Žmogiškųjų išteklių plėtra
 
Karjera

Žmogiškųjų išteklių plėtra – į priekį mus varo jūsų motyvacija!

Mokymasis visą gyvenimą: mums tai daugiau nei skambūs žodžiai. Tai raktas į mūsų sėkmę ir mūsų gebėjimą kurti naujoves.

Bendrovėje „HELLA Lithuania“ esame tikri dėl tolesnio švietimo ir kvalifikacijos kėlimo svarbos, nes žinome, kad kiekvienas darbuotojas prisideda prie mūsų verslo sėkmės. Jums dirbant bendrovėje HELLA bendromis jėgomis nuspręsime, kokius įgūdžius reikia tobulinti, atsižvelgiant į jūsų pareigas, tikslus ir mūsų poreikius.

Ką mes siūlome:

  • Nuolatinis grįžtamasis ryšys orientavimo ir tobulėjimo susitikimuose
  • Ilgalaikės, sisteminės tolesnio mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo galimybės, ypač didelį potencialą turintiems ir gerus rezultatus pasiekiantiems darbuotojams
  • Konsultacijos dėl mokymosi darbe ir už darbo vietos ribų • HELLA globali e. mokymosi platforma
  • Asmeninis jūsų mokymosi poreikių tenkinimas • Sisteminis planavimas, siekiantiems užimti svarbias pozicijas
  • Galimybė asmeniniam mokymuisi naudojantis „Harvard Manage Mentor“ (e. mokymosi katalogą socialiniams įgūdžiams tobulinti)


Nuo 2019 m. pradžios įmonė įgyvendina 57 mėnesių trukmės projektą „UAB HELLA Lithuania darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ siekdama išlaikyti rinkos lyderio pozicijas bei užtikrinti aukštą personalo kvalifikaciją.

Iki 2023 metų UAB HELLA Lithuania surengs profesinius mokymus 250 darbuotojų, kurių vertė – 605 tūkst. EUR. Su šiuo projektu siekiama stiprinti darbuotojų specializuotas žinias produkcijos gamybos, pardavimų, projektų vykdymo, personalo valdymo, informacinių technologijų srityse bei gilinti specialiąsias anglų kalbos žinias ir techninės įrangos įgūdžius, kurie padės operatyviau atlikti darbo funkcijas bei išlaikyti aukštą gaminamos produkcijos kokybę.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinės programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2023 m. spalio 15 d. Projektas yra iš dalies finansuojamas iš ES Socialinio fondo lėšų.

11/16/2023
  • icon_druck
  • Youtube
  • linkedin-logo
 
 
 
Laisvos darbo vietos

Ar esate pasirengę naujiems iššūkiams? Čia galite rasti šiuo metu laisvų darbo vietų. Pasaulinis

Darbo pasiūlymai
 
11/10/2023
Darbuotojų tobulinimas

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

160x80
 
11/10/2023