Privacy

Hartelijk welkom bij de HELLA Group

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze webpagina's en uw interesse in ons bedrijf, onze producten en onze online informatie.

HELLA respecteert uw privacy

Persoonsgegevens betreffen informatie die gebruikt kan worden om meer over uw identiteit te weten te komen. Bij dergelijke informatie gaat het bijvoorbeeld om uw naam, adres, postadres en telefoonnummer. Informatie die niet tot uw identiteit kan worden herleid, zoals het aantal gebruikers op een website, valt niet onder het begrip persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Als bedrijf dat verantwoordelijk is voor de onderhavige webpagina's, neemt HELLA GmbH & Co. KGaA, Rixbecker Str. 75, D-59552 Lippstadt, de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. De privacy en informatiebeveiliging maken deel uit van ons bedrijfsbeleid. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging van alle commerciële informatie zijn voor ons dan ook belangrijke punten waaraan wij binnen onze bedrijfsprocessen veel aandacht besteden. De persoonsgegevens die wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen, behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken wij uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
Onze webpagina's kunnen links bevatten naar externe aanbieders waarop de onderhavige privacyverklaring niet van toepassing is. Of de beheerders van deze webpagina's de relevante privacy-voorschriften handhaven en naleven, valt buiten onze invloedsfeer

Persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken

Telkens wanneer u de pagina's op onze website bezoekt, registreren wij de naam van uw internetserviceprovider (of 'ISP'), de website van waaraf u op onze website bent gekomen, de pagina's die u bij ons bezoekt, en de datum en duur van uw bezoek. Er worden geen andere persoonsgegevens opgeslagen. U kunt onze website dus gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken.

 

Wanneer u speciale gedeelten van onze website bezoekt of deelneemt aan bepaalde campagnes, kunnen aanvullende gegevens worden verzameld en opgeslagen.

 

Zo moeten er mogelijk persoonsgegevens worden ingevoerd om aan een vragenlijst deel te nemen, een aanvraag in te dienen of een contract te verwerken.

 

Het verstrekken van persoonsgegevens geschiedt vrijwillig. Wanneer u met behulp van een van onze contactformulieren of per e-mail een vraag indient, slaan wij de door u over uzelf verstrekte gegevens op om de individuele communicatie met u te vergemakkelijken en uw vraag te kunnen verwerken.

 

Voor toegang tot bepaalde gedeelten van onze website dient u zich aan te melden. Tijdens de registratie- en/of aanmeldprocedure die u in dat geval dient te doorlopen, vragen wij u uw naam en/of andere persoonsgegevens in te voeren. Voor gedeelten die zich op een specifieke doelgroep richten, maken wij gebruik van de registratieprocedure om de gebruikers van de betreffende doelgroep op de juiste wijze te kunnen identificeren. Het is uw beslissing of u bereid bent deze gegevens te verstrekken. Sommige campagnes of promoties, die toegang tot specifieke informatie geven, vereisen dat u verscheidene gegevens invoert. De invoervelden die moeten worden ingevuld, zijn aangegeven met een sterretje (*). Aanvullende informatie die niet als verplicht is aangemerkt, is optioneel en hoeft niet te worden verstrekt.

Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens, verwerkingsdoel en rechtsgrondslag

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het technische beheer van de website en voor de klantenadministratie, productenquêtes en marketingdoeleinden, maar alleen voor zover dit voor deze doeleinden nodig en toegestaan is. Zonder uw toestemming geven wij uw gegevens niet door aan derden buiten de HELLA groep, met name niet voor reclamedoeleinden. Een overzicht van de HELLA groep vindt u op www.hella.com/bedrijf.

 

Voor zover wij daartoe wettelijk of op grond van een rechterlijk besluit verplicht zijn, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten.

Toegang tot gegevens

Om ervoor te zorgen dat onze activiteiten correct en adequaat worden beheerd, hebben ook zorgvuldig geselecteerde medewerkers van de HELLA Group toegang tot uw gegevens. De gegevens mogen door deze medewerkers niet voor eigen doeleinden worden gebruikt. De medewerkers die belast zijn met de uitvoering van verwerkingstaken, verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de gegevens in acht te nemen. Verder wordt te allen tijde een aanvaardbaar niveau van gegevensbescherming gegarandeerd.

Gebruik van cookies

Informatie over cookies:
Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw apparaat wordt opgeslagen wanneer u een webpagina bezoekt om uw apparaat tijdens het proces te identificeren. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan wanneer u verschillende pagina's van een website bezoekt of naar een website terugkeert. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en kunnen geen programma's uitvoeren die een virus zouden kunnen activeren.

 

Functionaliteit:
De cookies van deze categorie worden op het apparaat van de bezoeker opgeslagen om de website naar behoren te laten functioneren.

 

Statistieken:
Cookies van deze categorie worden gebruikt om statistieken over de bezoekers van de website te verzamelen en zo de ervaringen van deze bezoekers te verbeteren. De verzamelde gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en niet doorgegeven aan derden.
Internetbrowsers zijn doorgaans zo geconfigureerd dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt de functie voor het automatisch opslaan van cookies echter uitschakelen of uw internetbrowser zo configureren dat deze een melding geeft zodra er cookies worden verzonden

 

Instellingen wijzigen

 

Webtracking

Wij maken voor het uitvoeren van statistische evaluaties gebruik van de diensten van Webtrends Inc., 851 SW 6th Avenue, Portland, Oregon 97204 in de VS (www.webtrends.com). Als Amerikaans bedrijf is Webtrends op basis van het EU-VS Privacy Shield gehouden een niveau van gegevensbescherming te waarborgen dat vergelijkbaar is met dat in Europa.

 

Als onderdeel van het bezoek aan de pagina's op onze website wordt de door uw browser verzonden informatie verzameld en geëvalueerd. Dit verzamelproces vindt plaats met behulp van pixels (webbeacons) die in de webpagina's zijn geïntegreerd, evenals door middel van cookies.

 

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor het genereren van anonieme gebruiksprofielen die als basis voor onze webstatistieken dienen. De individuele gebruikers worden echter niet persoonlijk geïdentificeerd, noch worden hun gegevens met andere gegevens gecombineerd.

U kunt te allen tijde voorkomen dat er gegevens worden verzameld en opgeslagen door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Deze instelling zal ook bij eventuele volgende bezoeken worden herkend. Ga hiervoor naar de instellingen van uw browser en configureer de browser zodanig dat cookies van derden worden geblokkeerd of geweigerd.

 

Deze website maakt gebruik van PIWIK PRO Cloud, een door PIWIK verzorgde webanalyseservice. PIWIK PRO Cloud maakt gebruik van cookies – tekstbestanden die op uw computer of smartphone worden opgeslagen om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van de website door bezoekers wordt door PIWIK op servers in Duitsland opgeslagen en verwerkt.
IP-adressen worden volledig geanonimiseerd voordat wij de verzamelde gegevens via de PIWIK Suite kunnen bekijken. Het is niet mogelijk de anonimisering van de IP-adressen ongedaan te maken of de IP-adressen aan de verzamelde gegevens te koppelen.
Wij gebruiken deze informatie om het gedrag van de bezoekers aan onze website te evalueren en in rapporten te verwerken teneinde de website-ervaring voor onze websitebezoekers te verbeteren. PIWIK zal deze informatie niet aan derden doorgeven of voor marketing- of promotiedoeleinden van welke aard ook gebruiken.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich bij de nieuwsbrief aanmeldt, wordt uw e-mailadres voor onze eigen marketingdoeleinden gebruikt totdat u zich bij de nieuwsbrief afmeldt. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden door op de link in de nieuwsbrief te klikken of door de afmeldfunctie op de website te gebruiken.
Voor de verzending van onze nieuwsbrief maken wij gebruiken van de externe partijen Campaign Monitor, geëxploiteerd door Campaign Monitor Pty Ltd, alsmede Salesforce, geëxploiteerd door Salesforce.com inc. Campaign Monitor biedt uitgebreide mogelijkheden voor het analyseren van de manier waarop de nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt. Deze analyses zijn groepsspecifiek en worden door ons niet gebruikt voor individuele evaluatie van nieuwsbriefontvangers. Ga voor meer informatie over Campaign Monitor en de door Campaign Monitor geboden gegevensbescherming naar www.campaignmonitor.com/policies. Salesforce is de CRM-oplossing die wij binnen HELLA gebruiken. Uw informatie wordt opgeslagen op servers in de EU. Ga voor meer informatie naar www.salesforce.com/company/privacy/.

FACEBOOK fanpage

Onze Facebook-fanpage is bedoeld om u onze onderneming en onze producten nader te brengen.

 

Bij uw bezoek aan onze Facebook-fanpage verzamelen wij uw persoonsgegevens op basis van rechtmatige belangen.

 

Facebook heeft in het kader van de aanvulling "Inzicht in de paginastatistieken" mede de verantwoordelijkheid overgenomen voor de in het kader van de Facebook-fanpage verzamelde en gebruikte gegevens. Zie voor meer informatie over het inzicht in de paginastatistieken van facebook de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

 

In het kader van de verwerking door Facebook kan deze verwerking ook buiten de EU plaatsvinden. Voor dit geval heeft Facebook zich geconformeerd aan het EU-US Privacy Shield. Meer informatie hierover vindt u onder: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Ondernemingen die zich hebben verplicht aan de eisen van het Privacy Shield verzekeren u ervan het privacybeschermingsniveau van de EU op te volgen en aan te houden.

 

Verder is het mogelijk dat Facebook gebruikersgegevens gebruikt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Het is daarbij onder andere mogelijk dat op basis van het gebruikersgedrag (en de daaruit voorvloeiende interesses) gebruikersprofielen worden opgesteld. Op basis van deze gebruikersprofielen kunnen binnen en buiten Facebook bijv. reclame-advertenties worden geplaatst. Hiervoor worden regelmatig cookies op de computers van de gebruiker geplaatst die het gebruikersgedrag en de interesses van de desbetreffende gebruiker opslaan. In deze gebruikersprofielen kunnen ook verdere Facebook-gegevens zijn opgenomen vooral wanneer de gebruiker lid is van Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het gegevensbeleid van Facebook.

 

Wanneer u nog meer vragen heeft over onze Facebook-fanpage of wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, maak dan s.v.p. gebruik van de hierna vermelde contactmogelijkheden (zie "Commissaris voor de gegevensbescherming"). Alternatief kunt u ook op ieder moment vragen en aangelegenheden over onze Facebook-fanpagina voorleggen aan Facebook.

Beveiliging

Wij implementeren technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de over u verzamelde en door ons beheerde informatie te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of onbevoegde openbaarmaking. Slechts enkele bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens.

 

De overdracht van onze websitegegevens en uw informatie op onze webpagina's via het internet vindt in ongecodeerde vorm plaats. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat derden de overgedragen gegevens kunnen onderscheppen en bekijken en/of rechtstreeks toegang tot de overgedragen gegevens hebben. Wij vragen u daarom rekening met dit aspect te houden bij uw beslissing of en in welke mate u bereid bent gegevens via het internet aan ons door te geven. Op onze portals die een registratie en aanmelding van de gebruiker vereisen, maken wij voor de gegevensoverdracht waar mogelijk gebruik van SSL-encryptie (Secure Socket Layer).

 

Om gelijke tred te houden met de technologische ontwikkelingen, werken wij voortdurend aan de verbetering en aanpassing van onze beveiligingsmaatregelen.

Keuzemogelijkheid

Wij zouden uw gegevens ook graag willen gebruiken om u over onze producten te informeren en, indien van toepassing, hierover te bevragen. Uiteraard is uw deelname aan dergelijke initiatieven geheel vrijwillig. Als u hier niet mee instemt, kunt u ons te allen tijde een bericht sturen met het verzoek om deze gegevens te blokkeren en/of te verwijderen. Een e-mail naar het adres dat in de juridische kennisgeving is vermeld, volstaat hiervoor. Ga voor meer informatie naar de relevante lokale website.

Recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar

U heeft het recht om in schriftelijke of elektronische vorm informatie over uw gegevens te verkrijgen. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om persoonsgegevens te laten blokkeren of verwijderen, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren. (Let op: telkens wanneer er landspecifieke, wettelijke bewaartermijnen van kracht worden, worden de gegevens/documenten gedurende een door het betreffende land vastgestelde periode geblokkeerd voordat deze worden verwijderd.)

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien de verwerking van uw gegevens in strijd is met het toepasselijke recht, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Bij suggesties en klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming een e-mail of brief zenden.

Functionaris voor gegevensbescherming

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Contact