Onderneming / 03.06.2019
 
Onderneming / 03.06.2019

ADAS als wapen in de strijd tegen onveiligheid, uitstoot en files

Alliantie van 42 organisaties, waaronder HELLA Benelux, zet zich in voor meer en veilig gebruik ADAS

06/03/2019
06/03/2019

Nieuwegein/Den Haag/Eindhoven, juni 2019. Tijdens het ITS European Congress op 3 juni 2019 is bekend gemaakt welke organisaties zich gezamenlijk gaan inzetten om het veilige gebruik van Advanced Driver Assistance Systems (kortweg: ADAS) in 3 jaar met minimaal 20% te verhogen. Die doelstelling is vastgelegd in het ADAS Convenant, dat inmiddels door 42 publieke en private organisaties, zo ook HELLA Benelux, (de ‘ADAS Alliantie’) is ondertekend. Al die organisaties hebben ook hun eigen uitvoeringsplan met concrete acties opgesteld. Minister Cora van Nieuwenhuizen voegde vanmiddag de daad bij het woord met de lancering van de nieuwe online community ‘Slimonderweg.nl’.

 

ADAS, ook wel aangeduid als rijhulpsystemen, worden beschouwd als opmaat naar de zelfrijdende auto. Nu al kunnen deze systemen bijdragen aan de verbetering van verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming op weg. “Geweldig, dat zoveel organisaties, elk vanuit hun eigen discipline, actief een bijdrage willen leveren om het veilige gebruik van ADAS, die daadwerkelijk aan die doelen bijdragen, te stimuleren”, zegt Ilse Harms, senior adviseur gedrag en smart mobility van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Onbekend maakt ongebruikt

Uit recent onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat ADAS, gemiddeld gezien over de verschillende typen, bij grofweg 50% van de automobilisten in Nederland onbekend is. Desondanks is de aanwezigheid van ADAS in het Nederlandse wagenpark sinds 2015 licht gestegen. Bestuurders lijken niet goed op de hoogte te zijn van de aanwezigheid, de werking of het juiste gebruik van ADAS in de eigen auto.

 

Veilig gebruik van veiligheids-ADAS

“Het is goed dat er nu een initiatief is om de toepassing van ADAS te versnellen: hoe eerder ze op de weg zijn, hoe meer veiligheidswinst we mogen verwachten”, zegt Peter van der Knaap, Directeur-bestuurder SWOV, het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Daarbij gaat het in het ADAS Convenant alleen om ADAS die een bewezen positief effect hebben op verkeersveiligheid, duurzaamheid óf doorstroming en in ieder geval geen negatief effect hebben op verkeersveiligheid. Van der Knaap: “Er zijn systemen die specifiek gericht zijn op veiligheid en er zijn systemen die specifiek gericht zijn op het vergroten van het rijcomfort. Bij die laatste systemen is het belangrijk om erop te letten dat dit niet leidt tot minder alerte bestuurders.” ADAS die helpen om autorijden veiliger te maken zijn nuttig in de transitie naar zelfrijdende auto’s. Evert-Jeen van der Meer, Industry Director Automotive bij Aon: ”Ons doel is om balans te vinden tussen premie en schade. ADAS kunnen dit proces versnellen.”

 

Brede alliantie

De ADAS Alliantie bestaat uit veel verschillende organisaties, die allemaal op een of andere manier te maken hebben met ADAS. Dat zijn niet alleen de bekende brancheverenigingen, maar bijvoorbeeld ook schadeherstellers, opleidingsinstituten, dataproviders en overheden. In het stimuleren van het veilige gebruik van ADAS hebben al die organisaties een eigen rol. De ADAS Alliantie wil aan de hand van de ingeleverde uitvoeringsplannen de samenwerking tussen de deelnemende partijen op specifieke vlakken bevorderen.

 

Slimonderweg.nl

Slimonderweg.nl is een online community waar weggebruikers elkaar informeren en waar fact-based informatie wordt gedeeld over de kansen en de risico’s van slimme mobiliteit, zoals rijhulpsystemen. De community is een initiatief van ANWB, RAI Vereniging, Provincie Noord-Holland, CBR en het Ministerie van I&W. Onderdeel van de lancering van dit platform vormt een online game, waarmee iedere bestuurder zijn of haar kennis over ADAS kan testen. Wie aantoont deze materie goed te beheersen, ontvangt het ‘slimme rijbewijs’.

 

ADAS Alliantie

De ADAS Alliantie bestaat uit een kernteam, met vertegenwoordigers van de RAI Vereniging, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ANWB, Aon, de BOVAG, en het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast hebben de volgende organisaties zich aangesloten: Achmea, Arcadis, Carglass, CBR, Euro NCAP, Fleet360, FOCWA, Future Mobility Network, gemeente Rotterdam, gemeente Tilburg, Hastig, HELLA Benelux, Innovam, IVA, Malin, Nederlandse Kampeerauto Club, Pilkington Benelux AGR, ProDrive Academy, Provincie Noord-Brabant /SmartWayz, Provincie Noord-Holland, Provincie Overijssel, RDW, ROF (Friesland), Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat, SWOV, Syndesmo, The Plan B Company, TNO, TU-Delft, TUe, Vereniging Zakelijke Rijders, VMS Insight, VNA, VOC, VVCR en VWE.

 

Het is voor geïnteresseerde organisaties nog steeds mogelijk om aan te sluiten, onder voorwaarde dat zij actief bijdragen aan de doelstelling van de ADAS Alliantie. Meer informatie over de alliantie en het convenant is te vinden op www.adasalliantie.nl.

 
06/03/2019 14:29
 
 
 
Foto Download
 
Artikel Download
 
06/03/2019
CONTACTPERSOON

Benelux:
Vestiging België
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
03 870 36 69

 

Vestiging Nederland
Linda Steehouwer
Celsiusbaan 2
3439 NC Nieuwegein
030 60 95 611

 

Bnl.commuyfiv@wctknication@hella.com

 

Internationaal:
Dr. Markus Richter
Bedrijfsvoorlichter
Rixbecker Str. 75
59552 Lippstadt
Tel.: +49 2941 38-7545
Fax: +49 2941 38-477545
Markus.szrh@xmusRichter@hella.com

 
08/20/2019