Sinyal lambası

Otomobiller için sinyal lambaları konusunda değerli bilgileri ve faydalı ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Sinyal lambaları önemli bir güvenlik işlevine sahiptir. Bunlar, yavaşlamayı ve yön değişikliğini gösterir ve karanlıkta veya zayıf görüş koşullarında aracı diğer yol kullanıcıları için daha görünür hale getirirler. Bu sayfada, sinyal lambalarının nasıl yapılandırıldığını ve yeni sinyal sistemlerinin arkasında hangi teknolojinin olduğunu bulabilirsiniz. Buna ek olarak, sinyal lambalarının arızalanmasının en yaygın nedenleri, arıza aramaya ilişkin ipuçları ve önemli yönetmelikler hakkında bilgiler burada bulunabilir.

Önemli güvenlik uyarısı
Çalışmalarında araç servislerine profesyonel destek sağlamak için, aşağıdaki teknik bilgiler ve uygulamaya yönelik ipuçları HELLA tarafından hazırlanmıştır. Bu web sitesinde sağlanan bilgiler, yalnızca uygun şekilde eğitilmiş uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

SİNYAL LAMBASI: YAPISI

Dış lambalar -ister aracın ön tarafına, yan tarafına, ister arka tarafına monte edilmiş olsun- verdikleri sinyaller aracılığıyla diğer yol kullanıcılarını bilgilendirir ve bu nedenle yol güvenliğinden önemli ölçüde sorumludurlar.

Geleneksel bir binek otomobil sinyal lambası, prensip olarak üç yapı grubundan oluşur: ampul taşıyıcı, muhafaza ve kapak camı.

 

 • Ampul taşıyıcı, lambanın optik sistemine göre bir veya daha fazla ışık kaynağını doğru şekilde konumlandırır.

 

 • Muhafaza, genellikle üzerine kalıplanmış olan reflektörleri içerir.

 

 • Kapak camı, ışığı dağıtmak için ek optik yapılar kullanır.

 

Aydınlatma teknolojisiyle ilgili gereksinimlerini karşılamak için, ışık kaynaklarından gelen ışık toplanmalı ve yönlendirilmeli, saptırılmalı ve dağıtılmalıdır. Bu amaçla çeşitli optik yapı elemanları kullanılır.

Sinyal lambası: Akkor ampullü optik sistemler

Akkor ampullü optik sistemler

ASIGNIS® – ADAPTİF SİNYAL SİSTEMİ: İŞLEV

Bir arka lambadaki tüm işlevler, ister gündüz, ister gece, ister aydınlık, sisli bir sabah olsun, sadece tek bir kademede çalışır. Kötü hava koşullarına uyum sağlamanın tek yolu arka sis lambasıdır. Ancak, bu lamba genellikle yanlış kullanılır ve bu nedenle de rahatsızlıklara yol açar. Zayıf frenleme veya acil frenleme gibi ek bilgiler iletilmez.

 

Bununla birlikte, ASIGNIS® arka lamba sinyallerinin (fren, dönüş sinyalleri, vs.) mevcut koşullara uyarlanmasına izin verir. Hava ve görüş koşullarına bağlı olarak, sinyallerin ışık yoğunluğu (örneğin gündüz daha parlak ve gece veya fren sinyalinde daha karanlık) değişebilir.

 

Ayırt edilebilir fren sinyalleri isteği, diğer şeylerin yanı sıra, daha büyük bir sinyal alanı, parlaklıkta bir artış veya daha yüksek bir yanıp sönme frekansı eklenerek gerçekleştirilebilir. Fren lambası, yavaşlamaya bağlı olarak üç aşamada etkinleştirilir: Gecikme ne kadar güçlü olursa, o kadar fazla LED yanar. Tam frenleme sırasında, kırmızı fren lambasının yanıp sönen alt alanı ek bir uyarı işlevi sağlar.

SİNYAL LAMBALARI İLE ÇALIŞMA İÇİN İPUÇLARI: UYGULAMA İPUÇLARI

Birçok araçta, ampuller darbe genişliği modülasyonu (PWM) ile kontrol edilir. Bu, araç aydınlatması için çok çeşitli avantajlar sağlar. Bir yandan farklı işlevler için aynı ampuller kullanılabilmekte ve akkor ampullerin ömrü uzatılmaktadır.

 

Golf V'in arka lambalarında da bir PWM mevcuttur. PWM sayesinde hem fren lambası hem de kuyruk lambası için 21 W’lık akkor ampul kullanılması mümkündür. Darbe genişliği, 21 W’lık akkor ampul yaklaşık olarak 5 W’lık akkor ampul ile aynı ışık akısına sahip olacak şekilde modüle edilir. Fakat şimdi frene basılırsa, fren lambasında 13,5 V olacak ve 21 W’lık akkor ampul tam ışık akısını yayacak şekilde (bkz. Şekil) devreye girme süresi o kadar uzun olur. Fren tekrar bırakılırsa, voltaj tekrar 5,74 V’a düşer.

 

Sinyal lambalarındaki akkor ampulleri değiştirirken, üreticinin teknik spesifikasyonlarına her zaman uyulmalıdır. Yanlış akkor ampul kullanılırsa, istenilen ışık yoğunluğunun elde edilememe riski vardır.

SİNYAL LAMBASI ARIZASI: BELİRTİLER

Arızalı bir sinyal lambası aşağıdaki belirtilerle tespit edilebilir:

 • Bireysel işlevler için, örn. fren lambası, sinyal çıkışı yok, bu özellikle gece sürüşü sırasında artan güvenlik riski anlamına gelir
 • Gösterge panelindeki arıza lambası yanıyor (arıza kontrolü, mevcutsa)
 • Sinyal ve kuyruk lambası gibi iki aydınlatma işlevi yanıyor

SİNYAL LAMBASININ KONTROL EDİLMESİ: SORUN GİDERME

Bir sinyal lambası arızalanırsa, her zaman birkaç olası neden vardır. Arıza arama sırasında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

 • Ampulleri kontrol edin ve gerekirse değiştirin
 • Ampul taşıyıcıyı korozyona ve kontak kopukluklarına karşı kontrol edin
 • Sigortalar dahil voltaj beslemesini kontrol edin
 • Fiş bağlantısını korozyon ve mekanik hasarlar açısından kontrol edin
 • Darbe genişliği modülasyonlu araçlarda, sinyalleri bir osiloskop/arıza teşhis cihazı ile kontrol edin.

SİNYAL LAMBASI YÖNETMELİKLERİ: BİLİNMESİ GEREKENLER

Yasal düzenlemelerin kapsamı nedeniyle, bu noktada sadece en önemli yönetmelikler açıklanmaktadır. Bununla birlikte, aşağıdaki yönetmeliklerde, sinyal lambaları, özellikleri ve kullanımları ile ilgili her şey bulunabilir:

 

76/759/AET, ECE-R6, StVZO § 54 (Karayolları Trafik Tescil Yönetmeliği, Madde 54)
Ön, arka ve yan sinyal lambaları

 

76/758/AET, ECE-R7, StVZO §§ 51 ve 53 (Karayolları Trafik Tescil Yönetmeliği, Madde 51 ve 53)
Ön ve arka sınırlama ve kuyruk lambaları

 

77/540/AET, ECE-R77, StVZO § 51 (Karayolları Trafik Tescil Yönetmeliği, Madde 51)
Ön ve arka park lambaları

 

ECE-R87
Gündüz sürüş farları

 

77/539/AET, ECE-R23, StVZO § 52 (Karayolları Trafik Tescil Yönetmeliği, Madde 52)
Geri vites farları

 

76/758/AET, ECE-R7, StVZO § 53 (Karayolları Trafik Tescil Yönetmeliği, Madde 53)
Fren lambaları

 

77/538/AET, ECE-R38, StVZO § 53d (Karayolları Trafik Tescil Yönetmeliği, Madde 53d)
Arka sis lambaları

 

76/760/AET, ECE-R4, StVZO § 60 (Karayolları Trafik Tescil Yönetmeliği, Madde 60)
Plaka lambaları

 

ECE-R3
Reflektörler

Ön, arka ve yan sinyal lambaları
Öndeki adet İki
Arkadaki adet İki veya dört
Yanlardaki adet
(opsiyonel)
Her yan için bir adet
Renk Sarı
Yükseklik 350 mm ve 1500 mm arasında izin verilir
Genişlik Karoserin en dış noktasından maks. 400 mm, birbirinden uzaklık en az 600 mm
Yanda Montaj yüksekliği 350 mm ve 1500 mm arasında ve ön araç konturundan maks. 1800 mm
Elektrik devresi Elektronik bir ikaz flaşörü, bir röle üzerinden lambaları çalıştıran bir darbe üretecinden oluşur. Bunun dışında, bir ampulün devre dışı kalması durumunda yanıp sönme frekansını değiştiren, akıma bağlı olarak çalışan bir kontrol devresine sahiptir. Yanıp sönen sinyallerin frekansı, dakikada 60 ile 120 arasındadır. Aracın bir tarafındaki tüm sinyal lambaları senkronize çalışmak zorundadır.
Açma kontrolü Yeşil kontrol ışığı
Diğer Sinyal sisteminin kontrolü için gereksinimlere bağlı olarak farklı işlev kontrolleri mevcuttur (tek devre, çift devre kontrolü)
Sınırlama lambaları (binek otomobil), ön
Adet İki veya dört
Renkler Beyaz, sarı renkli ana far grubunda yine sarı
Dıştan montaj Düzenleme, öndeki sinyal lambaları ile aynıdır.
Diğer 1600 mm üzerinde genişliğe sahip araçlar ve römorklar için gerekli olan sınırlama lambaları (öne doğru).

 

Arka lambalar
Adet İki veya dört
Renk Kırmızı
Yükseklik 350 mm ve 1500 mm arasında izin verilir
Genişlik Karoserin en dış noktasından maks. 400 mm, birbirinden uzaklık en az 600 mm
Elektrik devresi Özel talimatlar yok
Diğer Çift işlev durumunda (fren lambası, kuyruk lambası), her bir işlevin ışık şiddeti oranı en az 5:1 olmalıdır.
Arka sis lambaları
Adet Bir veya iki
Renk Kırmızı
Yükseklik 250 mm ve 1000 mm arasında izin verilir
Genişlik Fren lambasına olan mesafe en az 100 mm olmalıdır.
Elektrik devresi Arka sis lambaları, ancak kısa hüzmeli far, uzun hüzmeli far veya sis farları açıksa çalışabilir. Bunların sis farlarından bağımsız olarak kapatılabilmesi gerekir.
Açma kontrolü Sarı, 1981’den önce trafiğe çıkmış araçlarda yeşil de olabilir
Diğer Görülebilir ışık yayan yüzey, 140 cm’den fazla2 olmamalıdır. Lamba, ancak 50 m’nin altındaki görüş mesafelerinde açılabilir.
Arka sis lambaları
Adet Bir veya iki
Renk Kırmızı
Yükseklik 250 mm ve 1000 mm arasında izin verilir
Genişlik Fren lambasına olan mesafe en az 100 mm olmalıdır.
Elektrik devresi Arka sis lambaları, ancak kısa hüzmeli far, uzun hüzmeli far veya sis farları açıksa çalışabilir. Bunların sis farlarından bağımsız olarak kapatılabilmesi gerekir.
Açma kontrolü Sarı, 1981’den önce trafiğe çıkmış araçlarda yeşil de olabilir
Diğer Görülebilir ışık yayan yüzey, 140 cm’den fazla2 olmamalıdır. Lamba, ancak 50 m’nin altındaki görüş mesafelerinde açılabilir.
Plaka lambaları
Adet Talebe göre bir veya iki lamba
Renk Beyaz
Dıştan montaj Özel talimatlar yok
Elektrik devresi Özel talimatlar yok
Açma kontrolü Sarı, 1981’den önce trafiğe çıkmış araçlarda yeşil de olabilir
Diğer Arka plaka, 25 m'lik mesafede rahatça okunabilecek şekilde aydınlatılmış olmalıdır. Tüm yüzeydeki asgari aydınlatma yoğunluğu en az 2,5 cd/m2 olmalıdır.
Geri vites lambaları
Adet Bir veya iki
Renk Beyaz
Yükseklik 250 ila 1200 mm arasında izin verilir
Genişlik Özel talimatlar yok
Elektrik devresi Devre, sadece kontak açıkken ve geri vites takılıyken çalışır.
Park lambaları
Adet Talebe göre, iki önde, iki arkada veya her yanda bir adet
Renk Beyaz
Yükseklik 350 mm ve 1500 mm arasında izin verilir
Genişlik Karoserin en dış noktasından maks. 400 mm, birbirinden uzaklık en az 600 mm
Elektrik devresi Park lambaları, diğer lambalar açık değilken de çalışmalıdır.
Açma kontrolü Sarı, 1981’den önce trafiğe çıkmış araçlarda yeşil de olabilir
Diğer Genellikle park lambasının işlevi, kuyruk lambaları tarafından üstlenilir.
Yan işaret lambaları
Adet Araç uzunluğuna göre
Renk Sarı
Yükseklik 250 mm ve 1500 mm arasında izin verilir
Genişlik Ön araç konturundan maks. 3000 mm ve arka araç konturundan maks. 1000 mm
Elektrik devresi Özel talimatlar yok
Gündüz sürüş farları
Adet İki adet önde
Renk Beyaz
Yükseklik 250 mm ve 1500 mm arasında izin verilir
Genişlik Karoserin en dış noktasından maks. 400 mm, birbirinden uzaklık en az 600 mm
Elektrik devresi Gündüz sürüş farları, kısa hüzmeli farlar açıldığında otomatik olarak kapanmalıdır.

Montaj talimatları, yandan görünüş

Sinyal lambası yönetmeliği: Montaj talimatları, yandan görünüş

Yan işaret lambaları (SML) / Yan işaret reflektörleri (SMR)
1 SML/SMR: maks. 1000 mm (aracın arka konturundan)
2 Tümü: maks. 3000 mm
3 Yön göstergeleri: maks. 1800 mm SML/SMR: maks. 3000 mm (aracın ön konturundan)
4 SMR: maks. 900 mm, SML: 1500 mm
5 SML/SMR: min. 250 mm
6 SMR/SML: min. 250 mm, Yön göstergesi: 350 mm
7 SMR: maks. 900 mm, SML/Yön göstergesi: 1500 mm

Montaj talimatları, arkadan görünüş

Sinyal lambası yönetmeliği: Montaj talimatları, arkadan görünüş

Yan işaret lambaları (SML) / Yan işaret reflektörleri (SMR
1 Yön göstergesi/fren lambası/kuyruk lambası/reflektör için geçerlidir: maks. 600 mm
2 Yön göstergesi/kuyruk lambası/reflektör için geçerlidir
3 Yüksek konumlandırılmış fren lambası: min. 850 mm
4 Arka lamba: min. 350 mm
5 Arka lamba: maks. 1500 mm
6 Yüksek konumlandırılmış fren lambası: arka lambanın maks. 150 mm altında veya 3

SİNYAL LAMBALARI ÜZERİNDEKİ TİP ONAY NUMARALARI

Araçlardaki aydınlatma tekniği sistemleri için, sistemlerin bunlara göre üretilmesi ve kontrol edilmesi gereken ulusal ve uluslararası yapım ve işletme talimatları vardır. Sinyal lambaları için, lamba üzerinde bulabileceğiniz özel onay işaretleri mevcuttur.

 

Bir örnek
Bir lamba üzerinde şunlar okunmalıdır RS1 IAF 02 E1 Æ 31483:

 • R arka lambayı,
 • S1 fren lambasını,
 • IA reflektörü,
 • F arka sis lambasını ifade eder ve 02, yönetmeliğin çıktıktan sonra ikinci defa değiştirildiği anlamına gelir.

 

Şu özellikler, arka aydınlatmaya entegre edilmiştir:

 • E1 işareti, lambaya Almanya'da onay verilmiş olduğunu belirtir.
 • Ok, lambanın montaj düzeneğini belirtir ve bu nedenle daima aracın dış tarafını gösterir. Ok mevcut değilse, lamba arkaya, sağa veya sola monte edilebilir.
 • Son olarak, beş haneli tip onay numarası bunları izler.

SİNYAL LAMBALARININ RAKAM VE HARF KOMBİNASYONLARININ DEŞİFRE EDİLMESİNE YÖNELİK YARDIM

A Sınırlama lambası
AR Geri vites lambası
F Arka sis lambası
IA Reflektör
R Kuyruk lambası
S1 Fren lambası
1 Ön sinyal lambası (farklı teknik tasarım)
1a Ön sinyal lambası (farklı teknik tasarım)
1b Ön sinyal lambası (farklı teknik tasarım)
2a Arka sinyal lambası
5 İlave yan sinyal lambası (uzunluğu 6 m’ye kadar olan araçlar için)
6 İlave yan sinyal lambası (6 m’den uzun araçlar için)
SM1 Yan işaret lambası (tüm araçlar için)
SM2 Yan işaret lambası (uzunluğu 6 m’ye kadar olan araçlar için)

 

İzin verilen ışık şiddeti değerleri işleve bağlı olarak farklı büyüklükte olabilir. Hareketteki değişiklikler (frenler = 60 cd), pozisyon ve yön için olanlardan (kuyruk lambası = 4 cd) daha güçlü ışık sinyallerine sahiptir.

 

S Kuyruk ışığı
B Fren ışığı
ZB İlave fren ışığı
BL Sinyal ışığı
ZR Arka ışık
NES Arka sis lambası
PO Pozisyon ışığı