Ochrana údajů
 
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vítá vás skupina HELLA

Velice nás těší, že jste navštívili naše internetové stránky, a děkujeme za zájem o naši firmu, naše výrobky a náš web.

HELLA respektujte vaše soukromí

Společnost HELLA GmbH & Co. KGaA, která provozuje tyto internetové stránky, bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů a bezpečnost všech obchodních dat je pro nás velice důležitým principem, který důsledně uplatňujeme v našich podnikových procesech. S osobními údaji, které shromažďujeme během vaší návštěvy na našich internetových stránkách, nakládáme jako s důvěrnými údaji a zpracováváme je pouze v souladu s platnými právními předpisy. Ochrana osobních údajů a zabezpečení informací je součástí naší firemní politiky.
Náš web může obsahovat odkazy na stránky jiných subjektů, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Nemůžeme nijak ovlivnit, zda provozovatelé těchto webů dodržují předpisy o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které slouží ke zjištění vaší totožnosti. Jedná se mimo jiné o vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu nebo telefonní číslo. Nepatří k nim informace, které nesouvisejí s vaší totožností (například počet uživatelů webu).

Shromažďování, ukládání a zpracovávání osobních údajů

Pokud navštívíte náš web, ukládáme název vašeho poskytovatele připojení k internetu, adresu webu, z něhož přicházíte, informace o stránkách, které v rámci našeho webu navštívíte, a také datum a dobu trvání vaší návštěvy. Žádné další osobní údaje o vás neshromažďujeme. Náš web tak můžete v zásadě používat i bez uvedení své totožnosti.
Když však navštívíte určité části webu nebo se budete chtít zapojit do některých akcí, je možné, že vás požádáme o další údaje, které pak uložíme. V takovém případě vás zvlášť upozorníme, k jakému účelu budou údaje využity.
Uvedení osobních údajů může být například podmínkou pro účast v anketě, zaslání dotazu nebo uzavření smlouvy.
Do určitých částí našeho webu je také nutné se přihlásit (zadáním uživatelského jména a hesla). Abyste se mohli registrovat nebo přihlásit, požádáme vás o sdělení jména a případně dalších osobních údajů. V částech webu jako Hella TechWorld nebo Hella Aftermarket Club, které jsou určeny pro vybranou cílovou skupinu, používáme registraci, abychom mohli ověřit, zda uživatel patří do dané cílové skupiny. Záleží pouze na vás, zda tyto údaje zadáte. U některých kroků, například vyhledání určitých informací, je zadání některých údajů povinné. Povinně zadávané údaje poznáte podle toho, že jsou označeny hvězdičkou jako „povinná pole“. Budete-li vyzváni k zadání dalších údajů, které nebudou označeny jako „povinná pole“, bude se jednat o dobrovolně uváděné údaje.

Využívání a předávání osobních údajů a účelovost

Vaše osobní údaje využíváme k technické správě webu, ke správě zákazníků, k produktovým anketám a k marketingovým účelům, avšak vždy pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu. Bez vašeho souhlasu nepředáváme vaše údaje třetím osobám mimo skupinu HELLA, zejména ne pro reklamní účely. Základní informace o skupině HELLA najdete na adrese www.hella.cz/o společnosti
Jsme-li k tomu vázáni ze zákona nebo na základě rozhodnutí soudu, předáváme osobní údaje orgánům, které jsou oprávněny je požadovat.

Používání souborů cookie

Informace o souborech cookie
Cookie je malý textový soubor, který se při navštívení internetové stránky ukládá do vašeho zařízení a pomáhá ho identifikovat. Cookies se používají k ukládání informací při otevírání různých stránek webu nebo při návratu na tento web. Neobsahují osobní údaje a nemohou spouštět programy, které by mohly zařízení infikovat virem.

Funkčnost:
Cookies této kategorie se ukládají do návštěvníkova zařízení tak, aby web fungoval stanoveným způsobem.

Statistika:
Cookies této kategorie se používají ke shromažďování statistických údajů o návštěvnících webu a ke zlepšení uživatelského prožitku. Shromážděná data se používají interně a nepředávají se třetím stranám.

Změnit nastavení

Internetové prohlížeče bývají nastavené tak, že soubory cookie akceptují automaticky. Uklá-dání souborů cookie však můžete zakázat nebo můžete internetový prohlížeč nastavit tak, aby vás před uložením souborů cookie pokaždé upozornil.

Služba web tracking

Pro statistická vyhodnocování využíváme služeb společnosti Webtrends Inc., 851 SW 6th Avenue, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com). Americká společnost Webtrends se připojila ke štítu EU–USA na ochranu soukromí, aby mohla zaručovat podobnou ochranu osobních údajů, jaká platí v Evropě.

Během vaší návštěvy na našem webu se ukládají a vyhodnocují informace předávané vaším webovým prohlížečem. Ke shromažďování informací se používají pixely („web beacons“) vložené do webových stránek a také soubory cookie.

Ze shromážděných dat se vytvářejí anonymní uživatelské profily, které slouží jako podklad pro statistické analýzy webu. Uživatelé jsou v těchto datech anonymní a shromážděné údaje nejsou kombinovány s žádnými dalšími daty. Shromažďování a ukládání dat můžete kdykoli s účinností do budoucna zakázat změnou nastavení webového prohlížeče. Ve webovém prohlížeči nastavte, že mají být blokovány soubory cookies třetích poskytovatelů.

Tento web využívá PIWIK PRO Cloud, službu pro webovou analýzu poskytovanou společností PIWIK. Služba PIWIK PRO Cloud využívá soubory cookie. Jedná se o textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo smartphonu, které nám pomáhají analyzovat, jak návštěvníci používají náš web. Informace o používání webu uživateli získané prostřednictvím souborů cookie společnost PIWIK ukládá a zpracovává na serverech v Německu.

Než se nám shromážděné údaje zobrazí v aplikaci PIWIK Suite, zaznamenané IP adresy se plně anonymizují. Z anonymizovaných IP adres nelze odvodit původní IP adresy, k nimž by bylo možné přiřadit shromážděné údaje.Tyto informace využíváme k vyhodnocování chování uživatelů našeho webu, k vytváření odpovídajících reportů a v konečném důsledku k vylepšení použitelnosti a přívětivosti našeho webu pro jeho návštěvníky. Společnost PIWIK tyto informace nepředává třetím stranám ani je nepoužívá k marketingovým nebo propagačním účelům jakéhokoli druhu.

Zabezpečení dat

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje chráníme před manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním. Přístup k vašim údajům má pouze úzký okruh oprávněných osob.
Naše webové stránky i údaje, které na nich zadáváte, jsou prostřednictvím internetu přenášeny v nešifrované podobě. Nelze proto vyloučit, že je mohou vidět nebo k nim mohou mít přístup i třetí osoby. Doporučujeme zvážit tuto skutečnost, až se budete rozhodovat, zda a které údaje nám prostřednictvím internetu poskytnete. Na portálech, kde se předpokládá registrace a přihlášení uživatele, používáme k přenosu dat podle možností šifrování SSL (Secure Socket Layer).
Bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme a přizpůsobujeme je technologickému vývoji.

Možnost volby

Vaše údaje bychom rádi využili také k tomu, abychom vás informovali o našich výrobcích a případně se vás v souvislosti s nimi ptali na různé otázky. Účast na těchto akcích je samo-zřejmě dobrovolná. Pokud byste s tím nesouhlasili, můžete nás kdykoli požádat, abychom vaše údaje z těchto akcí vyloučili, resp. abychom je smazali. K tomuto účelu stačí poslat e-mail na adresu uvedenou v impresu. Další informace najdete na příslušném místním webu.

Informace a kontaktní údaje

Máte právo se ptát, jaké osobní údaje jsou o vás ukládány, a požadovat opravu případných chyb nebo zablokování a odstranění údajů.  Pokud bychom měli navzdory úsilí o správnost dat uloženy chybné informace, na vaši žádost je rádi opravíme. Kontaktujte prosím našeho pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů.
Na našeho pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů se můžete e-mailem nebo poštou obracet také s připomínkami a stížnostmi souvisejícími se zpracováním vašich osobních údajů.

Pracovník odpovědný za ochranu osobních údajů

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Kontakt

Stav: 1. července 2014

03/19/2018