BACK

Kunstig intelligens og augmented reality i fremtidens uafhængige værksted

Det er en sjov ting med at forudsige fremtiden. I 1950'erne troede man f.eks., at biler ville blive raketdrevne eller i det mindste atomdrevne i en ikke alt for fjern fremtid. 70 år senere kan vi gå ud fra, at personbiler med stor sandsynlighed aldrig vil køre med en atomreaktor under motorhjelmen. Og at biler på vores veje nogensinde vil blive raketdrevne er heller ikke særlig sandsynligt, som tingene ser ud i dag. Hvad vi kan sige med sikkerhed: Mobiliteten vil fortsat ændre sig. Og der vil fortsat være spændende innovationer i fremtidens autoværksteder.

To af de meget store tendenser, der vil ændre bilindustrien sammen med autonom kørsel og elektromobilitet, er såkaldt "kunstig intelligens" og "augmented reality". Og begge har potentiale til at ændre arbejdet på værkstederne på lang sigt.

Forbedret virkelighed: Reelle og virtuelle verdener smelter sammen

Med augmented reality er der f.eks. mulighed for helt nye arbejdsmetoder i det daglige værkstedsliv. Men hvad er "augmented reality" egentlig? Den lidt akavede definition: Augmented reality" (AR) er en betegnelse for en computerbaseret repræsentation, der udvider den virkelige verden med virtuelle aspekter. Eksempler fra bilindustrien viser, hvad augmented reality kan være: Nogle bilproducenter er allerede begyndt at tilbyde betjeningsvejledningerne til deres nye modeller som en smartphone-app. På denne måde kan bilens ejere interaktivt udforske deres bil: Hvis du bevæger smartphonen hen over instrumentbrættet, får du oplysninger om funktionen og betjeningen direkte på smartphonens skærm, hvilket supplerer billedet af instrumentbrættet på smartphonen. Den virkelige og den virtuelle verden smelter sammen, hvis man vil.

 

Teknologien er også blevet anvendt på uafhængige autoværksteder i nogle tilfælde. Med specielle AR-briller kan mekatronikere inden for bilindustrien f.eks. konsultere specialiserede eksperter i tekniske callcentre: De kan se alt, hvad AR-brillebærerne har på skærmen - og kan give dem instruktioner eller tips i realtidsdialog og endda vise markører eller videoer på smart-brille-skærmene for at guide dem til deres mål i komplicerede samlinger.

 

Især i en tid, hvor køretøjsteknologien bliver stadig mere kompleks, kan augmented reality derfor yde et vigtigt bidrag til effektivt arbejde på uafhængige værksteder i fremtiden. Specifikke arbejdsinstruktioner og trinvise vejledninger kan bruges til at instruere teknikere i udfordrende arbejde.

Digital behandling af erstatningskrav med kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) kan også revolutionere arbejdet på værkstederne. Deutsche Automobil Treuhand har vist, hvordan noget sådant kunne se ud. DAT har udviklet et analyseværktøj til analyse af ulykkes- og slidskader, som er fuldstændig AI-understøttet.

 

En særlig app på smartphonen guider brugerne gennem processen: I det første trin omfatter dette identifikation af køretøjet, f.eks. via nummerpladegenkendelse eller chassisnummer. På baggrund af de billeder, som brugerne har taget på deres smartphone og uploadet til applikationen, analyseres skaderne automatisk. Den kunstige intelligens genkender automatisk de tilsvarende kropsdele, herunder skader. Så snart disse skader er identificeret, foretager systemet en indledende beregning af reparationsomfanget på grundlag af DAT-køretøjsdatabasen.

Illustration: En stiliseret hjerne som et symbolsk billede på emnet kunstig intelligens - AI kan revolutionere arbejdet på autoværkstederne.

Kunstig intelligens kan revolutionere arbejdet på værksteder. DAT giver et praktisk eksempel.

Systemet kan ikke erstatte eksperten, understreger DAT. Det kunstige intelligensbaserede system kan imidlertid supplere den tekniske ekspertise og fremskynde processerne.