Databeskyttelse
 
Databeskyttelseserklæring

Velkommen i HELLA-koncernen

HELLA er glad for, at du besøger vores internetsider, og vi takker for din interesse for vores virksomhed, vores produkter og vores websider.

HELLA respekterer dit privatliv

HELLA KGaA Hueck & Co. er som udbyder af internetsiderne yderst opmærksom på beskyttelse af personlige data. Beskyttelse af privatlivet i forbindelse med behandling af personlige data samt sikkerheden for alle forretningsdata er vigtig for HELLA, og vi tager hensyn hertil i vores forretningsprocesser. HELLA behandler personlige data, som indhentes i forbindelse med besøg på vores websider, fortroligt og bruger dem udelukkende i henhold til de lovmæssige bestemmelser. Databeskyttelse og informationssikkerhed er en vigtig del af HELLA's virksomhedspolitik.

HELLA's internetsider kan indeholde links til andre udbyderes websider, som ikke er omfattet af denne databeskyttelseserklæring. HELLA har ingen indflydelse på, om de overholder lovbestemmelserne om databeskyttelse.

Personlige data

Personlige data er informationer, der kan udnyttes til at fastslå din identitet. Det er data som navn, bopæl, postadresse, telefonnummer. Informationer, der ikke kan sættes i forbindelse med din identitet (som f.eks. antal af besøgende på websiden), er ikke omfattet heraf.

Registrering, lagring og behandling af personlige data

Når du besøger HELLA's websider, gemmer vi navnet på din internetudbyder, den webside, fra hvilken du besøger os, de websider, som du besøger hos os samt datoen for og varigheden af besøget. HELLA registrerer ikke yderligere, personlige informationer om dig. Du kan derfor benytte HELLA's webside uden at afsløre din identitet.

Hvis du besøger bestemte områder på vores websider, eller du vil deltage i bestemte kampagner, kan der blive indsamlet og lagret yderligere data. I hvert enkelt tilfælde vil vi informere særskilt om, til hvilket formål de pågældende data benyttes.

Angivelsen af personlige data kan for eksempel være nødvendig for deltagelse i en undersøgelse, besvarelse af en forespørgsel eller afslutning af en kontrakt.

For enkelte områder på HELLA's websider kræves der et login. Med henblik på registrering og/eller tilmeldingen vil du blive bedt om at opgive dit navn og/eller andre personlige informationer. HELLA TechWorld og HELLA Aftermarket Club henvender sig til bestemte målgrupper, og vi bruger registreringen til at identificere brugeren som medlem af målgruppen. Du bestemmer selv fuldt ud, om du vil opgive disse data. For nogle kampagner som for eksempel indhentning af bestemte informationer er nogle oplysninger påkrævet. Du kan se de påkrævede oplysninger ved, at de pågældende indtastningsfelter er markeret med en stjerne som „påkrævede felter“. Hvis der bliver bedt om yderligere oplysninger, der ikke er markeret som „påkrævede felter“, er der tale om frivillige oplysninger.

Brug og videregivelse af personlige data og formålsbegrænsning

HELLA bruger kun dine personlige data i forbindelse med teknisk administration af websiderne, kundeadministration, produktundersøgelser og marketing i det omfang, det er nødvendigt og tilladt. HELLA giver ikke dine data videre til andre uden for HELLA-koncernen uden din accept - og slet ikke til reklameformål. Du kan finde en oversigt over HELLA-koncernen på Virksomhed.

Hvis HELLA iht. lovgivningen eller en retskendelse er forpligtet til det, vil vi sende dine data til de pågældende myndigheder.

Brug af cookies

Oplysninger om cookies
En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din enhed, når du besøger en side på internettet. Den hjælper med at identificere din enhed. Cookies bruges til at gemme oplysninger, hvis du besøger forskellige sider på en webside, eller hvis du vender tilbage til en webside. Cookies indeholder ikke personlige oplysninger og kan ikke starte programmer, der kan udløse en virus.

Funktion:
Cookies af denne type gemmes på den besøgendes enhed og sikrer, at websiden fungerer som tilsigtet.

Statistik:
Cookies af denne type anvendes til at indsamle statistik om besøgende på webstedet for at forbedre brugeroplevelsen. De indsamlede data anvendes internt og overdrages ikke til tredjemand.

Ændre indstillinger

Internet-browsere er normalt indstillet til automatisk at acceptere cookies. Du kan dog altid deaktivere lagring af cookies eller indstille din internet-browser, så den giver dig besked, når der sendes cookies.

Webtracking

HELLA bruger tjenesteydelser fra firmaet Webtrends Inc., 851 SW 6th Avenue, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com) til statistiske formål. Webtrends har som amerikansk virksomhed tilsluttet sig EU-US-databeskyttelses-systemet for at sikre en databeskyttelse på niveau med den europæiske.

I forbindelse med dit besøg på vores hjemmesider registreres og behandles informationer, som din browser sender. Registreringen sker via pixels (web beacons), der er knyttet til hjemmesiderne, samt ved brug af cookies.

De indsamlede data tjener til at oprette anonyme brugerprofiler, der benyttes som grundlag for webstatistikker. Der sker dog ingen personlig identifikation af de enkelte brugere eller sammenkøring med andre data. Du kan når som helst afvise registrering og lagring af data med fremtidig virkning ved at ændre indstillingerne i din internet-browser. Det gør du ved at vælge indstillinger i browseren, som blokerer for Third Party Cookies hhv. cookies fra tredje parts dataudbydere.

Denne hjemmeside benytter PIWIK PRO Cloud, en internet-analysetjeneste fra PIWIK. PIWIK PRO Cloud benytter „cookies“ - tekstfiler, der lagres på din computer eller smartphone, og som hjælper os med at analysere, hvordan de besøgende benytter hjemmesiden. De informationer om brugen af hjemmesiden, der indsamles ved hjælp af cookies, lagres og bearbejdes af PIWIK på servere i Tyskland. IP-adresserne anonymiseres fuldstændigt, før de indsamlede data bliver tilgængelige for os via PIWIK Suite. Det er ikke muligt at annullere anonymiseringen af IP-adresserne eller at tilknytte IP-adresserne til de indsamlede data. Vi benytter disse informationer til at se, hvordan de besøgende på hjemmesiden bruger siden, til at generere rapporter over det, og endelig til at forbedre oplevelsen af hjemmesiden for vores besøgende. PIWIK videregiver ikke disse informationer til andre og benytter ikke informationerne til marketing- eller annonceformål.

Sikkerhed

HELLA træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data fra dig, som vi administrerer, mod manipulation, tab og ødelæggelse og sikrer, at uberettigede personer ikke får adgang, eller at der finder uberettiget offentliggørelse sted. Kun få, bemyndigede personer har adgang til dine data.

Overførslen af vores websider og dine indtastninger på vore websider via internettet sker altid ukrypteret. Det kan derfor ikke udelukkes, at andre kan se og/eller få adgang til de overførte data. HELLA anbefaler, at du har dette in mente ved beslutningen om, hvorvidt og hvilke data du vil overføre til os via internettet. I de af vore portaler, der kræver registrering og login, bruger vi så vidt muligt en SSL-kryptering (Secure Socket Layer) til overførslen af data.

HELLA's sikkerhedsforanstaltninger bliver løbende forbedret og tilpasset i takt med den teknologiske udvikling.

Valgmuligheder

HELLA vil også gerne bruge dine data til at informere dig om vores produkter og evt. bede om din mening om dem. Selvfølgelig er deltagelse i sådanne kampagner frivillig. Hvis du ikke er indforstået hermed, kan du når som helst meddele os dette, og vi vil spærre eller slette de pågældende data. I den forbindelse er det tilstrækkeligt at sende en e-mail til adressen i kolofon. Yderligere informationer kan findes på den pågældende, lokale internetside.

Information og kontakt

Du har ret til at få oplysning om dine lagrede data, og du har også ret til at få rettet, spærret eller slettet disse data. Hvis der til trods for vores bestræbelser på at have de korrekte data skulle være lagret forkerte informationer, vil vi på dit forlangende rette dem. Du skal blot henvende dig til vores medarbejder med ansvar for databeskyttelse.

Ved spørgsmål eller klager over behandlingen af dine personlige data kan du også sende en e-mail eller et brev til vores medarbejder med ansvar for databeskyttelse.

Medarbejder med ansvar for databeskyttelse

Lene Sørensen
HELLA A/S
Lundsbjerg Industrivej 13
6200 Aabenraa

Gyldig pr.: 1. juli 2014

03/19/2018