Ochrana údajov
 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vitajte v obchodnej skupine HELLA

Teší nás, že ste navštívili našu webstránku, a chceli by sme vám poďakovať za váš záujem o našu spoločnosť, naše výrobky a online informácie.

Spoločnosť HELLA rešpektuje vaše súkromie

Spoločnosť HELLA GmbH & Co. KGaA, Rixbecker Str. 75, D-59552 Lippstadt berie otázku ochrany osobných údajov veľmi vážne. Ochrana údajov a informácie o bezpečnosti sú súčasťou politiky našej spoločnosti. Preto je pre nás ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov a bezpečnosť všetkých obchodných informácií dôležitou záležitosťou, ktorú dodržiavame v našich obchodných procesoch. S osobnými údajmi získanými počas vašej návštevy našej webovej stránky zaobchádzame dôverne a používame ich len v súlade s právnymi predpismi.

Naše webstránky môžu obsahovať odkazy na poskytovateľov tretích strán, na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje. Nemáme vplyv na to, či správcovia týchto webstránok dodržiavajú príslušné predpisy o ochrane údajov.

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré možno použiť na zistenie vašej totožnosti. Teda meno, adresu, korešpondenčnú adresu a telefónne číslo. Informácie, ktoré nemôžu byť priradené k vašej totožnosti, ako počet používateľov na webstránke, nie sú súčasťou osobných údajov.

Získavanie, ukladanie a spracúvanie osobných údajov

Vždy, keď navštívite našu webovú lokalitu, uložíme názov vášho poskytovateľa internetových služieb, typ použitého prehliadača, webovú lokalitu, z ktorej ste navštívili našu webovú lokalitu, webové stránky, ktoré ste navštívili na našej webovej lokalite, a dátum a trvanie vašej návštevy. Žiadne iné osobné informácie sa neukladajú. Preto môžete našu webstránku používať bez toho, aby ste museli odhaliť svoju totožnosť.

Pri návšteve špeciálnych oblastí našej webstránky alebo pri účasti na určitých kampaniach sa môžu zhromažďovať a ukladať ďalšie údaje. Osobné údaje môže byť potrebné zadať na účely účasti v prieskume, zaslania dopytu alebo spracovania zmluvy.

Špecifické osobné údaje sú dobrovoľné. Keď zadáte otázku prostredníctvom niektorého z našich kontaktných formulárov alebo emailom, uložíme údaje, ktoré o sebe poskytnete, aby sme vám uľahčili individuálnu komunikáciu a spracovali vašu otázku.

Niektoré oblasti našej webovej lokality si vyžadujú samostatné prihlásenie, pričom vás počas registrácie a/alebo prihlasovania požiadame o zadanie vášho mena a/alebo iných osobných údajov. V prípade oblastí, ako sú Hella TechWorld alebo HELLA Partner World, ktoré sú určené konkrétnej cieľovej skupine, využívame registračný postup na vhodnú identifikáciu používateľov príslušnej cieľovej skupiny. Je to na vás, či nám tieto informácie poskytnete. Niektoré kampane alebo propagačné akcie, napríklad tie, ktoré umožňujú prístup k špecifickým informáciám, si vyžadujú zadanie viacerých údajov. Vstupné polia, ktoré musia byť vyplnené, sú označené hviezdičkou (*). Ďalšie informácie, ktoré neboli označené ako povinné, sú nepovinné a poskytujú sa dobrovoľne.

Používanie a šírenie osobných údajov, účel spracovania a právny základ

Vaše osobné údaje používame na technickú správu našich webstránok, zákazníkov, prieskumy produktov a marketing len v rozsahu potrebnom pre každý konkrétny prípad. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretím stranám mimo skupiny HELLA bez vášho súhlasu, najmä pokiaľ ide o marketingové účely. Prehľad spoločností skupiny HELLA je k dispozícii na webstránke www.hella.com/company.

Vaše údaje poskytneme orgánom oprávneným požadovať takéto informácie v rozsahu, v akom to vyžaduje zákon alebo nám to nariadil súd.

Prístup k údajom

Aby boli naše operácie správne a primerane riadené, prístup k vašim údajom majú aj starostlivo vybraní zamestnanci skupiny HELLA. Títo zamestnanci nesmú údaje používať na vlastné účely. Poverení zamestnanci sa zaväzujú zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť o údajoch. Okrem toho je vždy zaručená prijateľná úroveň ochrany údajov.

Používanie súborov Cookies

Informácie o súboroch Cookies:

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa pri návšteve webstránky uloží do vášho zariadenia a pomáha identifikovať vaše zariadenie. Súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií pri návšteve rôznych stránok webovej lokality alebo pri návrate na webovú lokalitu. Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje a nemôžu spúšťať žiadne programy, ktoré by mohli aktivovať vírus.

Funkčnosť:

Súbory cookie tejto kategórie sa ukladajú do zariadenia návštevníka, aby webstránka mohla fungovať tak, ako má.

Štatistika:

Súbory cookie tejto kategórie sa používajú na zhromažďovanie štatistických údajov o návštevníkoch webstránky s cieľom zlepšiť zážitok z návštevy. Zozbierané údaje sa používajú interne a neprenášajú sa tretím stranám.

Internetové prehliadače sú typicky automaticky nastavené na prijímanie súborov cookies. Môžete však deaktivovať funkciu automatického ukladania súborov cookie alebo nakonfigurovať svoj internetový prehliadač tak, aby vás hneď po odoslaní súborov cookie na to upozornil.

Tu nájdete prehľadné zoznamy cookies, ktoré používajú webové stránky HELLA.

Zmeniť nastavenia

Web tracking

Pri návšteve stránok na našej webovej lokalite sa zhromažďujú a vyhodnocujú informácie, ktoré odosiela váš prehliadač. Tento proces zhromažďovania sa uskutočňuje prostredníctvom pixelov (webových majákov), ktoré sú integrované na webstránkach, ako aj pomocou súborov cookie.

Zozbierané údaje sa používajú na vytvorenie anonymných profilov používania, ktoré slúžia ako základ pre webové štatistiky. Jednotliví používatelia však nie sú osobne identifikovaní a údaje nie sú porovnané s inými údajmi.

Zberu a ukladaniu údajov môžete kedykoľvek zabrániť zmenou nastavení svojho internetového prehliadača. Toto nastavenie bude rozpoznané aj počas všetkých nasledujúcich návštev. Na tento účel vstúpte do sekcie nastavení svojho prehliadača a nakonfigurujte ho tak, aby blokoval alebo odmietal súbory cookie tretích strán.

Táto webová lokalita používa PIWIK PRO Cloud, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou PIWIK. PIWIK PRO Cloud používa súbory cookie - textové súbory uložené vo vašom počítači alebo smartfóne, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako návštevníci používajú webstránky. Informácie zozbierané pomocou súborov cookie o používaní webstránky návštevníkmi ukladá a spracúva spoločnosť PIWIK na serveroch v Nemecku.

IP adresy sú úplne anonymizované pred tým, ako sme schopní zobraziť zhromaždené údaje prostredníctvom balíka PIWIK Suite. Nie je možné zvrátiť anonymizáciu IP adries ani porovnať IP adresy s porovnanými údajmi.

Tieto informácie používame na vyhodnocovanie správania sa návštevníkov našich webstránok, vytváranie príslušných správ a v konečnom dôsledku na zlepšenie zážitku návštevníkov našich webstránok. Spoločnosť PIWIK tieto informácie neposkytne tretím stranám ani ich nepoužije na marketingové alebo propagačné účely akéhokoľvek druhu.

Newsletter

Po prihlásení do newslettera sa vaša emailová adresa používa na naše vlastné marketingové účely, kým sa z newslettera neodhlásite. Odhlásiť sa môžete kedykoľvek kliknutím na odkaz v newsletteri alebo pomocou funkcie odhlásenia na webstránke.

Na zasielanie nášho informačného newslettera používame tretie strany Campaign Monitor, ktorú prevádzkuje spoločnosť Campaign Monitor Pty Ltd, a Salesforce, ktorú prevádzkuje spoločnosť Salesforce.com inc. Nástroj Campaign Monitor ponúka rozsiahle možnosti analýzy otvárania a používania informačných newsletterov. Tieto analýzy sú skupinovo špecifické a nepoužívame ich na individuálne hodnotenie príjemcov informačného newslettera. Viac informácií o službe Campaign Monitor a ochrane údajov, ktorú poskytuje, nájdete na adrese http://www.campaignmonitor.com/policies. Salesforce je riešenie CRM, ktoré používame v spoločnosti HELLA. Vaše informácie sú uložené na serveroch v EÚ. Viac informácií nájdete na https://www.salesforce.com/company/privacy/.

IR-Newsletter

Pri prihlásení do informačného newslettera sa vaša emailová adresa používa na účely zasielania vybraných informácií, kým sa z newslettera neodhlásite. Odhlásiť sa môžete kedykoľvek kliknutím na odkaz v newsletteri alebo pomocou funkcie odhlásenia na webstránke.

Na zasielanie nášho IR newslettra používame nástroj tretej strany EQS, ktorý prevádzkuje spoločnosť EQS Group AG. Viac informácií o systéme EQS a ochrane údajov nájdete na adrese http://www.eqs.com/en/legal. Vaše informácie sú uložené na serveroch v EÚ.

Fanúšikovské stránky na Facebooku a Instagrame

Naše fanúšikovské stránky na Facebooku a Instagrame slúžia na to, aby ste sa lepšie zoznámili s našou spoločnosťou a našimi výrobkami.

Keď navštívite naše fanúšikovské stránky na Facebooku/Instagrame, zhromažďujeme vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu.

V rámci doplnku Page Insights spoločnosť Facebook súhlasila s prijatím a zdieľaním zodpovednosti za údaje zhromaždené a použité v súvislosti s fanúšikovskými stránkami Facebooku/Instagramu. Ďalšie informácie o doplnku Facebook Page Insights nájdete na tomto odkaze: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Pri spracúvaní údajov spoločnosťou Facebook sa môže stať, že sa údaje spracúvajú mimo územia EÚ. V týchto prípadoch Facebook používa štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou a rozhodnutia o primeranosti vydané Európskou komisiou týkajúce sa určitých krajín. Viac informácií nájdete na: https://www.facebook.com/policy.php.

Okrem toho je možné, že spoločnosť Facebook používa údaje používateľov na prieskum trhu a reklamné účely. Je možné, že sa okrem iného použijú na vytvorenie profilov používania na základe správania používateľov (a na základe výsledných oblastí záujmu). A opäť, na základe týchto profilov používania možno napríklad umiestňovať reklamy na Facebooku alebo mimo neho. Na tento účel sa do počítačov používateľov pravidelne ukladajú súbory cookie. Tieto súbory cookie ukladajú správanie sa a tiež záujmy jednotlivých používateľov. Takéto profily používania môžu zahŕňať aj ďalšie údaje Facebooku, najmä ak má používateľ účet na Facebooku. Ďalšie podrobnosti nájdete v informáciách o ochrane údajov, ktoré poskytuje spoločnosť Facebook.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa našich fanúšikovských stránok na Facebooku/Instagrame alebo chcete uplatniť svoje práva, použite kontaktné údaje uvedené nižšie (pozri „Úradník pre ochranu údajov“). S otázkami a obavami týkajúcimi sa našich fanúšikovských stránok na Facebooku/Instagrame sa môžete vždy obrátiť aj na spoločnosť Facebook.

LinkedIn Insight Tag

Naša webstránka používa konverzný nástroj „LinkedIn Insight Tag“ od spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company. Tento nástroj vytvorí vo vašom webovom prehliadači súbor cookie, ktorý umožňuje zhromažďovať nasledujúce údaje: IP adresa, vlastnosti zariadenia a prehliadača a udalosti stránky (napr. zobrazenia stránky). Tieto údaje sa šifrujú, do siedmich dní sa anonymizujú a do 90 dní sa anonymizované údaje vymažú. LinkedIn nezdieľa so spoločnosťou HELLA žiadne osobné údaje, ale ponúka anonymizované správy o sledovanosti webstránok a výkonnosti zobrazovania. Okrem toho LinkedIn ponúka možnosť opätovného zamerania prostredníctvom značky Insight. Spoločnosť HELLA môže tieto údaje použiť na zobrazovanie cielenej reklamy mimo svojej webovej lokality bez toho, aby vás identifikovala ako návštevníka webovej lokality. Viac informácií o ochrane údajov v spoločnosti LinkedIn nájdete v oznámeniach o ochrane osobných údajov spoločnosti LinkedIn.

Používanie svojich osobných údajov na reklamné účely môžu členovia LinkedIn kontrolovať v nastaveniach svojho konta. Ak chcete deaktivovať značku Insight na našej webstránke („opt-out“), kliknite sem.

Bezpečnosť

Zavádzame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu informácií, ktoré sme od vás získali a ktoré spravujeme, pred neoprávnenou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb, ako aj pred ich neoprávneným zverejnením. K údajom má prístup iba málo oprávnených osôb.

Údaje z našej webstránky a informácie, ktoré na ňu posielate, sa spravidla prenášajú v nešifrovanej podobe. V dôsledku toho nemôžeme vylúčiť, že tretie strany môžu zachytiť a zobraziť a/alebo priamo získať prístup k prenášaným údajom. Žiadame vás, aby ste tento aspekt zohľadnili pri rozhodovaní o tom, či a v akom rozsahu ste ochotní zasielať nám údaje prostredníctvom internetu. Na našich portáloch, ktoré vyžadujú registráciu a prihlasovacie údaje používateľa, používame na prenos údajov šifrovanie SSL (Secure Socket Layer) všade, kde je to možné.

Neustále zlepšujeme a prispôsobujeme naše bezpečnostné opatrenia, aby sme držali krok s technologickým vývojom.

Voliteľná možnosť

Vaše údaje by sme chceli použiť aj na to, aby sme vás informovali o našich produktoch a prípadne sa vás na ne opýtali. Vaša účasť na takýchto iniciatívach je, prirodzene, dobrovoľná. Ak s tým nesúhlasíte, môžete nám kedykoľvek poslať správu so žiadosťou o zablokovanie a/alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel stačí zaslať email na adresu uvedenú v právnom oznámení. Viac informácií nájdete na príslušnej miestnej webstránke.

Informácie, oprava, vymazanie, obmedzenie spracovania, námietka

Máte právo získať informácie o svojich údajoch v písomnej alebo elektronickej forme. Okrem toho máte právo kedykoľvek požiadať o zablokovanie alebo vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, máte právo namietať proti spracovaniu údajov a máte tiež právo na opravu nesprávnych údajov. (Prosím, majte na pamäti: Vždy, keď majú nadobudnúť účinnosť zákonné lehoty uchovávania údajov špecifické pre danú krajinu, údaje/dokumentácia sa pred vymazaním zablokujú na obdobie stanovené danou krajinou.)

Právo odvolať sa na dozorný orgán

Ak je spracovanie vašich údajov v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov

Nášmu úradníkovi pre ochranu údajov môžete poslať email alebo list s návrhmi a sťažnosťami týkajúcimi sa spracovania vašich osobných údajov.

Zmocnenec pre ochranu údajov

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Kontakt

Stav: máj 2022