Krank mili sensörü

Araçlardaki krank mili sensörü konusunda faydalı temel bilgileri ve önemli ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Krank mili sensörü, motor kontrol ünitesinin en önemli bilgi sağlayıcılarından biridir. Krank milinin devir sayısını ve konumunu belirler ve bu bilgiyi bir elektrik sinyali şeklinde motor kontrol ünitesine iletir. Bu sayfada krank mili sensörlerinin nasıl çalıştığını ve kontrol ederken hasar görmesini önlemek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Önemli güvenlik uyarısı
Çalışmalarında araç servislerine profesyonel destek sağlamak için, aşağıdaki teknik bilgiler ve uygulamaya yönelik ipuçları HELLA tarafından hazırlanmıştır. Bu web sitesinde sağlanan bilgiler, yalnızca uygun şekilde eğitilmiş uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

KRANK MİLİ SENSÖRÜNÜN İŞLEVİ: ÇALIŞMA PRENSİBİ

Krank mili sensörlerinin görevi, devir sayısını ve krank mili konumunu belirlemektir. Genellikle volan dişlisinin yakınına monte edilirler. İki yapı türü vardır: Endüktif sensör ve Hall sensörü. Bir krank mili sensörü kontrolünden önce, hangi tip sensörün devreye girdiğini belirlemek önemlidir.

 

Dişli çerçevenin dönme hareketi, manyetik alanda değişikliklere neden olur. Bunlar, krank mili sensöründe kontrol ünitesine iletilen farklı voltaj sinyalleri üretir. Kontrol ünitesi bu sinyallerden, enjeksiyon ve ateşleme ayarı için önemli temel verileri elde etmek amacıyla krank milinin devir sayısını ve konumunu hesaplar.

KRANK MİLİ SENSÖRÜ ARIZASI: BELİRTİLER

Krank mili sensörünün arızalanması durumunda, aşağıdaki arıza belirtileri ortaya çıkabilir:

 • Motorun teklemesi
 • Motor durması
 • Çalışma sorunları
 • Hata kodunun kaydedilmesi

KRANK MİLİ SENSÖRÜNÜN ARIZA NEDENLERİ: ARIZA NEDENİ

Arızalanma nedeni şunlar olabilir:

 • Dahili kısa devreler
 • Kablo kesintileri
 • Kablo kısa devresi
 • Kodlayıcı çarkında mekanik hasarlar
 • Metal aşınmasına bağlı kirlenmeler

KRANK MİLİ SENSÖRÜNÜN KONTROL EDİLMESİ: SORUN GİDERME

Arıza arama:
Arıza arama sırasında aşağıdaki yöntemin izlenmesi tavsiye edilir:

 1. Arıza belleğini okutun
 2. Sensör kablolarının, fişin ve sensörün elektrik bağlantılarının doğru bağlandığının, kırılma ve korozyon olmadığını kontrol edin
 3. Kirlenme ve hasarlara dikkat edin

 

Sensörün tam yapı şekli bilinmiyorsa, krank mili sensörünün doğrudan kontrolü zor olabilir. Kontrolden önce, bir endüktif sensör mü yoksa Hall sensörü mü söz konusu olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. İki varyant her zaman görsel olarak birbirinden ayırt edilemez. Konnektör pin sayısının üç olması ile ilgili tip hakkında kesin bir açıklama yapılamaz. Bu konuda, spesifik üretici bilgileri ve yedek parça kataloğundaki bilgiler yardımcı olacaktır.

 

Yapı şekli net bir şekilde açıklığa kavuşturulmadığı sürece, kontrol için herhangi bir ohmmetre kullanılamaz. Direnç kontrolü için ölçüm cihazı tarafından kullanılan voltaj, bir Hall sensörünü tahrip edebilir!

Sensörün 2 kutuplu bir fişi varsa, öncelikle endüktif bir sensör söz konusudur. Burada iç direnç, olası bir topraklama kısa devresi ve sinyal belirlenebilir. Bunu yapmak için, fiş bağlantısını çıkarın ve sensörün iç direncini kontrol edin. İç direnç değeri 200 ila 1.000 Ohm (nominal değere bağlı olarak) ise, sensörde sorun yoktur. 0 Ohm’da bir kısa devre ve MOhm’da bir kesinti var demektir. Topraklama kısa devresi kontrolü, bir bağlantı piminden araç topraklamasına doğru bir ohmmetre ile gerçekleştirilir. Direnç değeri sonsuza doğru eğilimli olmalıdır. Bir osiloskopla yapılan kontrol, yeterli güçte sinüzoidal bir sinyalle sonuçlanmalıdır. Hall sensörü durumunda, sadece kare dalga sinyali şeklindeki sinyal voltajı ve besleme voltajı kontrol edilmelidir. Motor devir sayısına bağlı olarak, bir kare dalga sinyali oluşmalıdır.

 

Tekrar uyarmak gerekirse: Bir ohmmetre kullanılması, Hall sensörünü tahrip edebilir.

MONTAJ UYARILARI

Kodlayıcı çarka doğru mesafenin doğru olmasına ve sensörün yerine oturmasına dikkat edilmelidir.