Datenschutz
top_picture
  • icon_druck
Datenschutzerklärung

Välkommen till företagsgruppen HELLA

Vi är glada över att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse för vårt företag, våra produkter och vår webbplats..

HELLA respekterar din integritet

Som operatör av webbplatsen och ansvarigt företag tar HELLA GmbH & Co. KGaA, Rixbecker Str. 75, D-59552 Lippstadt personuppgiftsskydd på stort allvar. Dataskydd och informationssäkerhet ingår i vår företagspolicy. Därför är uppgiften att skydda din integritet vid behandling av personuppgifter samt all företagsinformation en viktig angelägenhet som vi tar hänsyn till i våra affärsprocesser. Vi behandlar personuppgifter som samlas in under ditt besök på vår webbplats med sekretess och bearbetar dem enbart i enlighet med lagen.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra leverantörers webbplatser som inte omfattas av denna integritetspolicy. Vi har inget inflytande över huruvida deras operatörer följer bestämmelserna om dataskydd.

Personuppgifter

Personuppgifter är information som kan användas för att få reda på någons identitet. Här ingår namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Information som inte kan kopplas till din identitet, som till exempel antal användare av webbplatsen, ingår inte.

Insamling, lagring och behandling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats sparar vi namnet på din internetleverantör, vilken webbläsare som används, från vilken webbplats du besöker oss, vilka av våra webbsidor du besöker samt datum och varaktighet för besöket. Annan personlig information sparas inte. Du kan därmed besöka vår webbplats utan att offentliggöra din identitet.

Om du vill besöka särskilda sidor på vår webbplats eller delta i vissa åtgärder kan ytterligare uppgifter samlas in och lagras i detta syfte. Det kan till exempel vara nödvändigt att ange personuppgifter för att delta i en opinionsundersökning, skicka in en förfrågan eller sluta ett avtal.

Det är frivilligt att dela med sig av personuppgifter. Vid en förfrågan via våra kontaktformulär eller e-post lagrar vi de personuppgifter du angett i kommunikationssyfte och för att behandla förfrågan.

Inloggning krävs för åtkomst till vissa delar av vår webbplats. Vid registrering och/eller inloggning frågar vi efter ditt namn och/eller annan personlig information. För områden som till exempel HELLA Tech World eller HELLA Partner World som riktar sig mot en specifik målgrupp använder vi registreringen för att identifiera användarna av målgruppen. Du väljer själv om du vill ange dessa uppgifter. För vissa åtgärder, som till exempel att hämta specifik information, måste vissa uppgifter anges. Du känner igen obligatoriska fält på att de är markerade med en stjärna. Om ytterligare uppgifter efterfrågas som inte är märkta som ”obligatoriska fält” rör det sig om frivilliga uppgifter.

Användning och vidarebefordran av personuppgifter, behandlingssyfte och rättsliga grunder

Vi använder endast dina personuppgifter för teknisk administration av webbplatsen, kundhantering, produktundersökningar och för marknadsföring i nödvändig och tillåten utsträckning. Utan ditt medgivande vidarebefordrar vi inte dina uppgifter till tredje part utanför företagsgruppen HELLA, särskilt inte i annonseringssyfte. En översikt över företagsgruppen HELLA hittar du på
www.hella.com/företag.

Vi vidarebefordrar endast dina uppgifter till myndigheter som är berättigade till information i den utsträckning vi är skyldiga till det enligt lag eller domstolsbeslut.

Dataåtkomst

För att säkerställa en fungerande verksamhet har utvalda medarbetare i HELLA-företagsgruppen tillgång till dina uppgifter. Medarbetarna får inte använda uppgifterna i egna syften. De medarbetare som arbetar med databehandling har datasekretesskyldighet. Dessutom har vi säkerställt en lämplig dataskyddsnivå.

Användning av cookies

Information om cookies:

En cookie (kaka) är en liten textfil som lagras på din enhet när du besöker en webbplats och som används för att identifiera din enhet. Cookies används för att spara information när du besöker olika sidor på en webbplats eller återvänder till en webbplats. De innehåller ingen personlig information och kan inte köra program som skulle kunna utlösa ett virus.

Funktionalitet:

Denna typ av cookies sparas på besökarens enhet för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Statistik:

Denna typ av cookies används för att samla in statistik om besökaren av webbplatsen för att förbättra besökarens upplevelse. Insamlade uppgifter används internt och lämnas inte ut till tredje part.

Webbläsare är vanligtvis inställda på att automatiskt acceptera cookies. Du kan dock avaktivera funktionen att spara cookies eller ställa in din webbläsare så att du meddelas så fort cookies skickas.

Ändra inställningar

Webbspårning

Vi tar hjälp av företaget Webtrends Inc., 851 SW 6th Avenue, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com) för statistiska analyser. Webtrends har som amerikanskt företag anslutit sig till skölden för skydd av privatlivet i EU och USA för att säkerställa ett dataskydd som är jämförbart med den europeiska nivån.

I samband med ditt besök på vår webbplats samlas information som din webbläsare överför in och analyseras. Insamlingen sker genom pixlar (webb-beacons) som är integrerade på webbplatsen samt med hjälp av cookies.

De insamlade uppgifterna används för att skapa användarprofiler som grund för webbstatistik. Det sker dock ingen personlig identifiering av enskilda användare eller sammanslagning med andra uppgifter.

Du kan när som helst förhindra att data samlas in och lagras genom att ändra din webbläsares inställningar. Du måste då välja att blockera Third Party Cookies (cookies från tredje part) i webbläsarens inställningar.

Denna webbplats använder PIWIK PRO Cloud, en webbanalystjänst som tillhandahålls av PIWIK. PIWIK PRO Cloud använder ”Cookies” – textfiler som sparas på din dator eller smartphone för att hjälpa oss att analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen som samlas in via cookies om besökarnas användning av webbplatsen sparas och bearbetas av PIWIK på servrar i Tyskland.
IP-adresser görs helt anonyma innan insamlade uppgifter blir tillgängliga för oss via PIWIK Suite. Det är inte möjligt att återställa anonymiseringen av IP-adresserna eller koppla IP-adresser till insamlade uppgifter.
Vi använder informationen för att utvärdera hur besökare använder vår webbplats, skapa rapporter om detta och i slutändan förbättra besökarnas upplevelse av vår webbplats. PIWIK skickar inte vidare denna information till tredje part och använder den inte i någon form av marknadsförings- eller annonseringssyfte.

Nyhetsbrev

När du anmäler dig till nyhetsbrevet används din e-postadress i egna marknadsföringssyften tills du avanmäler dig från nyhetsbrevet. Du kan avanmäla dig när som helst, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom avanmälningsfunktionen på webbplatsen.

Vi använder tredjepartsleverantörerna Campaign Monitor, som drivs av Campaign Monitor Pty Ltd, och Salesforce, som drivs av Salesforce.com inc, för att skicka vårt nyhetsbrev. Campaign Monitor erbjuder omfattande möjligheter till att analysera hur nyhetsbreven öppnas och används. Dessa analyser utförs på grupper och används inte för att bedöma enskilda mottagare av nyhetsbrevet. Mer information om Campaign Monitor och dataskydd hos leverantören Campaign Monitor hittar du på http://www.campaignmonitor.com/policies. Salesforce är den CRM-lösning vi använder hos HELLA. Deras data lagras på servrar i EU. Gå in påhttps://www.salesforce.com/company/privacy/.

Säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot manipulering, förlust, förstörelse, åtkomst från obehöriga personer och otillåtet offentliggörande. Endast ett fåtal, behöriga personer har tillgång till dina uppgifter.

Vår webbplats och de inmatningar du gör på vår webbplats överförs okrypterat via internet. Det går därför inte att utesluta att tredje parter kan se och/eller få tillgång till de överförda uppgifterna. Vi rekommenderar att du tar hänsyn till detta när du bestämmer om och vilka uppgifter du överför till oss via internet. På våra portaler som kräver registrering och inloggning använder vi en SSL-kryptering (Secure Socket Layer) för dataöverföringen.

Våra säkerhetsåtgärder förbättras och anpassas kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.

Valmöjlighet

Vi vill även använda dina uppgifter till att informera och eventuellt tillfråga dig om våra produkter. Detta är naturligtvis frivilligt. Om du inte samtycker till detta kan du när som helst meddela oss det så spärrar eller raderar vi dina uppgifter i detta syfte. Du behöver bara skicka ett e-postmeddelande till adressen i utgivarinformationen. Mer information hittar du på respektive lokal webbplats.

Information, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändningar

Du har alltid rätt att få information om dina uppgifter i skriftlig eller elektronisk form. Du har också rätt att när som helst låta spärra eller radera dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen av uppgifterna eller be att få felaktiga uppgifter rättade. (Observera: Om landsspecifika lagstadgade lagringstider gäller spärras uppgifterna mot radering under en landsspecifik period.)

Rätt till att skicka klagomål till en tillsynsmyndighet

Om behandlingen av dina uppgifter bryter mot gällande lag har du rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet.

Dataskyddsansvariges kontaktuppgiftern

För tips och klagomål om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vår dataskyddsansvarige via e-post eller brev.

Dataskyddsansvarig

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Kontakt

Version: Maj 2018