Ochrana osobních údajů
Žárovky HELLA
  • icon_druck
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vítá vás koncern HELLA

Velice nás těší, že jste navštívili náš web, a děkujeme za zájem o naši firmu, naše výrobky a naše webové stránky.

HELLA respektujte vaše soukromí

Společnost HELLA GmbH & Co. KGaA, Rixbecker Str. 75, D-59552 Lippstadt jako provozovatel a subjekt odpovědný za tento web nebere ochranu osobních údajů na lehkou váhu. Ochrana osobních údajů a zabezpečení informací je součástí naší firemní politiky. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů a bezpečnost všech obchodních dat je pro nás velice důležitá, a proto ji důsledně zohledňujeme ve všech obchodních procesech. Osobní údaje, shromážděné v rámci vaší návštěvy našeho webu, zpracováváme důvěrně a výhradně v souladu se zákonnými ustanoveními.

Web společnosti HELLA může obsahovat odkazy na stránky jiných subjektů, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Nemůžeme nijak ovlivnit, zda jejich provozovatelé dodržují předpisy o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje, z nichž je možné zjistit vaši totožnost. Jedná se například o vaše jméno, e-mailovou a poštovní adresu nebo telefonní číslo. Nepatří k nim informace, z nichž nelze jinak zjistit vaši totožnost, například počet uživatelů webu.

Shromažďování, ukládání a zpracování osobních údajů

Pokud navštívíte náš web, ukládáme název vašeho poskytovatele připojení k internetu, typ používaného prohlížeče, adresu webu, z něhož přicházíte, informace o stránkách, které v rámci našeho webu navštívíte, a také datum a dobu trvání vaší návštěvy. Žádné další osobní údaje o vás neshromažďujeme. Náš web tak můžete v zásadě používat i bez uvedení své totožnosti.

Když však navštívíte určité části webu nebo se budete chtít zapojit do některých akcí, je možné, že vás požádáme o další údaje, které pak uložíme. Uvedení osobních údajů může být například podmínkou pro účast v anketě, zaslání dotazu nebo uzavření smlouvy.

Osobní údaje uvádíte dobrovolně. Pokud nás kontaktujete pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailem, uložíme vámi uvedené osobní údaje, abychom s vámi mohli individuálně komunikovat a vyřídit váš požadavek.

Do určitých částí našeho webu je nutné se přihlásit (zadáním uživatelského jména a hesla). Abyste se mohli registrovat nebo přihlásit, požádáme vás o sdělení jména a případně dalších osobních údajů. V částech webu jako HELLA Tech World nebo HELLA Partner World, které jsou určeny pro vybranou cílovou skupinu, používáme registraci, abychom mohli ověřit, zda uživatel patří do dané cílové skupiny. Záleží pouze na vás, zda tyto údaje zadáte. U některých kroků, například vyhledání určitých informací, je zadání některých údajů povinné. Povinně zadávané údaje poznáte podle toho, že jsou označeny hvězdičkou jako „povinná pole“. Budete-li vyzváni k zadání dalších údajů, které nebudou označeny jako „povinná pole“, bude se jednat o dobrovolně uváděné údaje.

Využívání a předávání osobních údajů, účel zpracování a právní základ

Vaše osobní údaje využíváme k technické správě webu, ke správě zákazníků, k produktovým anketám a k marketingovým účelům, avšak vždy pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu. Bez vašeho souhlasu nepředáváme vaše údaje třetím osobám mimo skupinu HELLA, zejména ne pro reklamní účely. Informace o koncernu HELLA najdete na webu www.hella.cz/o společnosti.

Jsme-li k tomu vázáni ze zákona nebo na základě rozhodnutí soudu, předáváme osobní údaje orgánům, které jsou oprávněny je požadovat.

Přístup k údajům

Za účelem zajištění řádného provozu mají vybraní zaměstnanci koncernu HELLA přístup k vašim osobním údajům. Vaše osobní údaje nesmějí tito zaměstnanci využívat k vlastním účelům. Zaměstnanci pověření zpracováním osobních údajů mají povinnost zachovávat důvěrnost a tajemství osobních údajů. Kromě toho je zajištěna přiměřená úroveň ochrany osobních údajů.

Používání souborů cookie

Informace o souborech cookie:
Cookie je malý textový soubor, který se při navštívení internetové stránky ukládá do vašeho zařízení a pomáhá ho identifikovat. Soubory cookie se používají k ukládání informací při otevírání různých stránek webu nebo při návratu na tento web. Neobsahují osobní údaje a nemohou spouštět programy, které by mohly zařízení infikovat virem.

Funkčnost:
Soubory cookie této kategorie se ukládají do návštěvníkova zařízení tak, aby web fungoval stanoveným způsobem.

Statistika:
Soubory cookie této kategorie se používají ke shromažďování statistických údajů o návštěvnících webu a ke zlepšení uživatelského prožitku. Shromážděné údaje používáme k interním účelům a nepředáváme je třetím stranám.

Webové prohlížeče bývají nastavené tak, že soubory cookie akceptují automaticky. Ukládání souborů cookie však můžete zakázat nebo můžete webový prohlížeč nastavit tak, aby vás před uložením souborů cookie pokaždé upozornil.

Změnit nastavení

Sledování webového provozu

Pro statistická vyhodnocování využíváme služeb společnosti Webtrends Inc., 851 SW 6th Avenue, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com). Americká společnost Webtrends se připojila ke Štítu EU–USA na ochranu soukromí, aby mohla zaručovat podobnou ochranu osobních údajů, jaká platí v Evropě.

Během vaší návštěvy na našem webu se ukládají a vyhodnocují informace předávané vaším webovým prohlížečem. Ke shromažďování informací se používají pixely („web beacons“) vložené do webových stránek a také soubory cookie.

Ze shromážděných dat se vytvářejí anonymní uživatelské profily, které slouží jako podklad pro statistické analýzy webu. Uživatelé jsou v těchto datech anonymní a shromážděné údaje nejsou kombinovány s žádnými dalšími daty.

Shromažďování a ukládání dat můžete kdykoli s účinností do budoucna zakázat změnou nastavení webového prohlížeče. Ve webovém prohlížeči nastavte, že mají být blokovány soubory cookie třetích poskytovatelů.

Tento web využívá PIWIK PRO Cloud, službu pro webovou analýzu poskytovanou společností PIWIK. Služba PIWIK PRO Cloud využívá soubory cookie. Jedná se o textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo smartphonu, které nám pomáhají analyzovat, jak návštěvníci používají náš web. Informace o používání webu uživateli získané prostřednictvím souborů cookie společnost PIWIK ukládá a zpracovává na serverech v Německu.

Než se nám shromážděné údaje zobrazí v aplikaci PIWIK Suite, zaznamenané IP adresy se plně anonymizují. Z anonymizovaných IP adres nelze odvodit původní IP adresy, k nimž by bylo možné přiřadit shromážděné údaje.

Tyto informace využíváme k vyhodnocování chování uživatelů našeho webu, k vytváření odpovídajících reportů a v konečném důsledku k vylepšení použitelnosti a přívětivosti našeho webu pro jeho návštěvníky. Společnost PIWIK tyto informace nepředává třetím stranám ani je nepoužívá k marketingovým nebo propagačním účelům jakéhokoli druhu.

E-mailový zpravodaj

Při přihlášení k odběru e-mailového zpravodaje využíváme vaši e-mailovou adresu k vlastním marketingovým účelům, a to až do okamžiku, kdy jeho odběr odhlásíte. Odhlásit odběr můžete kdykoli, buď pomocí odkazu v e-mailovém zpravodaji, nebo pomocí funkce odhlášení odběru na našem webu.

K rozesílání e-mailového zpravodaje používáme externí služby Campaign Monitor, provozovanou společností Campaign Monitor Pty Ltd, a Salesforce, provozovanou společností Salesforce.com inc. Služba Campaign Monitor umožňuje rozsáhle analyzovat, jak příjemci otevírají a používají e-mailové zpravodaje. Tyto analýzy se vztahují ke skupinám uživatelů a nepoužíváme je k individuálnímu vyhodnocování chování jednotlivých příjemců e-mailového zpravodaje. Další informace o službě Campaign Monitor a ochraně osobních údajů poskytovatelem služby Campaign Monitor najdete na adrese www.campaignmonitor.com/policies. Salesforce je řešení pro CRM, které používáme ve společnosti HELLA. Vaše osobní údaje se ukládají na servery v EU. Další informace najdete na adrese www.salesforce.com/company/privacy/.

Bezpečnost

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje chráníme před manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním. Přístup k vašim údajům má pouze úzký okruh oprávněných osob.

Náš web i údaje, které na něm zadáváte, jsou po internetu přenášeny v nešifrované podobě. Nelze proto vyloučit, že je mohou vidět nebo k nim mohou mít přístup i třetí osoby. Doporučujeme zvážit tuto skutečnost, až se budete rozhodovat, zda a které údaje nám prostřednictvím internetu poskytnete. Na portálech, kde se předpokládá registrace a přihlášení uživatele, používáme k přenosu dat podle možností šifrování SSL (Secure Socket Layer).

Bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme a přizpůsobujeme je technologickému vývoji.

Možnost volby

Vaše údaje bychom rádi využili také k tomu, abychom vás informovali o našich výrobcích a případně se vás v souvislosti s nimi ptali na různé otázky. Účast na těchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s tím nesouhlasili, můžete nám kdykoli sdělit, abychom vaše údaje z těchto akcí vyloučili, resp. abychom je smazali. K tomuto účelu stačí poslat e-mail na adresu uvedenou v impresu. Další informace najdete na příslušném místním webu.

Informace, opravy, výmaz, omezení zpracování, námitky

Kdykoli máte právo na informace o svých osobních údajích v písemné nebo elektronické podobě. Kromě toho máte právo nechat veškeré osobní údaje kdykoli zablokovat nebo vymazat, podat námitku proti zpracovávání svých osobních údajů nebo nechat opravit nesprávné údaje. (Upozornění: Pokud se uplatňují lhůty pro uchovávání dat dle právních předpisů vaší země, data se před vymazáním zablokují po dobu trvání lhůty stanovené pro danou zemi.)

Právo na stížnost u dozorového úřadu

Pokud by zpracování vašich osobních údajů porušovalo platné právní předpisy, máte právo podat námitku u dozorového úřadu.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

S připomínkami a stížnostmi souvisejícími se zpracováním vašich osobních údajů se můžete e-mailem nebo poštou obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

HELLA  CZ, s.r.o.
Revoluční 785
285 22
Zruč nad Sázavou
Kontakt

Stav: Máj 2018