EGZOZ GAZI DEVRİDAİMİ

Araçlardaki egzoz gazı devridaim sistemi konusunda faydalı bilgileri ve önemli ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Egzoz gazı devridaim sistemi (EGR), içten yanmalı motorlarda NOx emisyonlarını azaltır. Sistem çok yüksek yüklere maruz kalır. Bu durum, özellikle yüksek kilometreli araçlarda sorunlara neden olabilir. Bu sayfada, yalnızca ortak sistem varyantları ve bunların işlevleri hakkında ilginç bilgileri bulmakla kalmayacaksınız. Ayrıca, arıza arama ve EGR sistemindeki bileşenlerin kontrol edilmesi ve değiştirilmesi hakkında çok sayıda pratik ipucu da sizi bekliyor.

Önemli güvenlik uyarısı
Çalışmalarında araç servislerine profesyonel destek sağlamak için, aşağıdaki teknik bilgiler ve uygulamaya yönelik ipuçları HELLA tarafından hazırlanmıştır. Bu web sitesinde sağlanan bilgiler, yalnızca uygun şekilde eğitilmiş uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

EGZOZ GAZI DEVRİDAİM SİSTEMİ: TEMEL İLKELER

Giderek daha sıkı hale gelen yasalar egzoz emisyonlarının daha da azaltılmasını zorunlu kılmıştır. Bu, hem dizel hem de benzinli motorlar için geçerlidir. Egzoz gazı devridaim sistemi, azot oksit emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur. Benzinli motorlarda, motor kısmi yük altında çalıştırıldığında yakıt tüketimi de azalır.

 

Sıcaklık yüksek olduğunda, motorun yanma odasında azot oksitler üretilir. Egzoz gazlarının bir kısmı taze emme havasına geri döndürülerek, yanma odasındaki yanma sıcaklığı düşürülür. Daha düşük yanma sıcaklığı nedeniyle azot oksit oluşumu azalır.
Dizel ve benzinli motorlar için egzoz gazı devridaim oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

  Dizel Benzin Benzin
(direkt enjeksiyonlu motor)
EGR oranı (maks.) %50 %20 %50’ye kadar (motorun çalışmasına, homojen veya katmanlı yüke bağlı olarak)
EGR sistemi aktif olduğunda egzoz gazı sıcaklığı 450 °C 650 °C 450 °C ila 650 °C
Neden bir EGR sistemi kullanılır? Azot oksit, kurum partikülleri ve gürültüyü azaltmak için Azot oksit ve yakıt tüketimini azaltmak için Azot oksit ve yakıt tüketimini azaltmak için

 

EGR VALFİ: İŞLEV

Burada iki tip egzoz gazı devridaimi arasında bir ayrım yapılmalıdır: “dahili” ve “harici” egzoz gazı devridaimi.

 

Dahili egzoz gazı devridaimi ile egzoz gazı ve taze karışım, yanma odasının içinde karıştırılır. Tüm dört zamanlı motorlarda, bu, emme ve egzoz valflerinin sistemle ilgili valfle örtüşmesiyle sağlanır. Yapısı nedeniyle, egzoz gazı devridaim hızı çok düşüktür ve sadece sınırlı bir ölçüde etkilenebilir. Devridaim oranının yüke ve devir sayısına bağlı bir şekilde aktif olarak etkilenmesi, ancak değişken valf kontrolünün geliştirilmesinden bu yana mümkün olmuştur.

 

Harici egzoz gazı devridaimi, egzoz manifoldu/borusu ile emme manifoldu ve EGR valfi arasında ek bir hat kullanılarak gerçekleştirilir.

Pnömatik EGR valfi

İlk sistemler, bir vakum kutusu (pnömatik tahrik) tarafından açılan veya kapatılan bir düz valf tarafından kontrol edildi. Bu durumda emme manifoldu basıncı, vakum ünitesi için bir kontrol değişkeni görevini gördü. Bu nedenle düz valfin konumu, motorun çalışma durumuna bağlıydı.

Egzoz gazı devridaim oranını daha büyük ölçüde etkilemek için, geciktirme valfleri gibi pnömatik çekvalfler ve basınç sınırlama valfleri kullanıldı. Bazı sistemler ayrıca vakum kutusu için bir kontrol basıncı olarak, egzoz gazı karşı basıncını da dikkate alır. Bazı işletim durumlarında egzoz gazı devridaimi tamamen kapatılır. Bu, kontrol hattına elektrikli değiştirme valflerinin takılmasıyla sağlanır. Bu etkileme olanaklarına rağmen, sistem her zaman motorun yük durumuna ve vakum ünitesini kontrol etmek için ilgili emme manifoldu vakumuna bağımlıdır.

Elektrikli EGR valfi

Modern motorların gereksinimlerini karşılamak ve emme manifoldu vakumundan bağımsız olmak amacıyla, egzoz gazı devridaim valfleri için elektrik tahrikleri geliştirilmiştir. Aynı zamanda, valf konumunun tespit etmek için sensörler de entegre edilmiştir. Bu gelişmeler, kısa konumlandırma süreleri ile hassas kontrolü mümkün kılmıştır. Günümüzde, adım motorlar, doğrusal ve döner mıknatısların yanı sıra DC motorlar da elektrikli tahrik olarak kullanılmaktadır. Asıl kontrol valfi de zaman içerisinde değişti. Farklı boyut ve ebatlardaki iğneli ve düz valflerin yanı sıra, günümüzde döner sürgülü ve kelebek valfler de kullanılmaktadır.

EGZOZ GAZI DEVRİDAİM SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ: GENEL BAKIŞ

EGR valfi (egzoz gazı devridaim valfi)

EGR valfi, sistemin en önemli bileşenidir. Egzoz borusu ile emme sistemi arasında bir bağlantı oluşturur. EGR valfi kumandaya bağlı olarak valf açıklığını serbest bırakır ve egzoz gazının emme manifolduna akmasına izin verir. EGR valfi çeşitli versiyonlarda mevcuttur: Konum geri bildirimi veya sıcaklık sensörü olan ve olmayan ve tabii ki elektrik kontrollü tek veya çift diyaframlı versiyon. Konum geri bildirimi, kontrol ünitesine valfin konumu hakkında sinyaller gönderen bir potansiyometrenin EGR valfine bağlı olduğu anlamına gelir. Bu, devridaim edilen egzoz gazı miktarının her türlü yük durumunda tam olarak tespit edilmesini sağlar. EGR valfinin kendi kendine arıza teşhisi için takılabilen bir sıcaklık sensörü kullanılır.

Basınç dönüştürücü

Basınç dönüştürücülerin görevi, EGR valfi için gerekli olan vakumu kontrol etmektir. Tam olarak tanımlanmış bir devridaim oranını korumak için, ilgili motor yük durumuna uyacak şekilde vakumu ayarlarlar. Mekanik veya elektriksel olarak kontrol edilirler.

Termovalfler

Bunlar, basınç dönüştürücülere benzer bir görevi yerine getirirler, ancak sıcaklığa bağlı olarak çalışırlar. Basınç dönüştürücüler ve termovalfler de birleştirilebilir.

EGR VALFİ ARIZASI: ARIZA NEDENİ

Oluşan arızalar ve nedenleri

Dayanması gereken yüksek yükler nedeniyle, EGR valfi şüphesiz en büyük arıza kaynağıdır. Egzoz gazından kaynaklanan yağ sisi ve kurum nedeniyle valf kurum bağlar ve tamamen kapanıncaya kadar valf açıklığının kesiti zaman içerisinde azalır. Bu durum devridaim edilen egzoz gazı miktarında sürekli bir azalmaya neden olur ve bu da egzoz gazı emisyonuna yansır. Yüksek termal yük bu süreci destekler. Vakum için hortum sistemi de çoğunlukla oluşan arızaların bir nedenidir. Sızıntılar nedeniyle EGR valfi için gerekli vakum kaybolur ve valf artık açılmaz. EGR valfi vakum eksikliği nedeniyle çalışmıyorsa, bunun nedeni elbette arızalı bir basınç dönüştürücüsü veya düzgün çalışmayan bir termovalf olabilir.

 

Egzoz gazı devridaim sistemini kontrol etmek için çeşitli seçenekler vardır. Bunlar, sistemin kendi kendine arıza teşhisi yapıp yapmadığına bağlıdır. Kendi kendine arıza teşhisi yapamayan sistemler bir multimetre, manuel vakum pompası ve dijital termometre kullanılarak kontrol edilebilir.

 

Bununla birlikte, kapsamlı testler başlatılmadan önce sistemle ilgili tüm bileşenlerin görsel kontrolü yapılmalıdır. Bunun anlamı:

  • Tüm vakum hatları sızdırmaz, doğru bağlanmış ve bükülmeden döşenmiş mi?
  • Basınç dönüştürücü ve değiştirme anahtarı üzerindeki tüm elektrik bağlantıları doğru şekilde bağlanmış mı? Kablolar düzgün durumda mı?
  • EGR valfinde veya bağlı hatlarda sızıntı var mı?

EGR VALFİNİN KONTROL EDİLMESİ: SORUN GİDERME

Benzinli motorlarda vakum kontrollü EGR valflerinin kontrol edilmesi

Vakum kontrollü EGR valflerini kontrol ederken aşağıdaki prosedür geçerlidir:

TEK DİYAFRAMLI VALFLER

Motor kapalıyken vakum hattını sökün ve manuel vakum pompasını bağlayın. Yaklaşık 300 mbar’lık bir vakum oluşturun. Valf iyi durumdaysa, basınç 5 dakika içinde düşmemelidir. Motor çalışırken ve çalışma sıcaklığındayken testi tekrarlayın. Yaklaşık 300 mbar’lık bir basınç farkıyla rölanti devrinin düşmesi veya motorun durması gerekir.

 

Valf bir sıcaklık sensörü ile donatılmışsa, benzer şekilde bu sensör de kontrol edilebilir. Bunu yapmak için sıcaklık sensörünü sökün ve direnci ölçün. Münferit sıcaklıklar için yaklaşık direnç değerleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

 

Sıcaklık      Direnç
    20°C               > 1000 k Ω
    70°C              60 - 280 k Ω
   100°C             60 - 120 k Ω

 

Isıtma için bir sıcak hava tabancası veya sıcak su kullanın. Ölçülen değerleri nominal değerlerle karşılaştırmak için dijital termometreyi kullanarak, sıcaklığı kontrol edin.

İKİ DİYAFRAMLI VALFLER

Yanal ofsetli vakum bağlantılarına sahip valfler, sadece bir bağlantı ile açılır. Bunlar üst üste veya yanal ofsetli şekilde bir düzlem üzerine yerleştirilmiş olabilir. Vakum bağlantıları üst üste dizilen valfler iki kademeli çalışır. Vana, üst bağlantı aracılığıyla kısmen, alt bağlantı aracılığıyla tamamen açılır. Yanal ofsetli vakum bağlantılarına sahip valfler, sadece bir bağlantı ile açılır. Bağlantıları işaretlemek için renk kodlaması kullanılır.

 

Burada aşağıdaki kombinasyonlar mümkündür:

  • Siyah ve kahverengi
  • Kırmızı ve kahverengi
  • Kırmızı ve mavi

 

Vakum beslemesi, kırmızı veya siyah ile işaretlenmiş bağlantıya bağlanır.

 

Sızıntı testleri, tek diyaframlı valflerle aynı koşullar altında gerçekleştirilir, ancak her iki vakum bağlantısında da yapılması gerekir. Valfe gelen vakum beslemesini kontrol etmek için manometre olarak manuel vakum pompası kullanılabilir. Bu pompa, EGR valfinin besleme hattına bağlanır. Motor çalışırken, geçerli vakum görüntülenir. Üst üste dizilmiş bağlantılara sahip valfler söz konusu olduğunda, manuel vakum pompası alt bağlantı hattına, yanal ofset bağlantıları ise kırmızı veya siyah bağlantı hattına bağlanmalıdır.

Dizel motorlardaki EGR valfleri

Dizel motorlardaki EGR valfleri, benzinli motorlarda olduğu gibi kontrol edilebilir: Motor durdurulmuş haldeyken, manuel vakum pompasını kullanarak yaklaşık 500 mbar’lık bir vakum oluşturulmalıdır. Bu vakum 5 dakika boyunca muhafaza edilmeli ve düşmemelidir. Görsel bir inceleme de yapılabilir. Bunu yapmak için, manuel vakum pompasını kullanarak vakum bağlantısı ile tekrar bir vakum oluşturun. Valf çubuğunu (diyafram ve valf arasındaki bağlantı) açıklıklardan gözlemleyin. Manuel vakum pompası çalıştırıldığında eşit şekilde hareket etmelidir.

Potansiyometreli EGR valfleri

Bazı EGR valfleri, valfin konum geri beslemesi için bir potansiyometreye sahiptir. Bu EGR valflerinin kontrolü yukarıda açıklandığı gibi gerçekleştirilir. Potansiyometreyi kontrol ederken aşağıdakileri yapın:
3 pinli konnektörü çıkarın ve bir multimetre ile potansiyometrenin 2. ve 3. pinlerindeki toplam direnci ölçün  Ölçülen değer 1.500 ohm ile 2.500 ohm arasında olmalıdır. Kızağın direncini ölçmek için, multimetre pin 1 ve pin 2’ye bağlı olmalıdır. Manuel vakum pompasını kullanarak valfi yavaşça açın. Ölçülen değer yaklaşık 700 ohm’da başlamalı ve 2.500 ohm’a yükselmelidir.

BASINÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜLER, DEĞİŞTİRME VALFLERİ VE TERMOVALFLERİN TEST EDİLMESİ: SORUN GİDERME

Mekanik basınç dönüştürücülerin kontrol edilmesi

Bu kontrolde manuel vakum pompası vakum oluşturmak için değil, manometre olarak kullanılır. Basınç dönüştürücüsü üzerindeki basınç dönüştürücüsünden EGR valfine giden vakum hortumunu çıkarın ve vakum pompasını bağlayın. Motoru çalıştırın ve basınç dönüştürücünün çubuğunu yavaşça hareket ettirin. Vakum pompasının manometre göstergesi buna uygun şekilde hareket etmelidir.

Elektropnömatik basınç dönüştürücülerin kontrol edilmesi

Manuel vakum pompası bu durumda da manometre olarak kullanılır. Elektropnömatik basınç dönüştürücüsüne bağlantı, yine EGR valfine giden vakum bağlantısı üzerinde gerçekleşir. Motoru çalıştırın ve konnektörü basınç dönüştürücü elektrik bağlantısının konnektöründen çıkarın. Manometrede gösterilen vakum 60 mbar’ı geçmemelidir. Konnektörü tekrar takın ve motor devrini artırın. Manometrede görüntülenen değer aynı anda artmalıdır.

 

Basınç dönüştürücü sargısının direncini kontrol etmek için, elektrik konnektörünü tekrar çıkarın ve her iki bağlantı pinine bir multimetre bağlayın. Direnç değeri 4 ohm ile 20 ohm arasında olmalıdır.

 

Basınç dönüştürücünün kumandasını kontrol etmek için multimetreyi konnektör üzerindeki bağlantılara bağlayın ve görüntülenen voltaj değerini izleyin. Bu, motor devrindeki değişikliklere göre de değişmelidir.

BASINÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜDE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ: SORUN GİDERME

Elektrikli basınç dönüştürücülerin kontrol edilmesi

Elektrik basınç dönüştürücülerin kontrol edilmesi, elektrikli değiştirme valflerinin kontrol edilmesiyle aynıdır.

Elektrikli değiştirme valflerinin kontrol edilmesi

Elektrikli değiştirme valfleri üç vakum bağlantısına sahiptir. Sadece iki bağlantı kullanılıyorsa, üçüncü bağlantı sızdırmazlık sağlaması gerekmeyen bir sızdırmazlık kapağı ile donatılmalıdır.

 

Kontrol için, manuel vakum pompası ile değiştirme valfinin çıkış hatlarında bir kesintisizlik kontrolü yapılabilir. Bunu yapmak için vakum pompasını bir çıkış hattına bağlayın. Bir vakum oluşturulabiliyorsa, değiştirme valfi voltajla beslenmelidir.

ÖNEMLİ:

Bağlantıların polaritesi (+ ve -) değiştirme valfinin bağlantısında belirtilmişse, bunlar karıştırılmamalıdır.Değiştirme valfine voltaj uygulanmışsa, değiştirme yapması gerekir ve üretilen vakum düşer. Aynı kontrolü diğer bağlantı için tekrarlayın.

Termovalflerin kontrol edilmesi

Termovalfleri kontrol etmek için vakum hortumları çıkarılmalıdır. Orta bağlantıya manuel vakum pompasını bağlayın. Motor soğukken, termovalfte herhangi bir geçiş olmamalıdır. Motor çalışma sıcaklığına ulaştığında, valf geçişi açmalıdır. Motor sıcaklığından bağımsız olması için, termovalf sökülebilir ve bir su banyosunda veya bir sıcak hava tabancası kullanılarak ısıtılabilir. Bu sırada anahtarlama noktalarını bulmak için sıcaklık sürekli izlenmelidir.

 

Burada listelenen tüm test değerleri yaklaşık değerlerdir. Kesin bilgi elde etmek için araca özgü bağlantı şemaları ve test değerleri bulunmalıdır.

EGR’NİN BİR ARIZA TEŞHİS CİHAZI İLE KONTROL EDİLMESİ: SORUN GİDERME

Teşhis kabiliyetine sahip EGR sistemleri, uygun bir arıza teşhis cihazı kullanılarak kontrol edilebilir. Burada yine belirleyici faktör, kullanılan cihazın ve kontrol edilen sistemin test derinliğidir. Bazı durumlarda, sadece arıza hafızasını okumak mümkündür, ancak bazı durumlarda ölçülen değer bloklarını okumak ve bir aktüatör testi gerçekleştirmek de mümkündür.

 

Bu bağlamda, sadece EGR sistemi üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olan bileşenlerin de kontrol edilmesi önemlidir. Örneğin hava akış sensörü veya motor sıcaklık sensörü. Kontrol ünitesi hava akış sensöründen yanlış bir değer alırsa, devridaim edilecek egzoz gazı miktarı da yanlış hesaplanır. Bu, egzoz gazı değerlerini kötüleştirebilir ve motorun çalışmasında büyük sorunlara neden olabilir.

 

Elektrikli EGR valflerinde, arıza teşhisi sırasında herhangi bir hata görüntülenmemesi ve bir aktüatörün sorunlarla ilgili herhangi bir bilgi vermemesi mümkündür. Bu durumda, valf çok kirli olabilir ve valf açıklığı artık kontrol ünitesinin ihtiyaç duyduğu kesiti sağlayamaz. Bu nedenle, EGR valfinin sökülmesi ve kir kontrolü yapılması tavsiye edilir.

KONU İLE İLGİLİ VİDEO

EGR sisteminde arıza teşhisi

mega macs 66 arıza teşhis cihazı dahil, EGR sisteminde arıza teşhisi yapılması

 

04:33 dk.

EGR VALFİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ: VİDEO

Egzoz gazı devridaim valfinin değiştirilmesi

Sökme ve takma talimatları dahil olmak üzere EGR valfinin değiştirilmesi

 

02:43 dk.