Informacja prawna
 
Informacja prawna

Grupa Hella

Nazwa i adres:   HELLA Polska Sp. z o.o.
Al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
Tel.:   22/514 17 60
Email:   biumzrk@ceyiro@hella.com.pl
Rejestr handlowy:   RHB 36217 Sad Rejonowy dla M.ST. Warszawy XVI Wydzial Gospodarczy
Prezes Zarzadu:   Marcin Wieteska
Nr KRS:   0000041627 Sad Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy K.R.S.
Nr indentyfikacyjny VAT:   521-008-73-81
Regon:   010180253
Kapital zakladowy:   98.100 PLN