Wat gebeurt er met defecte of oude lithium-ion-accu's uit elektrische auto's?

01-09-2021

Oude standaardbatterijen en -accu's voor huishoudelijk gebruik bevatten schadelijke en milieuonvriendelijke stoffen, bijvoorbeeld lood, kwik of cadmium. Daarom mogen consumenten deze niet zomaar bij het huishoudelijk afval gooien. Wie zich van oude accu's en batterijen wil ontdoen, heeft in de meeste landen verschillende mogelijkheden. In supermarkten, bijvoorbeeld, of bij recyclingcentra kunnen gebruikte batterijen en kleine accu's meestal gratis worden ingeleverd. Met lithium-ion-accu's van elektrische auto's is dat niet zo eenvoudig. In feite worden vandaag reeds massa's gebruikte tractie-accu's of oplaadbare accu's weggegooid.

De meeste autofabrikanten adviseren om de aandrijfaccu van elektrische auto's na 8 tot 10 jaar te vervangen, sommige fabrikanten zelfs pas na 15 jaar. Aangezien de elektromobiliteit pas de laatste jaren sterk is gegroeid, moet er over enkele jaren rekening worden gehouden met veel meer accu's die moet worden afgevoerd. Maar nu al worden de afvalverwerkingsbedrijven overspoeld. "We hadden nooit gedacht welke hoeveelheden zich na zo'n korte tijd al zouden gaan vormen", gaf de directeur van een recyclingbedrijf onlangs namens zijn gilde toe. Intussen investeren tal van bedrijven in de recycling van accu's.

Wat gebeurt er met oude lithium-ion-accu's? In principe zijn er twee mogelijkheden: De recycling van de grondstoffen in de oplaadbare accu's / batterijen en het hergebruik van de uitgesorteerde lithium-ion-accu's.

Accu-recycling: Terugwinning van waardevolle grondstoffen

De ADAC berekent dat een accu van ongeveer 400 kg met een capaciteit van 50 kWh ongeveer 6 kg lithium, 10 kg mangaan, 11 kg kobalt, 32 kg nikkel en 100 kg grafiet bevat. Voor het recyclen van de grondstoffen wordt een grote verscheidenheid van methoden gebruikt. De doelstelling om een zo hoog mogelijk recyclingpercentage te bereiken, geldt voor iedereen. “Een recyclingproces is pas efficiënt als het minstens 90 procent van de doelelementen zoals grafiet, lithium of kobalt terugwint,” aldus recyclingexpert prof. Bernd Friedrich van de RWTH Aachen tegen de automobielclub.

 

In de regel beginnen recyclingprocessen met de handmatige demontage van het lithium-ion-accusysteem. Daarna volgen verdere stappen zoals sorteren, versnipperen en thermisch smelten. Volgens de huidige stand van de techniek kunnen de meeste materialen vandaag al worden gerecycled. Deels verbruiken de processtappen nog steeds teveel energie en zijn erg duur.

 

Talrijke proefinstallaties hebben zich toegelegd op het efficiënter maken van de processen. De Volkswagen-groep bijvoorbeeld heeft zichzelf een ambitieus langetermijndoel gesteld: Het bedrijf uit Wolfsburg wil 97 procent van alle grondstoffen recyclen. Met een proefinstallatie in Salzgitter zal dit cijfer vanaf 2022 oplopen tot 72 procent.

Het aantal gebruikte lithium-ion-accu's neemt toe. Na gebruik in de e-auto wordt een deel van de oude accu's gerecycled om de grondstoffen die zij bevatten, terug te winnen.

Het aantal gebruikte lithium-ion-accu's neemt toe. Na gebruik in elektrische auto's wordt een deel van de oude accu's gerecycled om de grondstoffen die zij bevatten, terug te winnen. Bron: Shutterstock

Second Life: Lithium-ion-accu's kunnen hergebruikt worden

Omdat geen enkel recyclingproces 100% vrij van restmaterialen kan zijn, is hergebruik van accu's een interessante optie, die ook bekend staat als de "Second Life"-methode. Hier worden de accu's op een stationaire manier verder gebruikt. Hergebruik is met name ook geschikt omdat de meeste accu's op het moment van sortering nog een energie-inhoud van 70 tot 80 procent van hun oorspronkelijke capaciteit over hebben.

 

Aangezien de accu's bij stationair gebruik veel minder worden belast, kunnen zij hier nog ruwweg 10 jaar langer worden gebruikt. De gesorteerde accu's worden vervolgens in bijvoorbeeld particuliere huishoudens of industriële toepassingen gebruikt.

 

Maar zelfs voor accu's die een tweede leven hebben gekregen, moet op een bepaald moment de laatste stap worden gezet: de recycling van de accu.