Συνεργεία & υπηρεσίες / 21.11.2019
 
Συνεργεία & υπηρεσίες / 21.11.2019

CSC-Tool - Το εξελίξιμο αρθρωτό σύστημα

  • Βαθμονόμηση συστημάτων κάμερας, ραντάρ και LiDAR
  • Στατικό CSC-Tool ή φορητό CSC-Tool
  • Στατικό ή φορητό σύστημα επίπεδων πλακών
02/19/2020
02/19/2020

Ihringen, Νοέμβριος 2019. Με τα τρέχοντα διαγνωστικά εργαλεία της σειράς mega macs και του CSC-Tool (εργαλείο βαθμονόμησης κάμερας και αισθητήρα), το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Hella Gutmann πληροί όλες τις απαιτήσεις για τη βαθμονόμηση προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Όσον αφορά την ακρίβεια, υπερβαίνουν ακόμη και τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. Η λειτουργία βαθμονόμησης στο λογισμικό τόσο των mega macs όσο και του CSC-Tool προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα οχήματα.

 

Το 2019, ο αριθμός των πάνελ βαθμονόμησης της εμπρόσθιας κάμερας αυξήθηκε σε 20. Αυτό σημαίνει ότι το εργαλείο καλύπτει πλέον 25 κατασκευαστές. Υπάρχουν και πρόσθετοι πίνακες αναφοράς για συστήματα πανοραμικής όρασης. Ένα άλλο ενδιαφέρον νέο χαρακτηριστικό: Για πρώτη φορά, ένας πίνακας που καλύπτει ολόκληρο το πλάτος του οχήματος καθιστά δυνατή τη βαθμονόμηση των νέων σαρωτών λέιζερ (LiDAR) στα μοντέλα Audi. Αυτοί οι καινοτόμοι οπτικοί αισθητήρες είναι εξοπλισμένοι με σημαντικά μεγαλύτερο εύρος μέτρησης και μεγαλύτερη ακρίβεια από τους αισθητήρες ραντάρ και θα μπορούν σύντομα να αντικαταστήσουν τους τελευταίους σε πολλά οχήματα.

 

Ωστόσο, όχι μόνο οι αισθητήρες έχουν εξελιχθεί, αλλά και η θέση τους στο όχημα έχει αλλάξει. Για παράδειγμα, οι αισθητήρες ραντάρ των SUV και pickup τοποθετούνται ψηλότερα από ότι σε άλλα επιβατικά οχήματα. Το CSC-Tool μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε αυτές τις νέες συνθήκες μέσω αναβάθμισης του εξοπλισμού.

Η μετάβαση στη δεύτερη φάση του CSC-Tool γίνεται μέσω του νέου συστήματος «Radar Kit I EVO». Το σύστημα αποτελεί την βάση για την κάθετη κίνηση πινακίδας του γωνιακού μετατροπέα «EVO». Αυτός ο ανακλαστήρας είναι απαραίτητος για τη βαθμονόμηση συστημάτων εμπρόσθιου ραντάρ σε ολόκληρη την αγορά. Χάρη σε αυτήν την καινοτομία είναι δυνατή η τοποθέτηση σε σχεδόν οποιοδήποτε ύψος μπροστά από το όχημα. Ο χειρισμός είναι επίσης συγκριτικά ταχύτερος.

 

Εκτός από την ακριβή τοποθέτηση του πίνακα αναφοράς ή του ανακλαστήρα ραντάρ, θα πρέπει το όχημα να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια για να πραγματοποιηθεί μια σωστή βαθμονόμηση ADAS. Διαφορετικά - όπως συμβαίνει με την ρύθμιση των προβολέων - εμφανίζονται αποκλίσεις στο εύρος ανίχνευσης και ανοχών. Αυτή η πηγή σφαλμάτων μπορεί να αποκλειστεί χρησιμοποιώντας τις επίπεδες πλάκες από την Hella Gutmann οι οποίες είναι τοποθετημένες στο δάπεδο του συνεργείου.

 

Με το σύστημα φορητών πλακών δαπέδου, η Hella Gutmann προσφέρει ένα συμπληρωματικό βοήθημα στα συνεργεία που χρησιμοποιούν το CSC-Tool Mobile. Και τα δύο συστήματα σχεδιάστηκαν με βάση την φορητότητα και μπορούν να τοποθετηθούν μόνο από ένα άτομο. Είναι πολύ ελαφρύτερα από τα σταθερά εργαλεία συνεργείου, ενώ εγγυώνται την ίδια ακρίβεια. Το σύστημα της φορητής επίπεδης πλάκας έχει σχεδιαστεί για μέγιστο φορτίο 1.250 kg και μπορεί να τοποθετηθεί σε περίπου 10 λεπτά με τη χρήση ειδικών τμημάτων οριζοντίωσης.

 
02/19/2020 12:50
 
 
 
ΕΙΚΟΝΑ-ΛΗΨΗ
 
ΑΡΘΡΟ-ΛΗΨΗ
 
02/19/2020
Επικοινωνία
Dr. Markus Richter
Υπεύθυνος τύπου της εταιρείας
Rixbecker Str. 75
59552 Lippstadt
Τηλ.: +49 2941 38-7545
Φαξ: +49 2941 38-477545
Markus.Richter@hella.com
 
02/19/2020