Ochrona danych

Witamy na stronie internetowej grupy HELLA

 

Dziękujemy za odwiedziny i zainteresowanie naszą firmą, naszymi produktami oraz naszą stroną internetową.

 

HELLA szanuje Twoją prywatność

 

Spółka HELLA GmbH & Co. KGaA, Rixbecker Str. 75, D-59552 Lippstadt, jako administrator stron internetowych oraz podmiot odpowiedzialny bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji stanowią integralny element polityki naszej firmy. Dlatego ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych to dla nas istotna kwestia, którą uwzględniamy w naszych procesach firmowych. Dane osobowe gromadzone podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej przetwarzamy w sposób poufny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Na naszych stronach internetowych mogą się znajdować odnośniki do stron innych podmiotów, których nie obejmuje niniejsze oświadczenie o ochronie danych. Nie mamy wpływu na to, czy ich administratorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe

 

Dane osobowe to informacje, które mogą zostać wykorzystane do ustalenia tożsamości osoby. Może to być nazwisko, adres, numer telefonu. Nie należą do nich informacje, których nie można powiązać z tożsamością, na przykład liczba odwiedzających stronę internetową.

 

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

 

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych zapisujemy nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, używany typ przeglądarki, stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie, strony internetowe, które u nas odwiedzasz, oraz datę i czas trwania odwiedzin. Nie gromadzimy innych danych osobowych na Twój temat. Możesz zatem korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości.

 

Jeśli odwiedzasz specjalne działy naszych stron internetowych lub chcesz wziąć udział w określonych akcjach, mogą być w tym celu gromadzone i przechowywane dodatkowe dane. Podanie danych osobowych może być konieczne na przykład do udziału w ankiecie, przesłania zapytania lub realizacji umowy.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku zapytań składanych za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej przechowujemy podane dane osobowe do celów indywidualnej komunikacji oraz opracowania zapytania.

 

Niektóre obszary naszych stron internetowych wymagają zalogowania. Podczas rejestracji i/lub logowania użytkownik proszony jest o podanie nazwiska i/lub innych danych osobowych. Do określonych działów, na przykład HELLA TechWorld lub HELLA Partner World, skierowanych do określonej grupy użytkowników, konieczna jest rejestracja, aby móc zidentyfikować przynależność użytkowników do tej grupy. To użytkownik decyduje jednak, czy chce ujawnić te informacje. Koniecznym warunkiem niektórych czynności, na przykład pobrania konkretnych informacji, jest podanie określonych danych. Dane, których podanie jest konieczne, są oznaczone symbolem gwiazdki jako „pola obowiązkowe“. Podanie innych danych, które nie są oznaczone jako „pola obowiązkowe”, jest dobrowolne.

 

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych, cel przetwarzania i podstawa prawna

 

Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w niezbędnym i dopuszczalnym zakresie do celów związanych z obsługą techniczną stron internetowych, zarządzaniem kontami klientów, ankietami dotyczącymi produktów oraz działaniami marketingowymi. Bez zgody użytkownika nie przekazujemy jego danych – szczególnie do celów reklamowych – żadnym osobom trzecim nienależącym do grupy HELLA. Struktura grupy HELLA jest pokazana na stronie www.hella.com/unternehmen.

 

Jeśli będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa lub postanowienia sądu, przekażemy Twoje dane osobowe stosownym uprawnionym organom.

 

Dostęp do danych

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie, wybrani pracownicy grupy HELLA mają dostęp do Twoich danych. Dane te nie mogą być wykorzystywane przez tych pracowników do własnych celów. Pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych są zobowiązani do zachowania tajemnicy oraz tajemnicy danych. Ponadto zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych.

 

Stosowanie plików cookie

 

Informacje na temat plików cookie: Cookie to niewielki plik tekstowy tworzony w komputerze podczas wizyty na stronie internetowej i umożliwiający jego identyfikację. Pliki cookie służą do zapisywania informacji o odwiedzanych stronach witryny internetowej lub na wypadek ponownego odwiedzenia witryny. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą wykonywać programów, które mogłyby spowodować zarażenie wirusem.

 

Funkcjonalność: Pliki cookie tej kategorii są zapisywane w komputerze osoby odwiedzającej stronę, aby zapewnić prawidłowe działanie witryny.

 

Statystyka: Pliki cookie tej kategorii są wykorzystywane do zbierania danych statystycznych na temat osób odwiedzających stronę internetową, aby ulepszyć jej jakość dla odwiedzających. Gromadzone dane są wykorzystywane do celów wewnętrznych i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

 

Przeglądarki internetowe są zazwyczaj ustawione tak, aby automatycznie akceptowały pliki cookie. Można jednak wyłączyć funkcję zapisywania plików cookie lub zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby powiadamiała użytkownika o wysyłaniu plików cookie.

 

Tutaj znajdziesz przeglądową listę plików cookie używanych na stronie internetowej HELLA.

 

Zmień ustawienia

 

Śledzenie aktywności w sieci

 

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych są gromadzone i analizowane informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika. Dane są gromadzone przez piksele (web beacons) zagnieżdżone na stronie internetowej oraz przez pliki cookie.

 

Gromadzone w ten sposób dane są używane do tworzenia anonimowych profili użytkowników, które wykorzystywane są jako podstawa statystyk internetowych. Nie dochodzi jednak do identyfikacji osób użytkowników ani ich powiązania z innymi danymi.

 

Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. W tym celu należy wybrać takie ustawienie przeglądarki, które blokuje pliki cookie zapisywane przez podmioty trzecie.

 

Ta strona internetowa korzysta z aplikacji PIWIK PRO Cloud – analizatora internetowego udostępnianego przez PIWIK. PIWIK PRO Cloud wykorzystuje „cookie” – pliki tekstowe zapisywane w komputerze lub smartfonie użytkownika i pomagające nam w analizowaniu sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje pozyskiwane przez pliki cookies na temat sposobu korzystania przez użytkowników ze strony internetowej są zapisywane i przetwarzane przez PIWIK na serwerach znajdujących się w Niemczech.

 

Przed udostępnieniem nam danych za pośrednictwem aplikacji PIWIK adresy IP użytkowników są całkowicie anonimizowane. Odwrócenie procesu anonimizacji adresów IP i przyporządkowanie adresów IP do pozyskiwanych danych nie jest możliwe.

 

Uzyskane informacje pozwalają nam analizować zachowania odwiedzających nasze strony internetowe, sporządzać raporty i wyniku tych działań ulepszać nasze strony internetowe z myślą o ich użytkownikach. PIWIK nie przekazuje tych informacji osobom trzecim ani nie wykorzystuje ich do jakichkolwiek celów marketingowych i reklamowych.

 

Newsletter IR

 

Podczas rejestracji do newslettera IR Twój adres e-mail będzie wykorzystywany do wysyłania wybranych informacji, dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji newslettera. Rezygnacja jest możliwa w dowolnym momencie i można to zrobić za pomocą linku w newsletterze lub poprzez funkcję wypisania się na stronie.

 

Do wysyłania naszego newslettera korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy EQS, działającego pod firmą EQS Group AG. Więcej informacji na temat EQS i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.eqs.com/de/legal. Twoje dane są przechowywane na serwerach w UE.

 

Newsletter

 

Podczas rejestracji do newslettera Twój adres e-mail będzie wykorzystywany do własnych celów marketingowych, dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji newslettera. Rezygnacja jest możliwa w dowolnym momencie i można to zrobić za pomocą linku w newsletterze lub poprzez funkcję wypisania się na stronie.

 

Do wysłania naszego newslettera korzystamy z zewnętrznego Campaign Monitor, obsługiwanego przez Campaign Monitor Pty Ltd i Salesforce, obsługiwanego przez Salesforce.com inc. Campaign Monitor oferuje obszerne możliwości analiz dotyczące otwierania i korzystania z newslettera. Analizy te są związane z grupami i nie są przez nas wykorzystywane do indywidualnej oceny odbiorców newslettera. Więcej informacji na temat Campaign Monitor i ochrony prywatności w Campaign Monitor znajdziesz na stronie http://www.campaignmonitor.com/policies. Salesforce to rozwiązanie CRM, którego używamy w firmie HELLA. Twoje dane są przechowywane na serwerach w UE. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.salesforce.com/company/privacy/.

 

Fanpage na Facebooku/Instagramie

 

Nasz fanpage’u na Facebooku / Instagramie ma na celu przybliżyć tobie naszą firmę i nasze produkty.

 

Kiedy odwiedzasz nasz fanpage na Facebooku/Instagramie, zbieramy twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu.

 

W ramach dodatku do statystyk stron Facebook przejął również odpowiedzialność za dane zbierane i przetwarzane na fanpage’u na Facebooku/Instagramie. Więcej informacji na temat dodatku do statystyk stron na Facebooku można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

 

Przetwarzanie przez Facebooka może spowodować przetwarzanie poza UE. W takich przypadkach Facebook stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz decyzje w sprawie adekwatności wydane przez Komisję Europejską w odniesieniu do niektórych krajów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.

 

Możliwe jest również, że Facebook wykorzystuje dane użytkownika do celów badania rynku i celów reklamowych. Między innym jest możliwe, że na podstawie zachowania użytkownika (i wynikających z tego zainteresowań) są tworzone profile użytkownika. Na podstawie profili użytkownika mogą być wyświetlane np. reklamy wewnątrz i na zewnątrz Facebooka. W tym celu na komputerach użytkowników są regularnie zapisywane pliki cookie, które przechowują dane dotyczące zachowania, a także zainteresowań danego użytkownika. Profile użytkowników mogą również zawierać inne dane z Facebooka, zwłaszcza jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania na temat naszych stron na Facebooku / Instagramie lub chcesz skorzystać ze swoich praw, użyj kontaktów wymienionych poniżej (patrz „Inspektor Ochrony Danych”). Alternatywnie możesz zawsze zwrócić się do Facebooka z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi naszej strony na Facebooku/Instagramie.

 

LinkedIn Insight Tag

 

Nasza strona korzysta z narzędzia „LinkedIn Insight Tag” firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company. Narzędzie to tworzy w przeglądarce internetowej plik cookie, który umożliwia gromadzenie następujących danych: Adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz zdarzenia dotyczące strony (np. odsłony). Dane te są szyfrowane i anonimizowane w ciągu siedmiu dni. Anonimizowane dane są usuwane w ciągu 90 dni. LinkedIn nie udostępnia HELLA żadnych danych osobowych, ale oferuje anonimowe raporty dotyczące ruchu w witrynie i liczby odsłon. Dodatkowo LinkedIn oferuje możliwość retargetowania poprzez Insight Tag. HELLA może wykorzystywać te dane do wyświetlania ukierunkowanych reklam poza własną stroną internetową bez identyfikacji użytkownika jako osoby odwiedzającej stronę internetową. Więcej informacji na temat ochrony danych w LinkedIn można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn.

 

Użytkownicy LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach swojego konta. Aby wyłączyć Insight Tag na naszej stronie internetowej („opt-out”), należy kliknąć tutaj.

 

Perspective Funnel

 

Wykorzystujemy landing pages firmy perspective do dobrowolnego zbierania niektórych danych kandydatów (imię i nazwisko, numer telefonu) na wybrane stanowiska produkcyjne. Nie są zbierane żadne dalsze dane, a zebrane dane są przechowywane jedynie w celu kontaktu z kandydatem i usuwane po zakończeniu procesu aplikacji. Narzędzia śledzące udostępniane przez firmę perspective nie są wykorzystywane na używanym przez nas landing page. Do administrowania i przekazywania zebranych danych korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego 247Grad z siedzibą w Koblencji. 247Grad nie przetwarza zebranych danych do własnych celów i usuwa dane po ich przekazaniu. Dalsze informacje na temat ochrony danych na landing page perspective można znaleźć tutaj.

 

Bezpieczeństwo

 

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę administrowanych przez nas danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnionym ujawnieniem. Dostęp do danych mają tylko nieliczne upoważnione osoby.

 

Treści naszych stron oraz dane podawane na naszych stronach nie są z zasady szyfrowane podczas ich przesyłania przez Internet. Nie można w związku z tym wykluczyć uzyskania przez osoby trzecie wglądu w te dane i/lub dostępu do tych danych. Zalecamy uwzględnienie tego faktu przy podejmowaniu decyzji o przekazaniu nam danych za pośrednictwem Internetu. Na naszych portalach wymagających rejestracji i logowania szyfrujemy w miarę możliwości przesyłane dane przy użyciu systemu SSL (Secure Socket Layer).

 

Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane i dostosowywane do aktualnych standardów.

 

Możliwość wyboru

 

Chcielibyśmy wykorzystywać dane osobowe użytkowników również w celu informowania o naszych produktach i przeprowadzania ewentualnych ankiet na ich temat. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz w każdej chwili przesłać do nas wiadomość z prośbą o zablokowanie lub usunięcie odpowiednich danych. Wystarczy w tym celu wysłać e-mail na adres podany w informacji prawnej. Więcej informacji można znaleźć na lokalnej stronie internetowej.

 

Informacja, poprawianie, usuwanie, ograniczenie przetwarzania, wyrażanie sprzeciwu

 

W każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji o swoich danych w formie pisemnej lub elektronicznej. Ponadto w każdej chwili masz prawo do zablokowania lub usunięcia wszelkich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub poprawienia nieprawidłowych danych. (Uwaga: Jeśli obowiązują krajowe ustawowe okresy przechowywania danych, to dane będą przed usunięciem blokowane na czas przewidziany w danym kraju.)

 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

 

Jeśli przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące prawo, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych można się zwrócić do naszego inspektora ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Inspektor ochrony danych

 

HELLA GmbH & Co. KGaA. Rixbecker Str. 75 D-59552 Lippstadt Kontakt

Data wydania: Maj 2022