Τομέας Special
Applications
 

Τομέας Special Applications

Στον τομέα Special Applications προμηθεύουμε ομάδες όπως κατασκευαστές εργοταξιακών μηχανημάτων και σκαφών μέχρι και κοινότητες και παρόχους ενέργειας με πρωτοποριακά προϊόντα φωτισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων. Η συστηματική εφαρμογή και κατάλληλη προσαρμογή των γνώσεων γύρω από την τεχνολογία, τις διαδικασίες και την ποιότητα από τον τομέα Automotive αποτελεί την εγγύηση για την υψηλή ανταγωνιστικότητα σε θέματα όπως κόστος και καινοτομία.
08/20/2015

Δεδομένα

  • Κύκλος εργασιών περίπου 344 εκατ. ευρώ
  • Εξέλιξη του πρώτου υψηλής αισθητικής πίσω φωτός διαύλου με οπτικές ίνες LED
  • Πολλαπλά διακεκριμένος, πρωτοποριακός φωτισμός δρόμου LED
  • Πάνω από 54.500 εγκατεστημένα φώτα LED οδών παγκοσμίως
  • Πάνω από 13.500 People Counter εγκαταστάθηκαν σε συστήματα κυκλοφορίας μικρών αποστάσεων και διαχείρισης κτηρίων
  • Πλήρης εξοπλισμός των διαδρόμων απογείωσης και προσγείωσης ενός αεροδρομίου στις ΗΠΑ καθώς και περαιτέρω εγκαταστάσεις
11/28/2013