far devreye girer. Bu durumda, iki işlev modülü zaten kısa fardan uzun fara geçiş yapmış olan iki HD modülüne eklenir. Bu, ışık miktarını 1.400'den 2.500 lümene çıkarır ve yol 600 metreye kadar aydınlatılabilir. Önde giden veya karşıdan gelen araçlar algılandığında yardımcı uzun far otomatik olarak kapatılır.

Ek işlevli yansımasız uzun far

Araç kamerası tarafından önde giden veya karşıdan gelen bir araç algılandığında, yardımcı uzun far devre dışı bırakılır. Aynı zamanda, ilgili pikseller kapatılarak aracın etrafındaki aydınlatma alanı boşaltılır. Bunun sonucunda açığa çıkan ışık enerjisi ek işlevsel HD ışığına dönüştürülür, böylece boşluğun her iki tarafındaki ışık miktarı iki katına çıkar ve sonuçta kalan uzun far alanında gözle görülür bir aydınlatmaya yol açar. Bu, yolun aydınlatılmasını optimize etmek ve böylece sürücü için görüşü artırmak için mevcut HD ışığın tamamının tam olarak kullanılmaya devam ettiği anlamına gelir.

Şerit daraltmaları için şerit asistanı

Bu işlev, örneğin bir yol çalışması sahasında, sürücü için yan aynalar da dahil olmak üzere aracın genişliğini görsel olarak yola yansıtır. Böylelikle sürücü burada sollamanın mümkün olup olmayacağını değerlendirebilir. Hız ve direksiyon düzeltmeleri azaldığı için trafik güvenliği artar.

Şerit aydınlatması

Bu işlev yalnızca otoyollarda veya benzer yollarda etkinleştirilir ve kendi şeridinizin aydınlatmasını iyileştirmeye yarar. Araç konumundan bağımsız olarak, şerit işaretleri arasındaki araç yolu bir ışık halısı şeklinde önemli ölçüde aydınlatılır. Şerit değişikliği yapıldığında ve şerit işareti geçildiğinde aydınlatma her iki şeride de yayılır. Şerit değiştirme tamamlandığında, aydınlatma mevcut şeride göre ayarlanır. Bu, sürücünün nesneleri ve tehlikeleri erken bir aşamada fark etmesini ve odaklanılmamış bir şerit değişikliğini engellemesini sağlar.

Adaptif otoyol uzun farı

Bu işlevde sistem kontrolü, otoyollarda veya çift şeritli yollarda araç yolunun mümkün olan en iyi şekilde aydınlatılmasını sağlar ve aynı zamanda ışık dağılımını ilgili koşullara göre bireysel olarak uyarlar. Aynı zamanda, yolun ortasına doğru aydınlatma, karşıdan gelen trafiğin gereksiz yere gözlerinin kamaşmasını önlemek için yumuşak bir geçişle gösterilir.

Araç içerisinde iletişim: Bilinmesi gerekenler

SSL | HD modülleri ve ön alan modülleri için birer kontrol ünitesi farın arkasındaki far muhafazası kapağına monte edilmiştir.

Bu aydınlatma kontrol ünitelerinin ana görevi, farın bireysel ışık işlevlerini kontrol etmek ve izlemektir. Tüm aydınlatma işlevlerinin merkezi kontrolüne ek olarak, uyarlanabilir aydınlatma sistemlerinde ışık dağılımının bireysel sürüş durumuna göre dinamik olarak ayarlanması gibi ek koordinasyon görevleri de gerçekleştirilir. Araç içindeki iletişim, far kontrol ünitelerinin yerleşik ağ kontrol ünitesiyle ve veri yolu sistemi üzerinden münferit sürücü destek sistemlerinin kontrol üniteleriyle ağa bağlanması yoluyla gerçekleşir. Aydınlatma kontrol üniteleri veri yolu üzerinden iletişim kurar ve böylece kalıcı ve güvenilir bir şekilde gerekli ışık dağılımına dönüştürülen verileri alır. Araç modeline ve sistem donanımına bağlı olarak ağ yapısı farklı tasarlanabilir.

Servis ve onarım talimatları: Arıza arama

Arızalanma nedenleri ve etkileri

LED farların işlevsel bir arızası aşağıdaki etkilere yol açabilir:

 • Arıza lambası yanıyor (sisteme bağlı)
 • İlgili far veya sistem kontrol ünitesinde arıza kaydı

Aşağıdaki nedenler göz önünde bulundurulabilir:

 • Hatalı voltaj beslemesi
 • Harici hasarlar veya mekanik arızalar
 • İletişim ve veri yolu sistemi hatalı
 • Far elektronik aksamı arızası
 • Arızalı kontrol ünitesi
 • Far içerisinde arızalı fan motoru

SSL | HD farlar: Arıza teşhis talimatları

SSL | HD far ve diğer araç aydınlatmalarının izlenmesi, araç sistemindeki üst seviye kontrol üniteleri tarafından gerçekleştirilir. Oluşan hatalar kontrol ünitesinin hata belleğinde saklanır ve uygun arıza teşhis cihazları ile okunabilir. Araç modeline bağlı olarak sürücü, gösterge panelindeki ek bir uyarı ile sistem hatası konusunda bilgilendirilir.

Far ayarı: Pratik ipuçları

Aşağıdaki onarım çalışmaları yapıldıktan sonra, SSL | HD far daha sonra yeniden ayarlanmalıdır.

 • Bir farın sökülüp, yeniden takıldığı onarım
 • Araç yüksekliği üzerinde etkisi olan onarımlar veya ayarlamalar
 • aşağıdaki bileşenlerin değiştirilmesinden sonra: Araç seviye sensörü, araç elektrik sistemi kontrol ünitesi, yükseklik ayar servomotoru, SSL | HD modülleri veya ön alan modülleri için aydınlatma kontrol üniteleri

Farlar ayarlanmadan önce, araç üzerinde öncelikle aşağıdaki ön koşullar yerine getirilmiş olmalıdır:

 • Araç ve far ayar cihazı düz bir zeminde üzerindedir
 • Park freni devreden çıkarılmış ve araç kaymaya karşı emniyete alınmıştır
 • Lastik hava basıncı tamamdır
 • Far kapak camları temiz ve hasarsızdır
 • Direksiyon simidi “düz” konumdadır
 • Doğru araç seviyesi sağlanmıştır. Daha önce yükseltilmiş araçlar normal şasi seviyesine getirilmelidir.
 • Araç yükü kontrol edildi ve gerekirse üretici tarafından belirtilen yüke göre ayarlandı
 • Akü voltajı 11,0 volttan fazla
 • Sistemle ilgili konfor kontrol ünitelerinde herhangi bir hata kaydı yok.

Farları ayarlamak için, bir far ayar cihazına ek olarak bir arıza teşhis cihazı da gereklidir. Ayar işlemi arıza teşhis cihazı tarafından başlatılır ve önceden belirlenen iş akışlarına göre yürütülür. Araç bir seviye kontrol sistemi ile donatılmışsa, ayarlamadan önce şasi normal seviyeye getirilmeli ve kontrol devre dışı bırakılmalıdır. Başarılı bir ayardan sonra, kontrol tekrar etkinleştirilir.