Συνεργεία & υπηρεσίες / 28.06.2019
 
Συνεργεία & υπηρεσίες / 28.06.2019

Η Εξουσιοδοτημένη Διάγνωση σε Οχήματα προστατεύει από την Πρόσβαση Τρίτων σε Δεδομένα

  • Η μόνιμη διασύνδεση των σύγχρονων οχημάτων απαιτεί τείχη προστασίας και περιορισμούς πρόσβασης
  • Η Hella Gutmann σχεδιάζει λύσεις για εξουσιοδοτημένη διάγνωση
07/26/2019
07/26/2019

Ihringen, 28 Ιουνίου 2019. Το γεγονός ότι τα σύγχρονα οχήματα συνδέονται όλο και περισσότερο - είτε με το διαδίκτυο, είτε μεταξύ τους - καθώς και η αύξηση της ημιαυτόνομης οδήγησης δημιουργούν νέες προκλήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων. Συνεπώς, οι κατασκευαστές επεξεργάζονται νέες έννοιες ασφαλείας σχεδιασμένες να αποτρέπουν τις επιθέσεις χάκερ σε δεδομένα οχημάτων και στα ηλεκτρονικά των οχημάτων. Όπως ένα τείχος προστασίας σε υπολογιστές, το «carwall» θα προστατεύει τα σύγχρονα οχήματα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανοικτή ροή δεδομένων μέσω της διεπαφής OBD θα περιοριστεί σοβαρά. Στο μέλλον, οι μεγάλοι διαγνωστικοί έλεγχοι του σήμερα θα είναι προσβάσιμοι μόνο στους πιστοποιημένους χρήστες.

 

Ωστόσο, οι πελάτες της Hella Gutmann δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Όπως και με τις προηγούμενες τροποποιήσεις στις τεχνικές συνθήκες που οφείλονται στις νέες τεχνολογίες οχημάτων ή στις αλλαγές στη νομοθεσία, η Hella Gutmann θα προσφέρει επίσης πρακτικές λύσεις για αυτή τη συγκεκριμένη πρόκληση. Μια νέα λειτουργία στο λογισμικό του mega macs θα επιτρέψει στους χρήστες των mega macs να κάνουν διάγνωση στα μελλοντικά οχήματα με το συνηθισμένο όγκο δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους μέσα στο νομικο πλαίσιο. Η FCA (Fiat Chrysler Automobiles) έχει ήδη αρχίσει να τοποθετεί στα πιο πρόσφατα μοντέλα της με τη λεγόμενη «πύλη ασφαλείας». Άλλοι κατασκευαστές αναπτύσσουν παρόμοιες έννοιες ασφάλειας για τα νέα τους οχήματα. Συνεπώς, η Hella Gutmann αναπτύσει μια λύση για την υλοποίηση της επαλήθευσης της γνησιότητας του λογισμικού mega macs. Αυτές οι λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες στους πελάτες μέσω ενημερώσεων του λογισμικού. Η ακριβής ημερομηνία υλοποίησης θα ανακοινωθεί όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

 
07/26/2019 09:50
 
 
 
ΕΙΚΟΝΑ-ΛΗΨΗ
 
ΑΡΘΡΟ-ΛΗΨΗ
 
07/26/2019
Επικοινωνία
Dr. Markus Richter
Υπεύθυνος τύπου της εταιρείας
Rixbecker Str. 75
59552 Lippstadt
Τηλ.: +49 2941 38-7545
Φαξ: +49 2941 38-477545
Markus.jjmj@xylsRichter@hella.com
 
07/26/2019