Ochrana údajov
 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vitajte v obchodnej skupine HELLA

Teší nás, že ste navštívili našu internetovú stránku a ďakujeme za záujme o našu spoločnosť, výrobky a webstránku.

Spoločnosť HELLA rešpektuje Vašu súkromnú sféru

Spoločnosť HELLA GmbH & Co. KGaA, Rixbecker Str. 75, D-59552 Lippstadt ako prevádzkovateľ internetovej stránky a zodpovedná osoba berie ochranu osobných údajov veľmi vážne. Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej politiky. Z tohto dôvodu je pre nás ochrana Vašej súkromnej sféry pri spracovaní osobných údajov ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov dôležitou požiadavkou, ktorú zohľadňujeme vo svojich obchodných procesoch. S osobnými údajmi, ktoré sa zozbierajú pri návšteve našich webstránok, zaobchádzame dôverne a spracujeme ich v súlade so zákonnými nariadeniami.

Naše internetové stránky môžu obsahovať odkazy na webstránky iných predajcov, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje. Nemáme žiadny vplyv na to, či ich prevádzkovatelia dodržujú zákonné nariadenia o ochrane údajov.

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré sa používajú na zistenie Vašej totožnosti. Do toho spadá meno, adresa, poštová adresa ako aj telefónne číslo. Nepatria k tomu informácie, ktoré neodkazujú na Vašu totožnosť, ako napríklad počet používateľov webstránky.

Získavanie, ukladanie a spracovanie osobných údajov

Keď navštívite našu stránku, uložíme názov Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, použitý typ prehliadača, webstránku, z ktorej ste nás navštívili, webstránky, ktoré u nás navštívite ako aj dátum a trvanie Vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje zvyčajne nezhromažďujeme. Našu webstránku môžete v zásade používať aj bez zverejnenia svojej identity.

Keď navštívite určité časti našej webstránky alebo sa chcete zúčastniť na konkrétnych akciách, môžu sa v tomto prípade zozbierať a uložiť ďalšie údaje. V tom prípade môže byť potrebné uviesť osobné údaje, napríklad v rámci účasti na dotazníku, doručenia otázky alebo uzavretia zmluvy.

Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade otázok cez náš kontaktný formulár alebo emailom uložíme Vami zadané osobné údaje na účely individuálnej komunikácie s Vami a na účely spracovania otázky.

Pre jednotlivé časti našich webstránok je potrebné špeciálne prihlásenie (Login). Pri registrácii a/alebo prihlásení Vás požiadame o Vaše meno a/alebo iné osobné údaje. Pre časti ako napríklad HELLA Tech World alebo HELLA Partner World, ktoré sa zameriavajú na konkrétnu cieľovú skupinu, používame registráciu, aby sme mohli používateľa cieľovej skupiny identifikovať. Je na Vašom slobodnom rozhodnutí, či tieto údaje zadáte. Pre niektoré kroky, ako napríklad odvolanie niektorých informácií, sú niektoré údaje povinné. Povinné údaje rozpoznáte tak, že sú označené hviezdičkou ako „povinné polia“. Ak sa okrem toho požadujú iné informácie, ktoré nie sú označené ako „povinné pole“, ide o dobrovoľné údaje.

Použitie a odovzdávanie osobných údajov, účel spracovania a právny základ

Vaše osobné údaje použijeme na účely technickej správy webstránky, na správu zákazníkov v prípade prieskumu o výrobku a na účely marketingu len v nevyhnutnom a prípustnom rozsahu. Bez Vášho súhlasu nesprostredkujeme Vaše údaje tretím stranám mimo obchodnej skupiny HELLA, najmä nie na reklamné účely. Prehľad obchodnej skupiny HELLA nájdete na www.hella.sk/O spoločnosti.

Pokiaľ to zákon alebo rozhodnutie súdu prikazuje, sprostredkujeme Vaše osobné údaje príslušným úradom, ktoré na ne majú právo.

Prístup k údajom

Na zabezpečenie riadnej prevádzky majú vybraní zamestnanci spoločnosti HELLA prístup k Vašim údajom. Údaje nemôžu títo zamestnanci použiť na vlastné účely. Zamestnanci poverení spracovaním údajov sú povinní zachovávať dátové tajomstvo. Okrem toho je zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov.

Použitie súborov cookies

Informácie o súboroch cookies:
Súbor cookie predstavuje malý textový súbor, ktorý sa pri návšteve internetovej stránky uloží na Vaše zariadenie a pomáha pri jeho identifikácii. Súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií o tom, keď navštevujete rôzne podstránky internetovej stránky alebo keď sa vrátite na internetovú stránku. Neobsahujú žiadne osobné informácie a nemôžu vykonávať žiadne programy, ktoré by mohli spustiť vírus.

Funkčnosť:
Súbory cookies tejto kategórie sa ukladajú na zariadenie návštevníka, aby internetová stránka fungovala v súlade s jej koncepciou.

Štatistika:
Súbory cookies tejto kategórie sa používajú na zhromažďovanie štatistických informácií o návštevníkoch internetovej stránky s cieľom zlepšiť používanie webstránky zo strany zákazníkov. Zhromaždené údaje sa používajú interne a nie sú poskytované tretím stranám.

Internetové prehliadače sú zvyčajne nastavené tak, aby automaticky akceptovali súbory cookies. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek deaktivovať alebo nastaviť svoj prehliadač tak, aby Vás informoval hneď ako sa súbory cookies odosielajú.

Zmeniť nastavenia

Webtracking

V rámci vašej návštevy našich webových stránok zbierame a vyhodnocujeme informácie, ktoré poskytuje váš prehliadač. Zber prebieha cez pixly (Web Beacons), ktoré sú včlenené do webových stránok, ako aj použitím súborov cookies.

Zozbierané údaje slúžia na vytváranie anonymných užívateľských profilov, ktoré sa používajú ako podklad pre webové štatistiky. Nedochádza však k žiadnej osobnej identifikácii jednotlivých používateľov alebo k spojeniu s inými údajmi.

Zber údajov a ukladanie údajov môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odmietnuť zmenou vášho internetového prehliadača. Na tento účel musíte v nastaveniach prehliadača zvoliť, aby boli blokované Third Party Cookies príp. cookies tretích poskytovateľov.

Táto webová stránka používa PIWIK PRO Cloud, webové analytické služby, ktoré poskytuje PIWIK. PIWIK PRO Cloud používa „cookies“ – textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači alebo smartfóne, aby nám pomohli analyzovať, ako návštevníci používajú webovú stránku. Informácie, ktoré sa pomocou súborov cookies spracovávajú o používaní webovej stránky ukladá PIWIK na serveroch v Nemecku.

Predtým, ako sú nám údaje zozbierané cez PIWIK Suite prístupné, sa IP adresy plne anonymizujú. Nie je možné urobiť inverznú operáciu anonymizácie IP adries a priradiť IP adresy k zozbieraným údajom. Pre nás bude táto informácia užitočná na vyhodnotenie používateľského správania používateľov našich webových stránok, na zostavovanie správ ohľadom neho a napokon na zlepšenie činnosti webu pre našich používateľov. PIWIK neposkytne tieto informácie ďalej tretím osobám alebo na účely marketingu a reklamy akéhokoľvek druhu.

Informačný bulletin

Pri prihlásení na zasielanie informačného bulletinu sa bude Vaša emailová adresa používať na marketingové účely, kým sa z informačného bulletinu neodhlásite. Odhlásiť sa môžete kedykoľvek buď pomocou odkazu v informačnom bulletine alebo cez funkciu odhlásenia sa na webstránke.

Na odosielanie nášho informačného bulletinu používame tretie strany Campaign Monitor, ktoré prevádzku spoločnosť Campaign Monitor Pty Ltd a Salesforce, ktorú prevádzku spoločnosť Salesforce.com inc. Služba Campaign Monitor ponúka rozsiahle možnosti analýzy o tom, ako sa informačný bulletin otvára a používa. Tieto analýzy sa vzťahujú na skupiny a nepoužívame ich na jednotlivé vyhodnocovanie prijímateľov informačných bulletinov. Ďalšie informácie o službe Campaign Monitor a ochrane údajov poskytovateľa služby Campaign Monitor nájdete na http://www.campaignmonitor.com/policies. Salesforce je riešenie CRM, ktoré spoločnosť HELLA využíva. Vaše údaje sa ukladajú na servery v EÚ. Ďalšie informácie nájdete na https://www.salesforce.com/company/privacy/.

Fanúšikovské stránky na Facebooku a Instagrame

Naše fanúšikovské stránky na Facebooku/Instagrame slúžia na to, aby sme vám priblížili našu spoločnosť a naše výrobky. 

Pri vašej návšteve našich fanúšikovských stránok na Facebooku/Instagrame zbierame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu. 

Spoločnosť Facebook v rámci doplnenia prehľadov o stránkach prevzala zodpovednosť za údaje získané a používané v rámci fanúšikovských stránok na Facebooku/Instagrame. Ďalšie informácie o doplnení prehľadov fanúšikovských stránok nájdete na nasledovnom odkaze: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Spoločnosť Facebook pritom môže spracovávať údaje mimo EÚ. V týchto prípadoch aplikuje Facebook štandardné zmluvné klauzuly povolené Európskou komisiou a uznesenia o adekvátnosti týkajúce sa určitých krajín uzákonené Európskou komisiou. Bližšie informácie o tejto téme nájdete na: https://www.facebook.com/policy.php

Okrem toho je možné, že Facebook používa údaje o používateľoch na účely prieskumu trhu a reklamné účely. Okrem iného je pritom možné, že sa na základe používania (a z toho vyplývajúcich záujmov) vytvárajú profily používania. Na základe týchto profilov používania sa môžu v rámci Facebooku a mimo Facebooku napr. zobrazovať reklamy. Na tento účel sa do počítačov používateľov pravidelne ukladajú súbory cookies, v ktorých sú uložené údaje o používaní a záujmoch príslušného používateľa. Tieto profily používania môžu obsahovať aj ďalšie údaje stránky Facebook, najmä pokiaľ je používateľ členom sociálnej siete Facebook. Bližšie informácie o tejto téme nájdete v pokynoch na ochranu údajov spoločnosti Facebook. 

Ak máte ďalšie otázky o našich fanúšikovských stránkach na Facebooku/Instagrame alebo sa chcete informovať o vašich právach, nižšie sú uvedené možnosti ako sa skontaktovať (viď „Splnomocnená osoba pre ochranu údajov“). S otázkami a žiadosťami ohľadom našich fanúšikovských stránok na Facebooku/Instagrame sa prípadne môžete kedykoľvek obrátiť aj na spoločnosť Facebook.

Bezpečnosť

Podnikáme technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili Vami poskytnuté osobné údaje pred manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom zo strane neoprávnených osôb alebo neoprávneným zverejnením. Prístup k Vašim údajom má len niekoľko oprávnených osôb.

Prenos našich webstránok a Vašich údajov na naše webstránky cez internet je v zásade nešifrovaný. Nie je preto vylúčené, že tretia strana prenášané údaje môže vidieť a/alebo k nim získať prístup. Odporúčame Vám zohľadniť tieto aspekty pri rozhodovaní sa, či a ktoré údaje nám cez internet poskytnete. Na našich portáloch, ktoré vyžadujú registráciu a prihlásenie, používame podľa možností pri prenose údajov šifrovanie SSL (Secure Socket Layer).

Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú s ohľadom na technologický vývoj.

Možnosť voľby

Vaše údaje chceme používať aj na to, aby sme Vás informovali o našich výrobkoch a prípadne sa na ne spýtali. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. V prípade, že s tým nesúhlasíte, môžete nám kedykoľvek poskytnúť oznámenie, že údaje sa majú uložiť alebo vymazať. Na to stačí poslať email na adresu v tiráži Ďalšie informácie nájdete na konkrétnych miestnych webstránkach.

Informácie, oprávnenie, vymazanie, obmedzenie spracovania, odvolanie

Vždy máte právo na informácie o svojich osobných údajov v písomnej alebo elektronickej forme. Okrem toho máte vždy právo nechať uložiť alebo vymazať ktorékoľvek osobné údaje, zrušiť súhlas so spracovaním osobných údajov alebo nechať opraviť nesprávne údaje. (Upozornenie: Ak platia zákonom stanovené lehoty pre uloženie údajov, budú údaje pred vymazaním zablokované po dobu stanovenú v tejto krajine.)

Právo sťažovať sa na úrade dozoru

Ak dochádza spracovaním Vašich údajov k porušeniu zákona, máte právo sťažovať sa na úrade dozoru.

Kontaktné údaje zmocnenca pre ochranu údajov

Na podnety a sťažnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na nášho zmocnenca pre ochranu údajov emailom alebo listom.

Zmocnenec pre ochranu údajov

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Kontakt

Stav: máj 2018