Verklaring van gegevens bescherming
 
Verklaring van gegevens bescherming

Hartelijk welkom bij de HELLA-groep

Wij waarderen het zeer dat u onze internetpagina's bezoekt en wij danken u voor uw interesse in onze onderneming, onze producten en onze website.
HELLA respecteert uw privacy
Als exploitant van de internetpagina's neemt HELLA GmbH & Co. KGaA de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van bedrijfsgegevens in het algemeen liggen ons na aan het hart. Daarom hebben wij onze bedrijfsprocessen hierop ingericht. Persoonsgegevens die wij van u verkrijgen tijdens uw bezoek aan onze webpagina's, behandelen wij vertrouwelijk en verwerken wij uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen. Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging maken integraal deel uit van het beleid van onze onderneming.
Op onze internetpagina's kunnen links staan naar websites van andere aanbieders waarop dit privacy statement niet van toepassing is. Wij hebben er geen invloed op of de exploitanten van deze websites de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming in acht nemen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen. Daartoe behoren uw naam, adres, postadres en telefoonnummer. Informatie die geen verband houdt met uw identiteit (bijvoorbeeld het aantal gebruikers van een website), behoort hier niet toe.

Verzameling, opslag en verwerking van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, slaan wij de volgende gegevens op: de naam van uw internetpro-vider, de website waar u vandaan komt, de pagina's die u bij ons bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. Verdere persoonsgegevens worden principieel niet vastgelegd. Dit betekent dat u onze website kunt gebruiken zonder dat uw identiteit bekend wordt.
Als u speciale secties van onze webpagina's bezoekt of wilt deelnemen aan bepaalde acties, kunnen hiervoor verdere gegevens worden verzameld en opgeslagen. In dit geval zullen wij u er expliciet over informeren voor welk doel de betreffende gegevens worden gebruikt.
Opgave van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn voor deelname aan een enquête, voor het doen van navraag of voor de uitvoering van een overeenkomst.
Voor bepaalde secties van onze webpagina's moet u zich speciaal aanmelden (inloggen). Bij uw registratie en/of het inloggen vragen wij u dan naar uw naam en/of andere persoonlijke informatie. Voor secties zoals Hella TechWorld en de Hella Aftermarket Club, die zijn be-doeld voor een bepaalde doelgroep, gebruiken wij de registratie om de bezoekers te iden-tificeren als personen die tot deze groep behoren. Het is aan u om te beslissen of u deze gegevens wel of niet invoert. Voor sommige acties, bijvoorbeeld het opvragen van bepaalde informatie, zijn enkele gegevens dwingend noodzakelijk. U herkent deze dwingend noodzakelijke gegevens aan een sterretje, dat aangeeft dat het gaat om 'verplichte velden'. Als er daarnaast nog wordt gevraagd naar andere gegevens die niet zijn gemarkeerd als 'verplichte velden', gaat het daarbij om niet-verplichte gegevens.

Gebruik, doel en communicatie van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het technische beheer van de website en voor de klantenadministratie, productenquêtes en marketingdoeleinden voor zover dit is toegestaan en voor deze doeleinden nodig is. Zonder uw toestemming geven wij uw gegevens niet door aan derden buiten de HELLA-groep, in het bijzonder niet voor reclamedoeleinden. Een overzicht van de structuur van de HELLA-groep vindt u op www.hella.be/bedrijf.
Voor zover wij daartoe wettelijk of op grond van een rechterlijk besluit verplicht zijn, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de instanties die gerechtigd zijn deze gegevens op te vragen.

Gebruik van cookies

Informatie over cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan een internetsite wordt opgeslagen op uw apparaat en helpt om uw apparaat te identificeren. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, wanneer u verschillende pagina's van een website bezoekt of terugkeert naar een website. Ze bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen geen programma's uitvoeren die een virus zouden kunnen activeren.

Functionaliteit:
Cookies van deze categorie worden opgeslagen op het apparaat van de bezoeker om ervoor te zorgen dat de website functioneert zoals de bedoeling is.

Statistiek:
Cookies van deze categorie worden gebruikt voor het verzamelen van statistische gegevens over bezoekers van de website om aan de hand van die gegevens de ervaringen van de bezoekers te kunnen optimaliseren. Verzamelde gegevens worden alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan derden.

Instellingen wijzigen

Internetbrowsers zijn gewoonlijk zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Wel kunt u het opslaan van cookies deactiveren of uw internetbrowser zo instellen dat deze u in-formeert, zodra er cookies worden verzonden.

Webtracking

Voor statistische analyses maken wij gebruik van de diensten van de firma Webtrends Inc., 851 SW 6th Avenue, Portland, Oregon 97204, Verenigde Staten (www.webtrends.com). Om een gegevensbescherming te waarborgen die vergelijkbaar is met die op Europees niveau, heeft Webtrends zich als Amerikaanse onderneming aangesloten bij het 'EU-VS-privacyschild'.

Bij uw bezoek aan onze webpagina's worden gegevens die worden verzonden door uw brows-er, verzameld en geanalyseerd. Dit gebeurt met behulp van pixel tags (web beacons) die op de webpagina's zijn geplaatst, en door het gebruik van cookies.

Aan de hand van de verzamelde gegevens worden er anonieme gebruiksprofielen gemaakt die als basis dienen voor webstatistieken. Er vindt daarbij echter geen persoonlijke identificatie plaats van individuele gebruikers en de gegevens worden ook niet gekoppeld aan andere gegevens.

Door de instellingen van uw internetbrowser te veranderen, kunt u er op ieder gewenst mo-ment voor zorgen dat er in de toekomst geen gegevens meer worden verzameld en opgeslagen. Hiervoor moet u uw browser zo instellen dat 'third party cookies' of 'cookies van derden' worden geblokkeerd.

Deze website gebruikt PIWIK PRO Cloud, een webanalysedienst die door PIWIK ter beschikking wordt gesteld. PIWIK PRO Cloud gebruikt "cookies“: dit zijn tekstbestanden die op uw computer of smartphone worden opgeslagen om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie over het websitegebruik van de bezoekers die door de cookies wordt verzameld, wordt door PIWIK op servers in Duitsland opgeslagen en verwerkt.
IP-adressen worden volledig anoniem gemaakt alvorens de verzamelde gegevens over de PIWIK Suite voor ons zichtbaar worden. Een omkering van de anonimisering van de IP-adressen en een toewijzing van de IP-adressen aan de verzamelde gegevens zijn niet mogelijk.
Wij zullen deze informatie gebruiken om het gebruik van onze websitebezoekers te beoordelen, berichten daarvoor op te stellen en tot slot om de website-ervaring voor onze bezoekers te verbeteren. PIWIK zal deze informatie niet doorgeven aan derden of voor marketing- of reclamedoeleinden gebruiken.

Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om gegevens die u ons ter beschikking stelt, te beschermen tegen manipulatie, verlies, onherstelbare beschadiging, toe-gang door onbevoegde personen en ongeoorloofde openbaarmaking. Slechts enkele personen die daartoe bevoegd zijn, hebben toegang tot uw gegevens.
De overdracht van onze webpagina's en de verzending van uw gegevens naar onze webpagi-na's via internet vinden principieel ongecodeerd plaats. Het is daarom niet uitgesloten dat der-den de verzonden gegevens kunnen bekijken en/of toegang tot deze gegevens hebben. Wij adviseren u hier bij uw beslissing of en welke gegevens u ons via het internet toezendt, reken-ing mee te houden. Op onze portals waarvoor u zich moet registreren en waarop u moet inloggen, maken wij voor de gegevensoverdracht zo mogelijk gebruik van SSL-encryptie (SSL = Secure Socket Layer).
Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Keuzemogelijkheid

Wij willen uw gegevens ook graag gebruiken om u over onze producten te informeren en u eventueel naar uw mening daarover te vragen. Uw deelname aan dergelijke acties is uiteraard geheel vrijwillig. Indien u er niet mee instemt dat uw gegevens hiervoor worden gebruikt, kunt u ons dit op elk moment laten weten. Wij zorgen er dan voor dat de desbetreffende gegevens worden geblokkeerd of verwijderd. Een e-mail aan het in het colofon vermelde adres is voldoende. Op de lokale website vindt u hier meer informatie over.

Informatie en contact

U hebt recht op informatie over de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook hebt u het recht deze gegevens eventueel te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Ondanks onze in-spanningen om alle gegevens correct op te slaan, kan het voorkomen dat er hierbij iets ver-keerd gaat. Als u een onjuistheid in uw gegevens ontdekt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat wij deze kunnen corrigeren. De contactpersoon hiervoor is onze functionaris voor de gegevensbescherming.
Als u suggesties of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u eveneens per e-mail of brief contact opnemen met onze functionaris voor de gegevens-bescherming.

Functionaris voor de gegevensbescherming
Department IM-BE
T.a.v. mevr. Annemarie Krijnen
HELLA Benelux B.V.
Celsiusbaan 2
3439 NC Nieuwegein
Bnl.communication@hella.com,

Stand: 1 juli 2014

02/21/2018