Citroen C2 - Awaria wspomagania kierownicy | HELLA

Citroen

C2

Wszystkie pojazdy ze wspomaganiem kierownicy, rok budowy do grudnia

2007

Awaria wspomagania kierownicy

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, może to oznaczać uszkodzenie czujnika momentu obrotowego. Klient zauważa błąd ze względu na konieczność używania większej siły podczas kierowania pojazdem. Dodatkowo mogą zostać zarejestrowane kody błędów C 1400 i C1413 (czujnik momentu obrotowego, błąd sygnału; czujnik momentu obrotowego, awaria funkcjonowania). Przed wymianą czujnika momentu obrotowego należy sprawdzić, czy złącza wtykowe na sterowniku elektrycznego wspomagania kierownicy są prawidłowo osadzone (patrz rysunek). Nieprawidłowy styk może również powodować pojawienie się tego błędu.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.