Ford Edge - Forlygterne svigter | HELLA

Ford

Edge

Årgang: 12/2015 – 03/2016

Med LED-kurvelys

Forlygterne svigter

For ovennævnte modeller klages der over, at forlygterne svigter under kørslen.

Årsagen til problemet er i dette tilfælde en fejl i softwaren til forlygtemodulet.

Det indledende skridt i tilfælde af, at forlygterne svigter under kørslen, er følgende:

  • Stands bilen (pas på: tag hensyn til trafikforholdene)
  • Slå tændingen fra
  • Slå tændingen til, og start motoren igen (forlygterne aktiveres påny)
  • Gentag evt.proceduren, hvis forlygterne igen svigter
  • Opsøg omgående et værksted

Værkstedet foretager en software-update til forlygtemodulet og BCN (karrosseri-styreenheden).

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.

Vigtig sikkerhedsbemærkning De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, skal kun benyttes af brancheuddannede fagfolk. Genoptryk, videregivelse, mangfoldiggørelse i enhver form samt meddelelse af indholdet i dette dokument, også delvist, er kun tilladt med vores udtrykkelige skriftlige samtykke og med angivelse af kilde. Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser tjener kun til forklaring og visning af dokumentteksten og kan ikke anvendes som grundlag for indbygning og konstruktion. Alle rettigheder forbeholdes.