Trio Wydechowe od HELLA

Łatwiej popsuć niż naprawić ale nie z wydechowym Trio HELLA! Poznaj gamę czujników układu wydechowego.

ELEKTRONIKA UKŁADU WYDECHOWEGO: Wydechowe Trio

Czujnik ciśnienia spalin

Czujnik ciśnienia spalin określa poziom zapełnienia sadzą, z procesu spalania, filtra cząstek stałych (DPF), W razie przekroczenia wartości zapełnienia, ustalonej przez producenta, jednostka ECU może wykonywać procedurę regeneracji filtra, poprzez jej wypalenie. Odbywa się to poprzez tymczasowe zwiększenie wewnętrznej temperatury DPF i umożliwienie sadzy zmiany swojej struktury podczas reakcji z ekstremalnym ciepłem oraz wewnętrzną strukturą materiału DPF. Czujnik ten dokonuje pomiaru ciśnienia spalin prze ich wejściem do filtra oraz po ich wyjściu, a różnica ciśnień jest przeliczana na procentowy stopień zapełnienia DPF. Wartość ta jest decydująca dla rozpoczęcia procesu regeneracji.

Czujnik temperatury

Czujnik temperatury spalin rejestruje temperaturę przed katalizatorem lub filtrem cząstek stałych i przesyła tę informację w postaci sygnału napięciowego do sterownika silnika. Ponadto czujniki temperatury spalin zabezpieczają komponenty występujące w obszarze strumienia gorących spalin przed krytycznym przegrzaniem. Klienci odnoszą korzyści z niższych emisji, lepszej sprawności silnika i zoptymalizowanej mocy, jak również z wynikającego stąd mniejszego zużycia paliwa.

Sonda Lambda

Dla osiągnięcia optymalnego, pełnego spalania, proporcja mieszanki paliwowo-powietrznej musi wynosić około 1 : 14,5. Proporcja ta określana jest również jako λ = 1. W celu stałego zagwarantowania tej optymalnej proporcji, sonda Lambda mierzy zawartość tlenu w spalinach. Zależnie od zawartości tlenu, sygnał napięciowy wskazuje modułowi sterującemu silnika mieszankę bogatą albo ubogą. Moduł sterujący ustawia na podstawie tych danych optymalny skład mieszanki. System ten określany jest jako zamknięty krąg regulacyjny. Pomiar zawartości tlenu odbywa się przy pomocy dwóch różnych rodzajów sond Lambda: z czujnikami z dwutlenku cyrkonu i z dwutlenku tytanu. Różnią się one tym od siebie, że sonda cyrkonowa generuje napięcie, a sonda tytanowa musi być zasilana.