Personvern
header_Online_Service
  • Print
Personvernerklæring

Hjertelig velkommen til HELLA-konsernet

Det gleder oss at du besøker våre nettsider, og vi takker for din interesse for vårt foretak, våre produkter og våre nettsider.

HELLA respekterer din privatsfære

Som driver av internettsidene og ansvarlig instans tar HELLA GmbH & Co. KGaA, Rixbecker Str. 75, D-59552 Lippstadt personvernet svært alvorlig. Personvern og informasjonssikkerhet er en del av vår bedriftspolicy. Derfor er vernet av din privatsfære ved bearbeidelsen av persondata samt sikkerheten for alle forretningsdata en viktig sak for oss som vi tar hensyn til i våre forretningsprosesser. Personopplysninger som registreres når du besøker våre nettsider, behandler vi fortrolig og alltid i samsvar med lovens bestemmelser.

Våre nettsider kan inneholde lenker til nettsider fra andre tilbydere som denne personvernerklæringen ikke gjelder for. Vi har ingen innflytelse over hvorvidt deres drivere overholder personvernbestemmelsene.

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å få vite hvem du er. Dette omfatter navn, adresse, postadresse og telefonnummer. Opplysninger som ikke kan settes i forbindelse med din identitet, som for eksempel antall brukere på nettsiden, er ikke personopplysninger.

Registrering, lagring og bearbeiding av personopplysninger

Når du besøker våre nettsider, lagrer vi navnet på din internettleverandør, nettleseren som brukes, nettstedet du besøker oss fra, nettsidene du besøker hos oss samt dato og varighet for besøket. Andre personopplysninger om deg blir prinsipielt ikke registrert. Dermed kan du i prinsippet bruke våre nettsider uten å røpe din identitet.

Når du besøker spesielle områder på våre nettsider eller vil delta i bestemte kampanjer, kan det være nødvendig å registrere og lagre flere opplysninger. Det kan for eksempel være nødvendig å oppgi personopplysninger for å kunne delta i en spørreundersøkelse, for å sende inn en forespørsel eller for å inngå en kontrakt.

Det er frivillig å oppgi personopplysninger. Ved en forespørsel via våre kontaktskjemaer eller på e-post lagrer vi de personopplysningene du oppgir, til bruk i den individuelle kommunikasjonen med deg og for å behandle forespørselen.

På enkelte områder av nettsidene våre er det nødvendig å logge seg inn. Ved registrering og/eller innlogging spør vi deg om navn og/eller andre personopplysninger. Til områder som for eksempel HELLA TechWorld eller HELLA Partner World, som henvender seg til en bestemt målgruppe, bruker vi registreringen for å identifisere brukerne som hører til målgruppen. Du avgjør selv om du vil oppgi disse opplysningene. Til enkelte handlinger, for eksempel nedlasting av en viss type informasjon, er enkelte opplysninger helt nødvendig. Du kan kjenne igjen de obligatoriske opplysningene på at de er merket med en stjerne som "obligatoriske felt". Hvis det i tillegg spørres etter andre opplysninger som ikke er merket som "obligatoriske felt", så dreier det seg om frivillige opplysninger.

Bruk og videreformidling av personopplysninger, behandlingsformål og rettsgrunnlag

Vi bruker dine personlige data i forbindelse med den tekniske administreringen av nettsidene, kundeforvaltning, til produktspørreundersøkelser og til markedsføring, men bare i et omfang som er nødvendig og tillatt i det respektive tilfellet. Vi gir ikke dataene dine videre til tredjepart utenfor HELLA-konsernet uten ditt samtykke, særlig ikke til reklameformål. En oversikt over HELLA-konsernet finner du på www.hella.com/company.

Såfremt vi etter loven eller en rettsavgjørelse er forpliktet til det, kommer vi til å gi opplysningene dine til de instansene som har rett til å få dem.

Datatilgang

For å sikre forskriftsmessig drift har utvalgte medarbeidere i HELLA-konsernet tilgang til opplysningene dine. Medarbeiderne har ikke lov til å utnytte opplysningene til egne formål. Medarbeidere som er betrodd behandling av opplysningene, er forpliktet til å holde dem hemmelig og å overholde personvernbestemmelsene. I tillegg er et tilfredsstillende personvernnivå sikret.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjon om informasjonskapsler:
En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin når du besøker en nettside, og hjelper til å identifisere maskinen din. Informasjonskapsler brukes til å lagre informasjon når du besøker forskjellige sider på et nettsted eller for å gå tilbake til et nettsted. De inneholder ingen personlige opplysninger og kan ikke utføre noen programmer som kan utløse et virus.

Funksjonalitet:
Informasjonskapsler av denne kategorien legges igjen på brukerens maskin for at nettstedet skal fungere etter hensikten.

Statistikk:
Informasjonskapsler av denne kategorien brukes til å samle inn statistikk om nettstedets brukere for å bedre brukeropplevelsen. Innsamlede data brukes bare internt og gis ikke videre til tredjepart.

Nettlesere er vanligvis stilt inn slik at de aksepterer informasjonskapsler automatisk. Du kan imidlertid deaktivere lagringen av informasjonskapsler eller stille inn nettleseren din slik at du får beskjed når informasjonskapsler sendes.

Endre innstillinger

Nettsporing

Vi bruker tjenestene til selskapet Webtrends Inc., 851 SW 6th Avenue, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com) til statistiske vurderinger. Som amerikansk selskap har Webtrends knyttet seg til EU-US Privacy Shield-systemet for å sikre at personvernet er på et nivå som kan sammenlignes med det europeiske.

I forbindelse med ditt besøk på våre nettsider registreres og vurderes informasjon som nettleseren din formidler. Registreringen skjer ved hjelp av små sporingsbilder (web beacons) som er integrert i nettsidene, og ved bruk av informasjonskapsler.

De innsamlede dataene tjener til å opprette anonyme bruksprofiler som brukes som grunnlag for nettstatistikker. Det finner ikke sted noen personlig identifisering av den enkelte bruker eller sammenkobling med andre data.

Du kan når som helst avvise registrering og lagring av dataene dine med fremtidig virkning ved å endre innstillingen i nettleseren din. Da må du velge Innstillinger i nettleseren og så at "Third Party Cookies" eller informasjonskapsler fra tredjepart skal blokkeres.

Denne nettsiden bruker PIWIK PRO Cloud, en nettanalysetjeneste som er stilt til rådighet av PIWIK. PIWIK PRO Cloud bruker "cookies" – informasjonskapsler, små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller smarttelefonen for å hjelpe oss til å analysere hvordan besøkende bruker nettsiden. Informasjonen som informasjonskapslene utarbeider om de besøkendes bruk av nettsiden, lagres og bearbeides av PIWIK på servere i Tyskland.
IP-adresser blir fullstendig anonymisert før vi får innsyn i de innsamlede dataene via PIWIK Suite. Reversering av anonymiseringen av IP-adressene og tilordning av IP-adressene til de innsamlede dataene er ikke mulig.
Denne informasjonen er nyttig for oss for å kunne evaluere brukeratferden til dem som besøker nettsiden vår, utarbeide rapporter og endelig for å forbedre de besøkendes opplevelse av nettsiden. PIWIK gir ikke disse informasjonene videre til tredjepart og bruker dem ikke til markedsførings- eller reklameformål av noen art.

Nyhetsbrev

Når du melder deg på nyhetsbrev, brukes e-postadressen din til egne markedsføringsformål frem til du avbestiller nyhetsbrevet. Avbestilling er alltid mulig og kan enten gjøres via en lenke i nyhetsbrevet eller via avmeldingsfunksjonen på nettsiden.

Til utsending av nyhetsbrevene våre bruker vi tredjepartstilbyderen Campaign Monitor, som drives av Campaign Monitor Pty Ltd, og Salesforce, som drives av Salesforce.com inc. Campaign Monitor tilbyr omfattende analysemuligheter for hvordan nyhetsbrevene åpnes og brukes. Disse analysene er grupperelatert og brukes ikke av oss til individuell vurdering av mottakerne av nyhetsbrevet. Ytterligere opplysninger om Campaign Monitor og personvernet hos tilbyderen Campaign Monitor finner du på http://www.campaignmonitor.com/policies. Salesforce er CRM-løsningen vi bruker hos HELLA. Lagringen av personopplysningene dine skjer på servere i EU. For ytterligere informasjon kan du følge https://www.salesforce.com/company/privacy/.

Sikkerhet

Vi setter i verk tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne dataene dine som vi forvalter, mot manipulering, tap, ødeleggelse eller mot uberettiget tilgang fra personer eller uberettiget offentliggjøring. Tilgang til opplysningene dine er bare mulig for noen få personer med fullmakt.

Overføringen av nettsidene våre og de opplysningene du legger inn på nettsidene våre, skjer prinsipielt ukryptert. Det er derfor ikke utelukket at uvedkommende kan få innsyn i og/eller tilgang til de overførte dataene. Vi anbefaler deg å ta hensyn til dette aspektet når du avgjør om og hvilke opplysninger du vil gi oss via nettet. Til våre portaler som krever registrering og innlogging, bruker vi SSL-kryptering (Secure Socket Layer) ved overføring av data der det er mulig.

Våre sikkerhetstiltak forbedres og tilpasses fortløpende i samsvar med den teknologiske utviklingen.

Valgmulighet

Vi vil gjerne også bruke dataene dine til å informere deg om våre produkter og eventuelt spørre deg om dem. Selvfølgelig er det frivillig å delta i slike kampanjer. Dersom du ikke samtykker til dette, kan du når som helst sende oss en melding slik at vi kan sperre eller slette dataene dine for dette. Det er nok med en e-post til adressen som er nevnt i kolofonen. Ytterligere opplysninger finner du på den respektive lokale nettsiden.

Opplysning, retting, sletting, sperring, innsigelse

Du har til enhver tid rett til å få opplysning om hvilke personopplysninger som er lagret om deg, i skriftlig eller elektronisk form. I tillegg har du til enhver tid rett til å sperre  personlige opplysninger eller å få dem slettet, å protestere på behandlingen av opplysningene eller å få rettet uriktige opplysninger. (Merknad: Dersom nasjonale lovbestemte oppbevaringsfrister gjelder, sperres opplysningene for en nasjonalt fastsatt tidsfrist før de slettes.)

Rett til å klage til en kontrollmyndighet

Dersom behandlingen av personopplysningene dine bryter gjeldende rett, har du rett til å klage til en kontrollmyndighet.

Kontaktopplysninger til den personvernansvarlige

Ved tips eller klager angående behandlingen av dine personlige data kan du henvende deg på e-post eller i brev til vår personvernansvarlige.

Ansvarlig for personvern

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Kontakt

Status: mai 2018