PassThru

Idealne rozwiązanie dla szybkiego i nieskomplikowanego dostępu do danych OEM i doskonałe uzupełnienie istniejących systemów diagnostycznych, aby w każdej chwili móc podjąć odpowiednie działania.

PassThru

PassThru – bezpośrednie połączenie z portalami OEM

PassThru umożliwia bezpośredni dostęp do wszystkich niezbędnych danych diagnostycznych i serwisowych dla pojazdów Euro 5/6, które muszą być udostępnione przez producentów OE.

Warsztaty, które posiadają już mega macs 77, mega macs 66, mega macs 56, mega macs 42SE lub mega macs PC, mogą wykorzystać VCI jako pełnoprawny interfejs PassThru. Posiadacze mega macs X mogą go używać jako interfejsu PassThru.

Funkcja PassThru może być stosowana w następujących homologowanych na rynku europejskim samochodach osobowych od Euro 5 z osprzętem firmy Hella Gutmann: Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Lexus, Mercedes, Mini, Opel, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota, Volkswagen

W poniższej tabeli podane są strony internetowe niektórych producentów lub importerów pojazdów. Dzięki temu można przejść do właściwej strony internetowej i uzyskać dostęp do odpowiednich informacji dotyczących napraw i konserwacji zgodnie z kategorią 1 (Informacje dotyczące napraw i konserwacji o charakterze ogólnym i związanym z bezpieczeństwem) oraz kategorią 2 (Informacje dotyczące napraw i konserwacji związane z kradzieżą).

Poniższe treści zostały przygotowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Hella Gutmann nie gwarantuje ani nie odpowiada za poprawność i kompletność wszystkich informacji i treści na stronach internetowych. Ponadto Hella Gutmann nie ponosi odpowiedzialności za linki do portali OEM ani za ich treść.

Top 8:
Audi: https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
BMW: http://aos.bmwgroup.com
Mercedes-Benz: http://service-parts.mercedes-benz.com
Opel: http://public.servicebox-parts.com
Seat: https://erwin.seat.com/erwin/showHome.do
Skoda: https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do
Toyota: http://www.toyota-tech.eu
Volkswagen: https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

Abarth: www.technicalinformation.fiat.com
Alfa: www.technicalinformation.fiat.com
Aston Martin: Aktualnie brak linku
Bentley: https://erwin.bentleymotors.com/erwin/showHome.do
Chevrolet: http://public.servicebox-parts.com
Chrysler: https://www.techauthority.com/
Citroen: http://public.servicebox-parts.com
Dacia: Aktualnie brak linku
Daihatsu: Aktualnie brak linku
Dodge: https://www.techauthority.com/
Ferrari: https://techinfo.ferrari.com/
Fiat: www.technicalinformation.fiat.com
Ford: www.etis.ford.com/home.do
GM: http://public.servicebox-parts.com
Honda: www.techinfo.honda-eu.com
Hyundai: http://service.hyundai-motor.com
Infinity: https://www.infiniti-techinfo.com/
Iveco: Aktualnie brak linku
Jaguar: https://topix.jaguar.jlrext.com/topix/vehicle/lookupForm
Jeep: https://www.techauthority.com/
KIA: www.kia-hotline.com
Lamborghini: http://erwin.lamborghini.com
Lancia: www.technicalinformation.fiat.com
Land Rover: https://topix.jaguar.jlrext.com/topix/vehicle/lookupForm
Lexus: www.lexus-tech.eu
Lotus: http://vsic.lotuscars.com/
Madza: https://mapps.mazdaeur.com/mud/registerio.html?locale=de
Maserati: https://techinfo.maserati.com/tch/
Mini: http://aos.bmwgroup.com
Mitsubishi: https://www.mitsubishitechinfo.eu/
Nissan: https://eu.nissan.biz
Peugeot: http://public.servicebox-parts.com
Porsche: Aktualnie brak linku
Renault: Aktualnie brak linku
Saab: Aktualnie brak linku
Smart: http://service-parts.mercedes-benz.com
Subaru: http://techinfo.subaru.com/index.html
Suzuki: www.serviceportal-suzuki.eu
Volvo: http://tis.volvocars.biz/tis/main.do

W przypadku jednoczesnego używania kilku różnych portali OEM na jednym komputerze mogą pojawić się komplikacje. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że niektórych producentów pojazdów można łączyć. Jednak w zależności od zastosowania, także innych programów, to połączenie może mieć także negatywny wpływ. Dlatego zalecamy korzystanie z jednego portalu producenta pojazdów na jednym komputerze/laptopie. Jednym z rozwiązań byłaby również partycja dysku twardego komputera z oddzielnymi systemami operacyjnymi. W każdym przypadku należy przestrzegać wymagań systemowych producentów pojazdu.

W celu rejestracji w portalach internetowych producent/importer pojazdu może zażądać następujących danych:

Kategoria 1

 • Nazwa i adres warsztatu samochodowego
 • Imię i nazwisko pracownika (ewentualnie również adres e-mail)
 • Dane do faktury
 • Potwierdzenie numeru identyfikacyjnego VAT warsztatu samochodowego
 • Akceptacja Ogólnych Warunków Handlowych producenta/importera pojazdów

Kategoria 2
Dostęp do istotnych z punktu widzenia kradzieży informacji dotyczących napraw i obsługi technicznej został po raz pierwszy określony przez Komisję Europejską w przepisach Euro 5 i Euro 6. Aby uzyskać te informacje dotyczące napraw i konserwacji, warsztat samochodowy musi przejść przez proces autoryzacji. Wymagania:

 • Rejestracja zgodnie z kategorią 1 u odpowiedniego producenta pojazdu
 • Wyznaczenie osoby lub osób, którym ma zostać przyznany dostęp
 • Kopie dowodów osobistych przedsiębiorcy i wyznaczonych osób
 • Zaświadczenia o niekaralności przedsiębiorcy i wyznaczonych osób
 • Umowa o pracę wyznaczonych osób
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Adres zakładu
 • Pozwolenie na użytkowanie budynku jako warsztatu samochodowego
 • Przestrzeganie procesów administracyjnych

Uwaga – Ważna informacja!
W przypadku producenta pojazdów BMW istnieje możliwość, że zastosowanie aplikacji ISTA/P może spowodować uszkodzenie sterowników. Hella Gutmann Solutions nie ponosi odpowiedzialności za wymianę sterowników lub inne wydatki powstałe w wyniku zastosowania ISTA/P.

PassThru to funkcja programowania sterowników zgodnie z rozporządzeniem Euro 5. Od 1 marca 2010 r. wszyscy producenci OEM są zobowiązani do udostępniania niezależnym warsztatom informacji technicznych dotyczących napraw oraz do umożliwienia przeprogramowania sterowników. W celu programowania nawiązuje się bezpośrednie połączenie między pojazdem w warsztacie a producentem za pomocą PassThru, dzięki czemu można zainstalować nowe oprogramowanie sterownika.

Rozporządzenie Euro 5 oprócz dopuszczalnego poziomu wartości emisji spalin reguluje również przekazywanie informacji od producentów OEM do warsztatów. Tak więc od momentu wprowadzenia normy muszą być udostępniane instrukcje serwisowe, instrukcje techniczne, schematy elektryczne, kody usterek, informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację pojazdów, jak również informacje o specjalnych narzędziach.

SAE-J2534 to międzynarodowy standard komunikacji do programowania sterowników w pojeździe. Każdy z interfejsów PassThru dostarczanych przez Hella Gutmann został zaprojektowany i wykonany zgodnie z normą J2534.

Producenci OEM narzucają różne wymagania dotyczące korzystania z ich portali, a tym samym programowania sterowników. Można je znaleźć na stronie internetowej danego producenta.

Do korzystania z PassThru potrzebny jest mega macs PC, mega macs 42SE, mega macs 56, mega macs 66 lub mega macs 77 z oprogramowaniem w wersji 49 SP 1 oraz komputer warsztatowy z dostępem do Internetu. Dodatkowo pojazd musi być zasilany zewnętrznie napięciem konserwacyjnym z prostownika.

Komputer warsztatowy:

Wersja oprogramowania urządzenia diagnostycznego i wersja oprogramowania konfiguracji HGS PassThru muszą być zgodne. Są one dostępne do pobrania na stronie Hella-Gutmann Solutions.

mega macs PC, mega macs 42SE, macs macs 56:

VCI musi być podłączony bezpośrednio do komputera warsztatowego przez USB (nie przez hub) i podłączony do interfejsu OBD pojazdu. Komputer warsztatowy powinien być podłączony do internetu za pomocą kabla LAN (możliwy jest również stabilny internet WiFi), a jeśli jest to laptop, powinien być podłączony do zasilania. Funkcja automatycznego przełączania na tryb uśpienia lub wyłączania komputera musi być nieaktywna.

mega macs 66:

Moduł DT66 musi być włożony do gniazda modułowego mega macs 66 i podłączony do interfejsu OBD pojazdu za pomocą kabla. mega macs 66 musi być podłączony bezpośrednio do komputera warsztatowego przez USB (nie przez hub). Komputer warsztatowy powinien być podłączony do internetu za pomocą kabla LAN (możliwy jest również stabilny internet WiFi), a jeśli jest to laptop, powinien być podłączony do zasilania. Funkcja automatycznego przełączania na tryb uśpienia lub wyłączania komputera musi być nieaktywna.

Podłączyć urządzenia zgodnie z opisem w punkcie „Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania”. Włączyć zapłon pojazdu i uruchomić program testu komunikacji HGS PassThru. Teraz kliknąć przycisk „Rozpocznij test”. Teraz zostanie wykonany test połączenia komputer – VCI (mega macs 66) – pojazd. Wynik zostanie wyświetlony za pomocą zielonych lub czerwonych strzałek. Bardziej szczegółowy opis testu komunikacji HGS PassThru i rozwiązywania problemów znajduje się w instrukcji.

Programowanie jest uruchamiane poprzez portal danego producenta. Tam należy założyć konto. Koszty tej funkcji są różne w zależności od producenta. Dobry i aktualny wykaz stron internetowych producentów można znaleźć w broszurze ZDK „Informacja o dostępie do danych technicznych u producentów pojazdów”.

1. Komputer nie może się wyłączyć / przejść w stan uśpienia
2. Komputer nie może być wykorzystywany do żadnych innych celów
3. Zapora sieciowa musi być wyłączona lub ustawiona (proxy)
4. Połączenie LAN nie może zostać przerwane
5. W tym czasie urządzenie diagnostyczne nie może być wykorzystywane do innych prac w pojeździe
6. Pojazd musi być zasilany z zewnątrz
7. Dodatkowe odbiorniki w pojeździe powinny być wyłączone (przestrzegać specyfikacji OEM)
8. Połączenie USB nie może być przerwane

O ile producent OEM nie określił inaczej, po zaprogramowaniu sterownika należy wyłączyć zapłon na co najmniej 30 sekund. Po ponownym włączeniu zapłonu należy najpierw przeprowadzić kompletny test systemu oraz odczytać i skasować pamięć błędów. Podczas programowania mogą wystąpić typowe błędy systemu.

Pierwsze uruchomienie pojazdu musi być monitorowane. W razie potrzeby należy przeprowadzić jazdę próbną. W każdym przypadku należy przestrzegać instrukcji producenta, aby uniknąć błędów w zaprogramowanym sterowniku.

Nic! Pod warunkiem, że posiadasz mega macs PC, mega macs 42 SE, mega macs 56 lub mega macs 66 oraz oprogramowanie w wersji 49 (SP1).

Producenci pojazdów pobierają różne opłaty za korzystanie z ich portali. Dodatkowo każdy producent ma własny portal. Dobry i aktualny wykaz można znaleźć w broszurze ZDK „Informacja o dostępie do danych technicznych u producentów pojazdów”.

Szybki internet nie jest obowiązkowy, ale bardzo zalecany. Czas pobierania oprogramowania z serwera OEM jest w dużej mierze zależny od szybkości pobierania, dlatego czasy te można znacznie skrócić korzystając z szybszego łącza internetowego.

Programowanie zależy od tego, jaka magistrala pojazdu jest wykorzystywana do komunikacji. Magistrala CAN jest znacznie szybsza niż K-Line. Dodatkowo czas ten zależy od parametrów komputera warsztatowego oraz ilości nadpisywanych danych. Zakres może wahać się od kilku kilobajtów do kilku megabajtów.

Zasadniczo można wyróżnić trzy różne przypadki:

1. Jeśli powtórzenie programowania jest obsługiwane i podczas programowania wystąpi błąd, oprogramowanie w sterowniku zostanie ponownie nadpisane. Dzięki temu mimo błędu sterownik będzie aktualny. Programowanie po prostu trwa dłużej niż bez błędów.

2. Jeśli powtórzenie programowania nie jest obsługiwane i wystąpi błąd, programowanie zostaje przerwane. Jeśli programowanie może być cofnięte, sterownik nie zostanie zaktualizowany. Jednak sterownik będzie nadal działał prawidłowo.

3. Jeśli powtórzenie programowania nie jest obsługiwane i wystąpi błąd, proces jest przerywany i programowanie trwa dłużej. Jeśli programowanie nie może zostać wznowione, sterownik nie będzie działał prawidłowo. Nie zapewnia to bezpiecznego działania sterownika, co oznacza konieczność jego wymiany.

W przypadku jednoczesnego używania kilku różnych portali OEM na jednym komputerze mogą pojawić się komplikacje. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że niektórych producentów pojazdów można łączyć. Jednak w zależności od zastosowania, także innych programów, to połączenie może mieć także negatywny wpływ. Dlatego zalecamy korzystanie z jednego portalu producenta pojazdów na jednym komputerze/laptopie. Jednym z rozwiązań byłaby również partycja dysku twardego komputera z oddzielnymi systemami operacyjnymi. W każdym przypadku należy przestrzegać wymagań systemowych producenta pojazdu....

Informacje OEM

Dzięki najnowszej aktualizacji oprogramowania Hella Gutmann Solutions GmbH („HGS”) udostępnia swoim klientom funkcję „HGS-PassThru”. Korzystanie z HGS-PassThru oznacza, że akceptujesz poniższe warunki korzystania. Jeśli nie zaakceptujesz warunków korzystania, używanie HGS-PassThru będzie niemożliwe. Nie wpływa to na użyteczność wszystkich pozostałych funkcji.

Funkcje HGS-PassThru

Producenci pojazdów regularnie wydają aktualizacje oprogramowania dla sterowników elektronicznych w swoich modelach pojazdów dostępnych na rynku. Przeprowadzenie aktualizacji przez warsztat wymaga najpierw pobrania przez użytkownika odpowiedniej aktualizacji z portalu internetowego danego producenta pojazdu na komputer warsztatowy (komputer stacjonarny, laptop, tablet lub inny). Stamtąd można przesłać aktualizację do pojazdu w warsztacie za pomocą „HGS-PassThru”. Cały proces aktualizacji poprzez transmisję danych do pojazdu jest nazywany również „flashowaniem”. HGS-PassThru zajmuje się jedynie przesłaniem danych z komputera warsztatowego do pojazdu w warsztacie.

Wykluczenie i ograniczenie odpowiedzialności

HGS nie jest producentem przesyłanych danych. HGS nie ponosi odpowiedzialności za:

 • przesyłanie danych z portali internetowych producentów pojazdów do komputera warsztatowego (komputer stacjonarny, laptop, tablet lub inny).
 • zawartość i kompletność danych przekazywanych z komputera warsztatowego do pojazdu za pomocą HGS-PassThru.
 • zasilanie niezbędne do przesłania danych.
 • kable niezbędne do przesłania danych, jeśli nie zostały dostarczone przez HGS.

W związku z tym HGS nie gwarantuje, że wyżej wymienione elementy i dane są wolne od wad lub że wyżej wymienione procesy będą działać prawidłowo. Jeżeli szkoda wynika z faktu, że użytkownik nie spełnił lub nie w pełni spełnił wymagania określone w ust. 3, to gwarancja i odpowiedzialność HGS są również wyłączone.

W przeciwnym razie odpowiedzialność HGS jest ograniczona do przypadków działania z premedytacją i rażącego niedbalstwa. To ostatnie wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku narażenia życia lub zdrowia

Wymagania dotyczące obsługi HGS-PassThru

Pojazd poddawany flashowaniu musi być podłączony do odpowiedniego zewnętrznego urządzenia podtrzymującego napięcie (prostownika) zgodnie z wymaganiami opisanymi w portalu internetowym producenta pojazdu, ponieważ zbyt niskie napięcie może doprowadzić do niezamierzonego przerwania transmisji danych. Przed każdą operacją flashowania użytkownik HGS-PassThru musi również upewnić się, że

 • komputer warsztatowy, z którego korzysta, posiada połączenie z Internetem spełniające wymagania producenta pojazdu.
 • wykorzystuje najnowszą wersję oprogramowania portalu internetowego producenta pojazdu (program podstawowy i obszar diagnostyczny).
 • używane przez niego oprogramowanie i sprzęt oraz wszystkie wpisy dokonywane przez niego w komputerze warsztatowym spełniają wszystkie inne wymagania stawiane przez portal producenta pojazdu; w szczególności użytkownik musi korzystać z dostępu/informacji/Secure ID portalu producenta (program podstawowy i obszar diagnostyczny) wymaganego przez producenta pojazdu.
 • uwzględnia wszystkie specyfikacje bezpieczeństwa producenta.
 • zapłon pojazdu jest włączony podczas całego procesu flashowania, chyba że portal internetowy producenta pojazdu określa wyraźnie inne wymagania.
 • między komputerem warsztatowym a pojazdem używane są wyłącznie połączenia przewodowe (bez bezprzewodowych połączeń zdalnych), które nie są rozłączane do momentu zakończenia procesu flashowania, chyba że portal internetowy producenta pojazdu określa wyraźnie inne wymagania.
 • wszystkie połączenia kablowe są wolne od uszkodzeń.
 • wszelkie usterki w układzie elektrycznym pojazdu zostały usunięte przed procesem flashowania.
 • na wszystkich urządzeniach HGS wykorzystywanych w procesie flashowania zainstalowana jest najnowsza wersja dostępnego oprogramowania.

Jesteśmy zawsze do dyspozycji.

800 42 55 66