Home
 
Startmotor- och generatorsortimentet från HELLA.
 
Startmotorer och generatorer
10/27/2017
nya delar

Startmotor och generator

Beprövad kvalitet, enkel hantering och ett bra pris – detta är vad HELLA står för med sitt produktsortiment ”Nya delar utan pant” - nu med 3 års garanti.

  • Kvalitet. Alla startmotorer och generatorer uppfyller de höga kraven från HELLA kompetenscentrum - vilket garanteras med den förlängda
  • Enkel hantering. Ingen retur av gamla delar behövs eftersom inget pantsystem används. Handläggningen av garantin görs enkelt av den verkstad eller återförsäljare som produkten har köpts hos.
  • Pris. De nya pantfria delarna utgör ett förmånligt val för prismedvetna användare - naturligtvis utan att det tummas på kvaliteten.

Sortimentet omfattar mer än 1000 artikelnummer för personbilar och nyttofordon, med omkring 80 % marknadstäckning. Alla nya delar utan pant kan entydigt identifieras med hjälp av den tydliga TecDoc-märkningen och förpackningen.

Genom ständig kontroll och vidareutveckling uppfyller startmotorerna och generatorerna från HELLA originaldelsstandard och ger bästa prestanda till ett bra pris.

02/22/2019

3 års garanti

Nu kan du som fackverkstad dra nytta av våra högt ställda kvalitetskrav – nu med 3 års garanti på pantfria startmotorer och generatorer från HELLA. Efter den lagstadgade garantiperioden på 24 månader ger HELLA en frivillig förlängd garanti på 12 månader.

Förutom ersättning för delens pris omfattar garantin faktiskt uppkomna monterings- och demonteringskostnader upp till ett värde av 2500 kr. Normalt slitage och skador på grund av felaktig hantering omfattas inte av garantin.

Rättigheter enligt lagstadgat ansvar vid fel eller brister eller produktansvar gäller oberoende av denna garanti. Garantin genomförs med återförsäljaren av den köpta produkten.

Redan nu ligger det ett kort med avtagbar etikett i alla förpackningar med startmotorer och generatorer. Denna etikett kan exempelvis klistras in i servicehäftet eller på fakturan – och ger på så vis ännu mer transparens och nöjdare kunder.

09/25/2019
 
 
 
 
  • Drucken
 
 
TOPPTEMAN
 
01/10/2014
Garantiintyg HELLA

Garantiintyg HELLA - 3 års garanti på förrätter och generatorer

Garantiintyg HELLA - 3 års garanti på förrätter och generatorer