Egzoz gazı sıcaklık sensörünün kontrol edilmesi

2015 model bir VW Passat 2,0 16 V TDI örneğinde gösterilen egzoz gazı sıcaklık sensörünün kontrol edilmesi konusunda faydalı bilgiler ve değerli ipuçları.

Modern araç modellerinde egzoz gazı sıcaklık sensörleri hem dizel hem de benzinli araçlarda egzoz sisteminin çeşitli noktalarına monte edilmektedir. Egzoz gazı sıcaklık sensörü, örneğin katalitik konvertör veya dizel partikül filtresinin önündeki sıcaklığı kaydeder ve bunu bir voltaj sinyali şeklinde motor kontrol ünitesine bildirir. Motor kontrol ünitesi, karışım bileşimini veya partikül filtresi rejenerasyonunu kontrol etmek ve böylece emisyonları etkili bir şekilde azaltmak için, bu bilgilere ihtiyaç duyar. Buna ek olarak, yüksek sıcaklık sensörleri sıcak egzoz gazı akışı alanındaki bileşenleri tehlikeli aşırı ısınmadan korurlar.

Önemli güvenlik uyarısı
Çalışmalarında araç servislerine profesyonel destek sağlamak için, aşağıdaki teknik bilgiler ve uygulamaya yönelik ipuçları HELLA tarafından hazırlanmıştır. Bu web sitesinde sağlanan bilgiler, yalnızca uygun şekilde eğitilmiş uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

Egzoz gazı sıcaklık sensörünün ölçüm ucuna, değeri sıcaklığa bağlı olarak değişen bir elektrikli direnç takılmıştır. Bu dirençler termistör olarak tanımlanır ve iki gruba ayrılırlar. Burada, sıcaklık davranışına bağlı olarak NTC termistörü (NTC - Negatif Sıcaklık Katsayısı) ve PTC termistörü (PTC - Pozitif Sıcaklık Katsayısı) arasında bir ayrım yapılır (Resim 1).

 

NTC - Negatif sıcaklık katsayılı direnç (sıcaklık arttıkça direnç azalır)

 

PTC - Pozitif sıcaklık katsayılı direnç (sıcaklık arttıkça direnç artar)

 

Egzoz gazı sıcaklık sensörü (EGTS) çoğu durumda doğrudan motor kontrol ünitesine (ECU) bağlıdır. Sensör, kontrol ünitesindeki başka bir dirençle (RUP) birlikte, bir elektrik voltajının bölündüğü bir seri devre oluşturur. Sinyal voltaj bölücüde ölçülür ve bir algoritma aracılığıyla sıcaklık bilgisine dönüştürülür (Resim 2).

Egzoz gazı sıcaklık sensörünün arıza belirtileri: Etkileri

Egzoz gazı sıcaklık sensörünün arızalanması durumunda, aşağıdaki etkiler ortaya çıkabilir:

 

 • Kızdırma sisteminin ikaz ışığı yanıp söner
 • Partikül filtresinin ikaz ışığı yanar
 • Motor arıza ışığı yanar
 • Egzoz gazı emisyonları artar (CO, NOx ve HC)
 • Partikül filtresinin yenilenme aralıklarının kısalması nedeniyle kötü performans
 • Daha uzun partikül filtresi rejenerasyonları nedeniyle artan yakıt tüketimi 
 • Partikül filtresinin doygunluk derecesinin yanlış algılanması nedeniyle güç kaybı

Egzoz gazı sıcaklık sensörü arızası: Arıza nedenleri

Egzoz gazı sıcaklık sensörünün arızalanmasından aşağıdaki nedenler sorumlu olabilir:

 

 • Voltaj beslemesinin arızalı olması
 • Harici hasarlar
 • Egzoz hattındaki güçlü titreşimler nedeniyle elektrik tesisatında iç hasarlar
 • Enjeksiyon sistemindeki veya karışım hazırlığındaki eksiklikler nedeniyle aşırı egzoz gazı sıcaklıkları

Egzoz gazı sıcaklık sensörünün kontrol edilmesi: Sorun giderme

Sisteme genel bakış

Aşağıdaki bilgiler örnek olarak 2015 model bir VW Passat 2,0 16 V TDI araç üzerinde gösterilmiştir. Araç donanımına bağlı olarak, dört adede kadar egzoz gazı sıcaklık sensörü takılmış olabilir. Motor kontrol ünitesi, katalitik konvertör, turboşarj öncesi ve dizel partikül filtresi öncesi ve sonrası sıcaklığını izler.

 

SCR katalitik konvertörü (Seçici Katalitik Redüksiyon) bulunmayan araçlarda, dizel partikül filtresinin arkasındaki egzoz gazı sıcaklık sensörü kullanılmaz. Arızalı bir egzoz gazı sıcaklık sensörü veya mantıksız başlangıç değerleri durumunda, sistem acil durum moduna geçer veya ilgili bileşenleri aşırı ısınmadan korumak için bir yedek değer kullanır. Daha sonra motor kontrol ünitesine bir hata kaydı yapılır ve gösterge panelindeki ikaz ışığı yanar.

Arıza teşhis cihazı ile kontrol

Egzoz gazı sıcaklık sensörünün işlevi, ilgili üst düzey sistem kontrol ünitesi tarafından izlenir. Oluşan hatalar kontrol ünitesinin hata belleğinde saklanır ve uygun bir arıza teşhis cihazı ile değiştirilebilir. Sisteme bağlı olarak, ilave parametreler görüntülenebilir ve sorun giderme için kullanılabilir.

Hata kodu

Bu işlevde, hata belleğinde saklanan hata kodları okunabilir ve silinebilir. Buna ek olarak, hata kodu hakkındaki bilgiler alınabilir.

 • Bizim örnek olayımızda, 3 numaralı egzoz gazı sıcaklık sensöründeki bir arızaya işaret eden 15709 ve 5257 numaralı hata kodları gösterilmektedir.

Parametre

Bu işlevde, sensörün kontrol ünitesindeki güncel ölçüm değerleri görüntülenebilir ve değerlendirilebilir.

 

 • Şekilde, üç egzoz gazı sıcaklık sensörüne sahip bir araç gösterilmektedir
 • Sensör 3, eksi 40 derecelik bir değer göstermektedir; bu, elektrik kablolarındaki bir kopukluktan veya sensördeki bir arızadan kaynaklanıyor olabilir.

Devre şemaları

Sisteme özgü devre şemaları, araç bilgilerinden arıza arama için kullanılabilir. Burada, egzoz gazı sıcaklık sensöründeki PIN ataması veya kablo renkleri okunabilir ve diğer kontroller için kullanılabilir. 

Bakım ve onarım talimatları!
 • Arıza arama işlemleri kapsamında, kontrol ünitesi teşhisinden sonra, ilk önce motor bölmesindeki bileşenlerin ve çevre birimlerinin bir gözle kontrolü yapılmalıdır.
 • Bağlantı kablosu veya sensör muhafazası hasarlıysa, sensör değiştirilmelidir.
 • Egzoz gazı sıcaklık sensörlerinin dişleri kaplanmışsa, bunlar ek olarak sıcak vida pastası ile kaplanmamalıdır.
 • Egzoz gazı sıcaklık sensörleri belirtilen sıkma torku ile sıkılmalıdır! HELLA egzoz gazı sıcaklık sensörleri için 40 - 45 Nm’lik bir sıkma torku önermekteyiz.

 

Lütfen ayrıca ilgili araç üreticisinin ilgili bakım ve onarım talimatlarını da dikkate alın!

Uyarı!

Farklı arıza teşhis seçenekleri, mega macs 77 arıza teşhis cihazı yardımıyla örnek olarak gösterilmiştir. İlgili test derinliği ve işlev çeşitliliği, araç üreticisine göre farklı tasarlanmış olabilir ve kontrol ünitesinin ilgili sistem konfigürasyonuna bağlıdır.

 

Şematik şekiller, resimler ve açıklamalar, doküman metnini açıklamak ve temsil etmek için kullanılır ve araca özgü bir onarım için temel olarak kullanılamaz.