Elektrische voertuigen: EGEA richt zich op uitdaging voor de automobielindustrie

Sinds oktober vorig jaar is het een uitgemaakte zaak: vanaf 2035 mogen in de EU alleen nog klimaatneutrale auto’s worden geregistreerd! De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn overeengekomen dat fabrikanten vanaf die datum geen nieuwe auto’s meer mogen verkopen die klimaatgassen uitstoten. Momenteel onderzoekt de EU-commissie nog of het gebruik van synthetische brandstoffen, de zogenaamde e-brandstoffen, voor auto’s moet worden toegestaan. Maar of het definitieve einde voor verbrandingsmotoren nu in zicht komt of er toch een achterdeur wordt opengehouden - de EU heeft de koers gezet voor een transitie naar elektromobiliteit:  De toekomst behoort aan elektrische voertuigen.

De overstap naar elektrische voertuigen luidt een nieuw tijdperk in

Het EU-besluit roept niet alleen bij consumenten veel vragen op, bijvoorbeeld met betrekking tot de oplaadinfrastructuur voor e-auto's of de prestatievermogen van het elektriciteitsnet. Zo bekritiseert de Duitse vereniging van de automobielindustrie (VDA) in een artikel in het tijdschrift "Der Spiegel" de uitbreiding van de laadinfrastructuur als te traag. Maar het besluit luidt ook een nieuw tijdperk in voor de automobielindustrie en de garages, dat aanzienlijke veranderingen en nieuwe uitdagingen in het dagelijkse werk met zich mee zal brengen.

Elektrische voertuigen: Nieuwe EGEA-werkgroep ziet hiaten in de informatie

Volgens het decembernummer van haar nieuwsbrief EGEA inside heeft de European Garage Equipment Association (EGEA) het tot haar missie gemaakt om de automobielindustrie en de garages bij deze verandering te ondersteunen en ze voor te bereiden op de toekomst. Daartoe is een nieuwe werkgroep opgericht die tot doel heeft lacunes in de informatie over uitrusting, opleiding en scholingsaanbod te identificeren en deze aan de EU-Commissie voor te leggen.

 

De EGEA heeft reeds een aantal dringende problemen vastgesteld: over-the-air-diensten, werkzaamheden aan hoogspanningssystemen en de veilige omgang met lithiumbatterijen. "Een groot probleem is dat de nieuwe generatie elektrische voertuigen veel meer updates en diagnoses via het internet uitvoert, terwijl de EU-wetgeving inzake toegang op afstand nog niet is goedgekeurd en een aantal van de nieuwe autofabrikanten de onafhankelijke aftermarket nog steeds blokkeert", aldus de EGEA-publicatie. Bovendien is de vereniging van mening dat werkplaatspersoneel door een gebrek aan informatie of specificaties niet altijd voldoende beschermd is tijdens hoogspanningswerkzaamheden en bij het hanteren van licht ontvlambare lithiumbatterijen. Als voorbeelden worden genoemd hefplatforms en apparatuur voor het veilig verwijderen van batterijen uit het voertuig. Ook bandenwerkplaatsen hebben de juiste informatie nodig over contactpunten, zodat de batterij niet beschadigd raakt en of ontbrandt wanneer het voertuig wordt opgetild.

 

Hier vindt u het volledige decembernummer van de nieuwsbrief EGEA inside.