Osvetlenie
 

Obchodná divízia Osvetlenie:
Tým to všetko začalo

Osvetlenie vozidiel bola úplne prvá oblasť, ktorá umožnila rast spoločnosti HELLA. Preto sa značka HELLA aj v súčasnosti často spája s osvetlením rôzneho druhu. Ponúkame širokú škálu produktov súvisiacich s osvetlením vozidiel: od svetlometov a kombinovaných zadných svetiel cez signálne svetlá až po interiérové svetlá a svetelnú elektroniku. Naše aktivity v oblasti vývoja sa momentálne zameriavajú na funkcie a technológie budúcnosti, ktoré prinášajú zákazníkom viditeľný i hmatateľný úžitok - ide napríklad o svetelné asistenčné systémy vodiča, svietidlá LED a nové dizajnové prvky.
04/08/2013

Míľniky

 
 

Najdôležitejšie informácie

  • Našimi zákazníkmi sú všetci poprední výrobcovia automobilov z celého sveta - a to vo všetkých kategóriách automobilov
  • Už celé desaťročia sme vedúcim dodávateľom technologických inovácií v oblasti osvetlenia vozidiel
  • Zaviedli sme prvý kamerový systém na svete
  • Už od roku 2003 používame industrializované aplikácie LED vo svetlometoch
  • Tím našich interných dizajnérov poskytuje podporu pre našich zákazníkov
04/09/2013
 
 

Fakty

  • Sortiment produktov: svetlomety, multifunkčné svetlá, interiérové svetlá, svetelná elektronika
  • 11 vývojových pracovísk (v Nemecku, Českej republike, v Slovinsku, Spojených štátoch, Mexiku, Indii a Číne)
  • 11 výrobných pracovísk (v Nemecku, Českej republike, na Slovensku, v Slovinsku, Mexiku a Číne)
12/02/2015
 
 
 
 
 
 
 
ODKAZY
Tu získate ďalšie informácie o našej vysokej odbornosti v oblasti osvetlenia.
Odbornosti v oblasti osvetlenia
 
05/28/2013