Onderneming / 29.04.2022
 
Onderneming / 29.04.2022

Buitengewone Algemene Vergadering van HELLA GmbH & Co. KGaA besluit tot wijziging van het boekjaar

  • Het boekjaarritme wordt met ingang van 1 januari 2023 geharmoniseerd met het kalenderjaar
  • Er wordt een eenmalig kort boekjaar ingelast van 1 juni tot 31 december 2022; het lopende boekjaar 2021/2022 wordt door de wijziging niet beïnvloed en eindigt zoals gepland op 31 mei 2022
  • Aanpassing vergroot de vergelijkbaarheid met andere ondernemingen en met macro-economische en sectorspecifieke kerncijfers; de verslagleggingsinspanning met Faurecia als de nieuwe meerderheidsaandeelhouder wordt eveneens verminderd
05/06/2022
05/06/2022

Lippstadt, 29 april 2022. HELLA GmbH & Co. KGaA heeft vandaag tijdens haar Buitengewone Algemene Vergadering besloten om haar boekjaar met ingang van 1 januari 2023 te wijzigen in het kalenderjaar. Daartoe wordt een tijdelijk kort boekjaar ingelast van 1 juni 2022 tot 31 december 2022; het lopende boekjaar 2021/2022 (1 juni 2021 tot 31 mei 2022) wordt derhalve niet beïnvloed door de vandaag aangenomen overgang. Het door de raad van bestuur, de aandeelhouderscommissie en de raad van commissarissen voorgestelde besluit is goedgekeurd door de aandeelhouders van de vennootschap met een meerderheid van 99,9 procent van het vertegenwoordigde kapitaal.

Ten eerste vergroot de overgang van het boekjaar naar het kalenderjaar de vergelijkbaarheid met andere ondernemingen en met macro-economische en sectorspecifieke indicatoren, die voor het merendeel op basis van het kalenderjaar worden verzameld. Ten tweede is HELLA in de financiële verslaglegging van Faurecia opgenomen als volledig geconsolideerde dochteronderneming sinds de overname door Faurecia op 31 januari 2022 met succes werd afgerond. Deze financiële verslaglegging volgt reeds het ritme van het kalenderjaar. Door ook het fiscale jaar samen te voegen met het kalenderjaar, standaardiseert HELLA de boekhoudkundige data en vermindert aldus aanzienlijk de vereiste inspanning voor de verslaglegging.

Wegens de aanhoudende Coronapandemie werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden als een louter virtueel evenement zonder de fysieke aanwezigheid van aandeelhouders en vertegenwoordigers van aandeelhouders. Op het ogenblik van de stemming was ongeveer 84 procent van het stemgerechtigde kapitaal vertegenwoordigd. Nadere informatie en de stemuitslag over het agendapunt van vandaag zullen worden gepubliceerd op de homepage van HELLA in de rubriek Investor Relations.

 
05/06/2022 08:57
 
 
 
Artikel DOWNLOAD
 
05/06/2022
CONTACTPERSOON

Benelux:
Vestiging België
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
03 870 36 69

 

Vestiging Nederland
Celsiusbaan 2
3439 NC Nieuwegein
030 60 95 611

 

Bnl.commuahan@jplinication@hella.com

 

Internationaal:
Dr. Markus Richter
Bedrijfsvoorlichter
Rixbecker Str. 75
59552 Lippstadt
Tel.: +49 2941 38-7545
Fax: +49 2941 38-477545
Markus.xaee@wesnRichter@hella.com

 
07/14/2021