Ochrana údajů
 
Ochrana údajů

Srdečně vás vítáme ve skupině HELLA

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky, a rádi bychom vám poděkovali za váš zájem o naši společnost, naše produkty a naše online informace.

HELLA respektuje vaše soukromí

HELLA GmbH & Co. KGaA, Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt, Německo, jako společnost odpovědná za tyto webové stránky bere ochranu osobních údajů velice vážně. Ochrana osobních údajů a zabezpečení informací jsou součástí našich firemních zásad. Proto je pro nás ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů a zabezpečení všech obchodních informací důležitou záležitostí, na kterou v našich obchodních procesech hledíme. S osobními údaji získanými během vaší návštěvy našich webových stránek zacházíme důvěrně a používáme je pouze v souladu s právními předpisy.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí poskytovatele, na které se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Nemáme žádný vliv na to, zda správci takových webových stránek dodržují příslušné předpisy o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které lze použít ke zjištění vaší totožnosti. Patří mezi ně vaše jméno, adresa, poštovní adresa, a telefonní číslo. Informace, které s vaší identitou nelze spojovat, jako například počet uživatelů na webových stránkách, se nepovažují za osobní údaje.

Získávání, ukládání a zpracování osobních údajů

Kdykoli navštívíte naše webové stránky, ukládáme název vašeho poskytovatele připojení k internetu, typ použitého prohlížeče, webovou stránku, ze které jste na naše webové stránky přišli, konkrétní stránky, které jste na našich webových stránkách navštívili, a datum a dobu trvání vaší návštěvy. Žádné další osobní údaje se neukládají. Naše webové stránky tak můžete používat, aniž byste museli prozradit svou totožnost.

Při návštěvě speciálních oblastí našich webových stránek nebo při účasti v určitých kampaních mohou být shromažďovány a ukládány další údaje. Pro účast v průzkumu, předání dotazu nebo zpracování smlouvy může být nutné zadat osobní údaje.

Uvedení osobních údajů je dobrovolné. Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím některého z našich kontaktních formulářů nebo e-mailem, uložíme údaje, které nám o sobě poskytnete, abychom usnadnili individuální komunikaci s vámi a abychom váš dotaz zpracovali.

Některé oblasti našich webových stránek vyžadují samostatné přihlášení a v takovém případě vás v průběhu registrace a/nebo přihlášení požádáme o zadání vašeho jména a/nebo jiných osobních údajů. V oblastech, jako je Hella TechWorld nebo HELLA Partner World, které se zaměřují na určitou cílovou skupinu, využíváme registrační postup k náležité identifikaci uživatelů z příslušné cílové skupiny. Je na vašem rozhodnutí, zda jste ochotni tyto informace poskytnout. Některé kampaně nebo propagační akce, například ty, které umožňují přístup k určitým informacím, vyžadují zadání několika údajů. Vstupní pole, jejichž vyplnění je povinné, jsou označena hvězdičkou (*). Další informace, které nebyly označeny jako povinné, jsou nepovinné a jsou poskytovány dobrovolně.

Použití a šíření osobních údajů, účel zpracování a právní základ

Vaše osobní údaje používáme k technické správě našich webových stránek, zákazníků, průzkumů v souvislosti s produkty a marketingu, a sice pouze v rozsahu potřebném pro každý konkrétní případ. Vaše údaje nikdy nepředáváme třetím stranám mimo skupinu HELLA bez vašeho souhlasu, zejména pak pokud jde o marketingové účely. Přehled společností skupiny HELLA je k dispozici na adrese www.hella.com/company.

Vaše údaje předáme orgánům, které jsou oprávněny takové informace požadovat, pokud to vyžadují právní předpisy nebo to nařídil soud.

Přístup k údajům

Aby byly naše operace správně a vhodně řízeny, mají k vašim údajům přístup také pečlivě vybraní zaměstnanci skupiny HELLA. Tito zaměstnanci nemohou údaje používat pro své vlastní účely. Pověření zaměstnanci se zavazují zachovávat mlčenlivost a důvěrnost údajů. Kromě toho je vždy zaručena přijatelná úroveň ochrany dat.

Používání souborů cookie

Informace o souborech cookie:

Cookie je malý textový soubor, který se při návštěvě webové stránky uloží do vašeho zařízení a pomáhá vaše zařízení identifikovat. Soubory cookie se používají k ukládání informací při návštěvě konkrétních stránek na webových stránkách nebo při návratu na webové stránky. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje a nemohou spouštět žádné programy, které by mohly aktivovat virus.

 

Funkční:

Soubory cookie této kategorie se ukládají na zařízení návštěvníka, aby webové stránky mohly fungovat tak, jak mají.

 

Statistické:

Soubory cookie z této kategorie slouží ke shromažďování statistických údajů o návštěvnících webových stránek. Tím návštěvníkům zpříjemňují jejich používání. Shromážděné údaje jsou používány interně a nejsou předávány třetím stranám.

 

Internetové prohlížeče jsou obvykle nastaveny tak, aby soubory cookie automaticky přijímaly. Funkci automatického ukládání souborů cookie však můžete deaktivovat nebo můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby vás upozorňoval, jakmile budou soubory cookie odeslány.

Změnit nastavení

Sledování na webu

Při návštěvě jednotlivých stránek našich webových stránek se shromažďují a vyhodnocují informace, které váš prohlížeč odesílá. Tento proces shromažďování probíhá prostřednictvím pixelů (webových beaconů), které jsou do jednotlivých webových stránek integrovány, a také pomocí souborů cookie.

Shromážděné údaje se používají k vytváření anonymních profilů používání, které slouží jako základ pro webové statistiky. Jednotliví uživatelé však nejsou osobně identifikováni a údaje také nejsou porovnávány s jinými údaji.

Shromažďování a ukládání údajů můžete kdykoli zabránit změnou nastavení svého internetového prohlížeče. Toto nastavení bude rozpoznáno i při dalších návštěvách. Za tímto účelem přejděte do sekce nastavení prohlížeče a nakonfigurujte ho tak, aby soubory cookie třetích stran blokoval nebo odmítal.

Tyto webové stránky využívají PIWIK PRO Cloud, službu webové analytiky poskytovanou společností PIWIK. PIWIK PRO Cloud používá soubory cookie – textové soubory uložené ve vašem počítači nebo chytrém telefonu, které nám pomáhají analyzovat, jak návštěvníci webové stránky používají. Informace shromážděné pomocí souborů cookie o používání webových stránek návštěvníky ukládá a zpracovává společnost PIWIK na serverech v Německu.

IP adresy jsou plně anonymizovány předtím, než jsme schopni shromážděné údaje prostřednictvím nástrojů PIWIK Suite zobrazit. Anonymizaci IP adres není možné zvrátit a také nelze IP adresy přiřadit k jiným údajům.

Tyto informace používáme k vyhodnocování chování návštěvníků našich webových stránek, vytváření příslušných reportů a v konečném důsledku ke zlepšování zážitku návštěvníků našich webových stránek. Společnost PIWIK tyto informace nepředává třetím stranám ani je nepoužívá k marketingovým nebo propagačním účelům jakéhokoli druhu.

Zpravodaj

Po přihlášení ke zpravodaji je vaše e-mailová adresa používána pro naše vlastní marketingové účely, dokud odběr zpravodaje neodhlásíte. Odhlásit se můžete kdykoli, a to buď kliknutím na odkaz ve zpravodaji, nebo pomocí funkce odhlášení na webových stránkách.

K zasílání našeho zpravodaje využíváme externí nástroje Campaign Monitor, provozovaný společností Campaign Monitor Pty Ltd, a Salesforce, provozovaný společností Salesforce.com inc. Campaign Monitor nabízí rozsáhlé možnosti analýzy otevírání a používání zpravodajů. Tyto analýzy jsou specifické pro danou skupinu a nepoužíváme je k individuálnímu vyhodnocování příjemců zpravodaje. Další informace o nástroji Campaign Monitor a ochraně údajů poskytované nástrojem Campaign Monitor najdete na adrese http://www.campaignmonitor.com/policies. Salesforce je řešení CRM, které ve společnosti HELLA používáme. Vaše údaje jsou uloženy na serverech v EU. Další informace najdete na adrese https://www.salesforce.com/company/privacy/.

Zpravodaj IR

Po přihlášení ke zpravodaji se vaše e-mailová adresa používá pro účely zasílání vybraných informací, dokud odběr zpravodaje neodhlásíte. Odhlásit se můžete kdykoli, a to buď kliknutím na odkaz ve zpravodaji, nebo pomocí funkce odhlášení na webových stránkách.

K zasílání našeho zpravodaje IR používáme externí nástroj EQS, který provozuje společnost EQS Group AG. Další informace o nástroji EQS a ochraně osobních údajů najdete na adrese http://www.eqs.com/en/legal. Vaše údaje jsou uloženy na serverech v¨ EU.

Fanouškovské stránky na Facebooku a Instagramu

Naše fanouškovské stránky na Facebooku a Instagramu slouží k tomu, abyste se s naší společností a našimi produkty mohli lépe seznámit.

Když naše fanouškovské stránky na Facebooku/Instagramu navštívíte, shromažďujeme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu.

V rámci doplňku Page Insights společnost Facebook souhlasila s tím, že přijme a bude sdílet odpovědnost za údaje shromážděné a použité v souvislosti s fanouškovskými stránkami na Facebooku/Instagramu. Další informace o doplňku Facebook Page Insights najdete na tomto odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Když společnost Facebook zpracovává údaje, může se stát, že jsou zpracovávány mimo území EU. V těchto případech Facebook používá standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a rozhodnutí o přiměřenosti vydaná Evropskou komisí týkající se některých zemí. Více informací o této problematice najdete na adrese: https://www.facebook.com/policy.php.

Kromě toho je také možné, že společnost Facebook údaje uživatelů používá pro účely průzkumu trhu a reklamy. Je možné, že se budou používat mimo jiné k vytváření profilů používání na základě chování uživatelů (a na základě výsledných oblastí zájmu). A na základě těchto uživatelských profilů lze opět například umístit reklamu na Facebooku nebo mimo něj. Za tímto účelem se v počítačích uživatelů pravidelně ukládají soubory cookie. Tyto soubory cookie ukládají chování uživatelů a také zájmy všech jednotlivých uživatelů. Takové profily používání mohou zahrnovat také další údaje společnosti Facebook, zejména pokud uživatel má účet na Facebooku. Další podrobnosti o této problematice najdete v informacích o ochraně osobních údajů poskytnutých společností Facebook.

Pokud budete mít jakékoli další dotazy týkající se našich fanouškovských stránek na Facebooku/Instagramu nebo budete chtít uplatnit svá práva, použijte prosím níže uvedené kontaktní údaje (viz „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“). Se svými dotazy a pochybnostmi týkajícími se našich fanouškovských stránek na Facebooku/Instagramu se můžete kdykoli obrátit také na společnost Facebook.

LinkedIn Insight Tag

Naše webové stránky používají konverzní nástroj LinkedIn Insight Tag od společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company. Tento nástroj vytvoří ve vašem webovém prohlížeči soubor cookie, díky němuž lze shromažďovat následující údaje: IP adresa, vlastnosti zařízení a prohlížeče a události na stránce (např. zobrazení stránky). Tyto údaje jsou šifrovány, do sedmi dnů anonymizovány a do 90 dnů jsou anonymizované údaje vymazány. LinkedIn nesdílí se společností HELLA žádné osobní údaje, ale nabízí anonymizované reporty o návštěvnosti webových stránek a výkonnosti zobrazení. LinkedIn navíc nabízí možnost retargetingu prostřednictvím funkce Insight Tag. Společnost HELLA může tyto údaje použít ke zobrazování cílené reklamy mimo své webové stránky, aniž by vás jako návštěvníka webových stránek identifikovala. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti LinkedIn najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn.

Členové sítě LinkedIn mohou používání jejich osobních údajů pro reklamní účely regulovat v nastaveních svého účtu. Chcete-li funkci Insight Tag na našich webových stránkách deaktivovat („opt-out“), klikněte sem.

Zabezpečení

Provádíme technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu informací, které od vás shromažďujeme a které spravujeme, před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob, jakož i před jejich neoprávněným zveřejněním. K vašim datům má přístup pouze několik oprávněných osob.

Údaje z našich webových stránek a informace, které na ně posíláte, se zpravidla přenášejí v nešifrované podobě. Nemůžeme proto vyloučit, že přenášené údaje mohou zachytit a zobrazit třetí strany a/nebo že k nim mohou přímo přistupovat. Žádáme vás, abyste tento aspekt vzali v úvahu při rozhodování o tom, zda a v jakém rozsahu jste ochotni nám údaje prostřednictvím internetu předávat. Na našich portálech, které vyžadují registraci a přihlašovací údaje uživatele, používáme pro přenos dat šifrování SSL (Secure Socket Layer), kdekoli je to možné.

Neustále naše bezpečnostní opatření zlepšujeme a přizpůsobujeme, abychom udrželi krok s technologickým vývojem.

Volitelná možnost

Vaše údaje bychom také rádi používali k tomu, abychom vás informovali o našich produktech a případně se vás na ně ptali. Účast na těchto iniciativách je z vaší strany samozřejmě dobrovolná. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete nám kdykoli zaslat zprávu s žádostí o zablokování a/nebo vymazání těchto podrobností. Pro tento účel postačí zaslat e-mail na adresu uvedenou v právním oznámení. Další informace najdete na příslušné místní webové stránce.

Informace, oprava, výmaz, omezení zpracování, námitka

Máte právo získat informace o vašich údajích v písemné nebo elektronické podobě. Kromě toho máte právo kdykoli požádat o zablokování nebo vymazání jakýchkoli osobních údajů, máte právo vznést námitku proti zpracování údajů a máte také právo na opravu nesprávných údajů. (Upozornění: Kdykoli mají platit zákonné lhůty pro uchovávání údajů v jednotlivých zemích, budou údaje/dokumentace před vymazáním blokovány po dobu stanovenou danou zemí.)

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Pokud je zpracování vašich údajů v rozporu s platnými právními předpisy, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů můžete zaslat e-mail nebo dopis s návrhy a stížnostmi týkajícími se nakládání s vašimi osobními údaji.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

HELLA  CZ, s.r.o.
Revoluční 785
285 22
Zruč nad Sázavou
Kontakt

Stav: Květen 2022