Hva er LED?
HELLA Farmer

LÆR MER OM LED - MED HELLA.

11/24/2016

  • Hva er LED?

En LED er en lysemitterende halvlederdiode som avgir lys, infrarød stråling eller ultrafiolett stråling så snart det går strøm gjennom dioden. Hvilket halvledermateriale som brukes, er avgjørende for bølgelengden. En LED består i det vesentlige av anode, katode, halvlederkrystall, forbindelsestråd og hus. I de fleste lysdiodene danner katoden samtidig reflektoren. Forbindelsestråden forbinder krystallet med dioden. Loddepunktet danner en av krystallets to elektriske koblinger. Samtidig tar den opp varme som oppstår fordi bare en del av den elektriske effekten kan omsettes til lys på grunn av halvlederkrystallet.
LED-er drives i et temperaturavhengig såkalt "arbeidspunkt" som må fastsettes eller stilles inn nøyaktig.
Det er ikke mulig med direkte drift av en LED på en spenningskilde uten vernemotstand. LED-er brukes i dag på mange ulike områder: I smarttelefonskjermer, LED-fjernsynsapparater, til interiørbelysning eller sågar som moderne operasjonsutstyr: Det er ikke lenger mulig å tenke seg hverdagen uten de små lysdiodene.
Det gjelder særlig også for området kjøretøybelysning: I tillegg til bruken i hoved-, fjern- og ekstralyskastere, kjørelykter og (kombinasjons-)baklykter brukes LED-er for eksempel også til sidemarkerings- og signallykter. Dermed kan også et bredt spekter innen landbrukskjøretøy dekkes: fra kraftige LED-arbeidslyskastere til det nære og fjerne området via LED-varsellykter med optimal varselvirkning til godt synlige LED-sidemarkeringslykter.
I mange tilfeller kan forresten også landbrukskjøretøy med eksisterende konvensjonell belysning bygges om til LED profesjonelt og uten problemer.
Når det gjelder utvikling og produksjon av LED-kjøretøybelysning, har HELLA helt siden starten vært regnet blant pionerene og nyskaperne. Du møter våre LED-produkter daglig i tusenvis på veier og gater, enten det er som kjørelys og i hovedlyktene til personbiler, varsellyktene på utrykningsbiler eller i arbeidslyskastere på landbrukskjøretøy.

10/19/2016
  • Hva er LED?

Spørsmålet kan ikke besvares entydig, for levetiden til en LED-lyskilde påvirkes av mange faktorer. Men én ting kan man si med sikkerhet: LED-er har svært lang levetid, ofte til og med lengre enn kjøretøyets levetid. Dette er en av de store fordelene ved LED-er sammenlignet med tradisjonelle lyskilder som for eksempel halogenpærer. Mens de sistnevnte kan svikte i løpet av kjøretøyets levetid og du da må kjøpe nye og bytte dem ut, for eksempel med høyverdige HELLA-lyskilder, er LED-er nærmest vedlikeholdsfrie. Sammen med det lave energiforbruket og den høye energieffektiviteten er den lange levetiden dermed på mellomlang sikt en betydelig kostnadsfordel for LED-ene.
Men hvor lenge holder LED-er da virkelig? Som allerede sagt, er det dessverre ikke mulig å gi et enkelt svar på dette spørsmålet, for her er det mange faktorer som spiler inn, for eksempel kvaliteten på LED-ene som brukes, hvor ofte de slås av og på, hva slags termokontroll som brukes, og mange andre kriterier. Som en veiledning kan man si at en LED godt kan ha en brukstid 30 000 timer eller mer, mens det for tradisjonelle halogenpærer som regel er slutt allerede etter 2000-4000 timer.
Men heller ikke de beste LED-er blir forskånet for negative miljøpåvirkninger. Under svært ugunstige omstendigheter kan derfor også LED-er i lyskastere svikte en gang. Disse kan ennå ikke skiftes ut enkeltvis. I slike tilfeller er det da dessverre nødvendig å skifte hele lyskasteren. Men i hvert fall for HELLA-lyskastere forekommer dette svært sjelden.

10/24/2016
  • Oppdag fordelene med LED-lyskastere til landbruksmaskinen din sammen med HELLA.

Dette spørsmålet kan besvares relativt entydig: Ja, LED-er er faktisk spesielt effektive! I tillegg til den nevnte lange levetiden regnes den høye energieffektiviteten til de største fordelene med LED-teknologien. Til tross for sitt lave effektbehov oppnår LED-er svært høy lysytelse og er dermed så å si "toppidrettsutøverne" blant lyskildene
Lavt effektbehov sparer energi - og dermed kostnader. Selv om LED-er fortsatt er ganske dyre i anskaffelse: På mellomlang sikt lønner det seg å kjøpe dem også på landbruksområdet rett og slett på grunn av de lave driftskostnadene. Det lavere effektbehovet til LED-ene har i tillegg enda en bivirkning som ikke skal undervurderes: Energiressursene til landbruksmaskinen din skånes i betydelig grad. Det forlenger levetiden til batteriet og er ikke minst også en fordel for miljøet på grunn av reduserte CO₂-utslipp.
Energieffektiv kjøretøybelysning er derfor allerede nå et viktig tema - og i fremtiden vil det få enda større betydning. Antallet elektriske kjøretøy kommer sannsynligvis til å øke betydelig i de nærmeste årene. Dermed får skånsom omgang med kjøretøyets egne energiressurser enda en gang særlig stor betydning. Derfor er bruken av den høyeffektive LED-teknologien nettopp på dette området nesten ikke til å unngå.

10/19/2016
  • Energieffektiv kjøretøybelysning til landbruksmaskinene dine - med LED-er fra HELLA.

Det kan fort skje: Når man tar på eller bytter en lyspære eller en halogenlyskilde i en traktorlyskaster som nettopp har vært i bruk, brenner man seg på fingrene. Grunnen til det er den ikke ubetydelige varmeutviklingen som samtidig også er en indikator for dårlig energieffektivitet.

Gjelder dette også for LED-er? Svaret er nei - i det minste ikke på samme måte. Riktig nok utvikler også LED-er en viss driftsvarme. Men den ligger tydelig under varmeutviklingen i sammenlignbare lyskilder. Til forskjell fra disse andre omdanner LED-er størstedelen av den tilførte energien til lys - og ikke til spillvarme. Derfor er LED-er spesielt energieffektive. Et eksempel: En 60-watts lyspære har en lysstyrke på ca. 600 lumen. En aktuell LED-lampe, som gir 600 lumen, forbruker derimot bare ca. 8 watt.

LED-lyskastere utstråler svært lite UV- og infrarødt lys. Dermed blir de, i motsetning til standard halogenlyskastere, heller ikke varme der lyset kommer ut. Men en LED-lyskaster kan likevel utvikle varme i huset. Dette skyldes imidlertid elektronikken som brukes i den respektive lyskasteren, og uten den ville et optimalt lysresultat ikke være mulig.

For å kunne lede bort varmen som skapes av elektronikken, pålitelig og systematisk, er det svært viktig at termokontrollen er god. For ved hjelp av optimal temperaturkontroll sikres det ikke bare at lyskasteren fungerer ordentlig, det forlenger også levetiden i betydelig grad.

Et eksempel? I HELLAs arbeidslyskaster Ultra Beam gen. II befinner både LED-ene og elektronikkomponentene seg på kretskortet som er montert i huset. Varmen som oppstår på grunn av elektronikken, og som i ekstreme tilfeller kan nå hele 120 °C, føres bort bakover. Ved å klebe kretskortet sammen med aluminiumshuset samt å bruke en spesielle varmeledende folie kan varmen føres bort kontrollert.

HELLAs LED-lyskastere egner seg altså ikke til å steke speilegg på - til det blir de ikke varme nok. Til gjengjeld egner lyskasterne seg ypperlig til det formålet de er utviklet for: effektivt arbeid i mørket!

10/24/2016
  • Oppdag LED-enes fortrinn sammen med HELLA!

Prinsipielt kan man oppnå like forskjellige lysfarger med LED-er som med tradisjonelle lysteknologier. Med lysfarge menes her ikke farget belysning som for eksempel med røde, grønne eller blå LED-er, men lysets faktiske "inntrykk" som skapes av hvite LED-er.

Lysfargen, også kalt fargetemperaturen, oppgis som regel i kelvin. Prinsipielt lar det seg da gjøre grovt å skille mellom tre områder av fargepersepsjon, varmhvit (fargetemperatur under 3300 kelvin), nøytralhvit (fargetemperatur på 3300-5000 kelvin) og dagslyshvit (fargetemperatur over 5000 kelvin).

Med LED-er dekkes det komplette spekteret fra varmhvitt til dagslyshvitt. På området kjøretøybelysning innen landbruket er primært den dagslyslignende lysfargen av betydning. Det er bevist at denne lysfargen fører til betydelig bedre belysning av arbeidsområdet. Kraftige arbeidslyskastere med dagslyslignende lysfarge kan gjøre arbeidet på åkeren betydelig lettere og dermed sørge for bedre og mer effektive resultater. I tillegg kan man med dagslyslignende lys effektivt redusere trøttheten som maskinføreren ofte opplever ved arbeid i mørket.

Når det gjelder LED-ene som brukes i HELLAs høyytelses-LED-lyskastere legges det allerede ved utvelgelsen stor vekt på strenge kvalitetskriterier for lysfarge men også for lysstyrke. Begge parameterne må ligge innenfor et smalt fastsatt toleranseområde. Bare på den måten sikres en konstant høy og enhetlig lyskvalitet når det gjelder lysstyrke, lysfarge og andre parametere.

Fargepersepsjonen oppfattes også subjektivt - helt uavhengig av de virkelig målbare kelvinverdiene. Farge er altså et generelt sanseinntrykk, og uten tekniske hjelpemidler er mennesket ikke i stand til å uttale seg om lysets spektrale sammensetning.

For noen mennesker kan verden gjerne virke mer fargerik enn for andre - og det ene og alene på grunn av den personlige fargeoppfattelsen!

10/24/2016
  • La deg overbevise av den konstant høye lyskvaliteten til HELLAs LED-er!

Klart spørsmål - klart svar: LED-er lønner seg i prinsippet for alle. Særlig på landbruksområdet gir bruk av LED-teknologien mange fordeler. Blant disse er særlig bedre belysning, lang levetid, vedlikeholdsfrihet og høy energieffektivitet.

Med LED-arbeidslyskastere kan man lyse opp flater spesielt jevnt. I forbindelse med den dagslyslignende lysfargen er dette særlig en fordel ved arbeid på åkeren i mørket - både ved belysning av nærområdet og ved langtrekkende lys. Man ser arbeidsområdet - i dette tilfellet åkeren - betydelig bedre. LED-er støtter dermed et mer effektivt arbeid.

På grunn av sin lille utforming gjør LED-er det mulig å bruke kompakte, robuste lyskasterhus som også holder stand mot større belastninger, noe som jo ofte forekommer i landbruket. I tillegg kommer at LED-er ofte holder i hele kjøretøyets levetid og i stor grad er vedlikeholdsfrie. At lyspærer går og må skiftes, er dermed et tilbakelagt stadium for deg, akkurat som anskaffelsen av reservepærer. Ytterligere besparelser får man på grunn av den høye energieffektiviteten, for det lave effektbehovet til LED-lyskasteren begunstiger også redusert drivstofforbruk. Og den tilhørende CO₂-reduksjonen nyter også miljøet godt av!

I mange tilfeller kan man i få trinn bygge om fra eksisterende halogen- til den nye LED-teknologien. Dermed profitterer du raskt av fordelene, uten å måtte skaffe deg en ny traktor. Du finner et ombyggingseksempel i vår lettfattelige video.

Det er altså mange grunner til å satse på LED-belysning på landbruksområdet!

10/24/2016
  • Oppdag nytten av HELLA-LED-er også for ditt kjøretøy!
  • Print
UNIVERSALDELSKATALOG
Opplev det fullstendige produktsortimentet til HELLA!

Aktuelt, raskt, stort utvalg!
Universaldeler til ditt kjøretøy.