Silná spoločnosť na trhu s náhradnými dielmi
 

HELLA: ZODPOVEDNÝ PARTNER PRE TRH NÁHRADNÝCH DIELOV A AUTOSERVISY

Značka HELLA ponúka v segmente sekundárneho trhu široký a atraktívny sortiment pre profesionálne vybavenie autoservisov a prvotriedne poskytovanie servisných služieb, a to všetko z jednej ruky. Tieto tri kľúčové kompetencie spolu tvoria koncept firmy HELLA - koncept Parts, Tools, Services.

Neporaziteľný sortiment dielov (Parts) s vynikajúcim pokrytím trhu v špičkovej kvalite zahŕňa cca 35 000 artiklov pre veľkoobchodníkov so súčiastkami do osobných automobilov, ako aj pre samostatné servisné dielne. Tento sortiment siaha od náhradných dielov a dielov s univerzálnym použitím v osvetleniach, bŕzd, elektroinštalácie vozidla, elektroniky a tepelného manažmentu. Zahŕňa originálne súčiastky HELLA pre výrobcov automobilov, špeciálne obchodné produkty z vlastnej výroby, ako aj výrobky renomovaných výrobcov súčiastok. S touto zostavou sme napríklad pri špecifických osvetleniach pre vozidlá jednotkou na voľnom trhu so súčiastkami, s najväčším trhovým pokrytím v celej Európe. Vďaka celosvetovej, vysoko výkonnej logistickej sieti zaručujeme našim zákazníkom optimálnu dostupnosť tovarov. Online nástroje nám pomáhajú šetriť čas a peniaze – vďaka možnosti elektronického objednávania, preverovania disponibility, sledovania objednávok, prípadne riešenia reklamácií.
 
Okrem toho ponúkame rozsiahle odborné znalosti pre využitie v autoservisoch (Tools), všetko z jednej ruky. Môžeme tak byť optimálne nápomocní v rámci celého pracovného procesu v autoservisoch, od identifikácie vozidla a diagnostiky chyby, až po identifikáciu a objednanie príslušného náhradného dielu a tiež môžeme zaujímať naše miesto na trhu ako komplexný poskytovateľ, pokiaľ ide o údaje, testovacie zariadenia, náhradné diely, tréning a technický hotline. Umožňujeme tak autoservisom vykonávanie rýchlej a bezpečnej údržby, resp. opráv.

Naša rozsiahla ponuka servisných služieb (Services) kompletizuje toto spektrum poskytovaním technických poradenských služieb zákazníkom, atraktívnou podporou predaja, konkrétnymi konceptmi pre autoservisy a profesionálnou logistikou.

07/02/2020
 
 
 
Odkazy
 
11/06/2013