Spolupráce se školami
 
Spolupráce se školami

Spolupráce se školami

01/20/2017
HELLA CZ kariéra spolupráce se školami HELLA CZ kariéra spolupráce se školami HELLA CZ kariéra spolupráce se školami HELLA CZ kariéra spolupráce se školami

Spolupráce se školami je pro nás důležitou činností. Chceme, abychom byli v povědomí mladých a talentovaných lidí, kteří pak u nás mohou hledat své uplatnění a podílet se tak s námi na přetváření budoucnosti automobilového průmyslu. Mladší žáky a studenty se snažíme podporovat v technickém myšlení, které pak právě v HELLA společnosti mohou jednou zúročit a dále rozvíjet. Proto spolupracuje jak se školami vysokými, tak se středními, základními, ale i mateřskými.

01/20/2017

Spolupráce s Univerzitami

Spolupráce s univerzitami je pro nás klíčová. Myslíme na budoucnost a víme, že klíčem k našemu úspěchu jsou kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci, které si již během studia vybíráme z řad vysokoškolských studentů.

Spolupráci s vysokými školami se snažíme stále rozvíjet a pracovat na tom, aby studenti vybraných univerzit a fakult, vedle znalostí teoretických, byli obohaceni o zkušenosti z praxe.

V současné době spolupracujeme s těmito univerzitami:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita (Ostrava, Šumperk)

 • Fakulta strojní
 • Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
   

Vysoké učení technické (Brno)

 • Fakulta strojního inženýrství
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
   

Univerzita Tomáše Bati (Zlín)

 • Fakulta technologická
 • Fakulta aplikované informatiky
 • Fakulta logistiky a krizového řízení
   

Univerzita Palackého (Olomouc)

 • Přírodovědecká fakulta
   

V rámci spolupráce s vysokými školami se zapojujeme přímo do výuky, kde studenty obohacujeme o zkušenosti z praxe. Na Vysoké škole báňské v Ostravě - Katedře výrobních strojů a konstruování jsme v minulém školním roce 2014/2015 otevřeli nový studijní předmět Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. V rámci tohoto předmětu jsou studenti 4. ročníku v letním semestru zasvěceni do problematiky konstrukčního návrhu a výrobního procesu světlometu a zadní skupinové svítilny.

V letošním roce se nám povedl další úspěch. Na Vysokém učení technickém v Brně se nám povedl otevřít společně s Automotive Lighting nový studijní obor Výroba automobilových světel a technických svítilen.

01/20/2017
 
 • HELLA CZ kariéra spolupráce s univerzitami
 

Spolupráce se středními školami

Spolupráce se SŠ je pro nás velmi důležitá, proto i středoškoláci u nás mají dveře otevřené. Jsme otevřeni exkurzím, praxím či stážím. Z toho důvodu podporujeme oborově blízké SŠ v kraji. Snažíme se obohacovat výuku, jak už učebními pomůckami, tak i našimi vstupy do ní. Samozřejmostí je podpora školních soutěží a dalších akcí, které studenty dále rozvíjejí.

01/20/2017

 

08/28/2023

Anna Hrabálková
tel.: +420 771 272 479
e-mail: anna.hraswlk@iiuvbalkova@forvia.com

Hrabalkova

08/28/2023
 
 • HELLA CZ kariéra spolupráce se středními školami
 

Spolupráce se základními a mateřskými školami

Myslíme na naši budoucnost, a proto věnujeme pozornost našim nejmenším! Naším cílem je podporovat finančně i metodicky mateřské a základní školy, kde mají děti naši zaměstnanci. Nabízíme exkurze do výroby a interaktivní představení naší společnosti a podporujeme další podobné akce pro technicky nadané děti za účelem najít a podpořit přirozené předpoklady pro technické myšlení u dětí a nejmladších žáků, abychom je dále směřovali na vybrané střední školy v regionu technického zaměření.

 

Anna Hrabálková
tel.: +420 771 272 479
e-mail: anna.hrakrqd@jmhzbalkova@forvia.com

Hrabalkova

08/28/2023
 
 • HELLA CZ kariéra spolupráce s mateřskými školami
 
 
 
 
 
 
KARIÉRNÍ STRÁNKY HELLA

Klikněte zde:
hella.jobs.cz

Kariérní stránky HELLA
 
01/20/2017
Spolupráce s Univerzitami

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA STROJNÍ
Katedra výrobních strojú a konstruování, útvar 340

Website: více

logo VŠB
 
01/20/2017

VYSOKÉ ÚČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Website: více

logo VUT FAST
 
01/20/2017

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
FAKULTA TECHNOLOGICKÁ

Website: více

logo UTB
 
01/20/2017

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Website: více

logo UP:logo UP
 
01/20/2017
Spolupráce se středními školami

VOŠ a SPŠE Olomouc
Website: více

logo VOŠ a SPŠE Olomouc
 
01/20/2017

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Website: více

logo Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
 
01/20/2017

VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh
Website: více

logo VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh
 
01/20/2017

Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc
Website: více

logo Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc
 
01/20/2017

Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice
Website: více

logo Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice
 
01/20/2017

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk
Website: více

logo Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk
 
01/20/2017