Ochrona danych
 
Oświadczenie o ochronie danych

Witamy na stronie internetowej grupy HELLA Jest nam niezmiernie miło gościć Cię na naszej stronie internetowej. Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą, naszymi produktami i naszą stroną internetową.

HELLA szanuje Twoją prywatność Spółka HELLA KGaA Hueck & Co. jako podmiot odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych. Ochrona pry-watności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych to dla nas istotna kwestia, którą uwzględniamy w naszych procesach firmowych. Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszej stronie internetowej traktujemy w sposób poufny i przetwarzamy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji stanowi integralny element polityki naszej firmy.

Na naszych stronach internetowych mogą znajdować się odnośniki do stron innych pod-miotów, których nie obejmuje niniejsze oświadczenie o ochronie danych. Nie mamy wpływu na przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych przez właścicieli tych stron.

Dane osoboweDane osobowe to informacje, które mogą służyć do poznania Twojej tożsamości. Może to być na nazwisko, adres, numer telefonu. Nie należą do nich informacje, których nie można powiązać z Twoją tożsamością (na przykład liczba gości strony internetowej).

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych zapisujemy nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie, strony inter-netowe, które u nasz odwiedzasz oraz datę i czas trwania odwiedzin. Nie gromadzimy innych danych osobowych na Twój temat. Możesz zatem korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości.

Jeśli odwiedzasz szczególne sekcje naszych stron internetowych lub chcesz wziąć udział w określonych akcjach, mogą być w tym celu gromadzone i przechowywane dalsze dane. W takim przypadku informujemy zawsze osobno, do jakiego celu będą wykorzystane od-powiednie dane.
Podanie danych osobowych może być konieczne na przykład do udziału w ankiecie, przesłania zapytania lub realizacji umowy.

Do poszczególnych sekcji naszych stron internetowych konieczne jest również zalogowanie. Podczas rejestracji i/lub logowania zostaniesz poproszony(-a) o podanie nazwiska i/lub innych danych osobowych. Do określonych sekcji, na przykład Hella TechWorld lub Hella Af-termarket Club, skierowanych o określonej grupy użytkowników, konieczna jest rejestracja, aby móc zidentyfikować przynależność użytkowników do tej grupy. Do Twojej decyzji należy, czy ujawnić te informacje. Do niektórych działań, na przykład uzyskania określonych informacji, konieczne jest podanie pewnych danych. Dane, których podanie jest konieczne, są oznaczone symbolem gwiazdki jako „pola obowiązkowe“. Inne dane, które nie są oznaczone jako „pola obowiązkowe”, to dane dobrowolne.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów związanych z technicznym administro-waniem stronami internetowymi, zarządzaniem kontami klientów, ankietami produktowymi oraz marketingiem wyłącznie w dozwolonym zakresie. Bez Twojej zgody nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim poza grupą HELLA, zwłaszcza do celów reklamowych. Schemat grupy HELLA możesz zobaczyć na stronie www.hella.pl/firma
Jeśli będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa lub postanowienia sądu, przekażemy Twoje dane osobowe stosownym uprawnionym organom.

Stosowanie plików cookie

Informacje na temat plików cookie
Cookie to niewielki plik tekstowy tworzony w komputerze podczas wizyty na stronie internetowej i umożliwiający jego identyfikację. Pliki cookie służą do zapisywania informacji o odwiedzanych stronach witryny internetowej lub na wypadek ponownego odwiedzenia witryny. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą wykonywać programów, które mogłyby spowodować zarażenie wirusem.

Funkcjonalność:
Pliki cookie tej kategorii są zapisywane w komputerze osoby odwiedzającej stronę, aby zapewnić prawidłowe działanie witryny.

Statystyka:
Pliki cookie tej kategorii są wykorzystywane do zbierania danych statystycznych na temat osób odwiedzających stronę internetową, aby ulepszyć jej jakość dla odwiedzających. Gromadzone dane są wykorzystywane do celów wewnętrznych i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Zmień ustawienia

Przeglądarki internetowe są zazwyczaj ustawione w taki sposób, aby automatycznie akcep-towały ciasteczka. Można jednak wyłączyć funkcję przechowywania ciasteczek lub zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby powiadamiała Cię o wysłaniu ciasteczek.

Monitorowanie sieci Korzystamy z usług firmy Webtrends Inc., 851 SW 6th Avenue, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com) wykonującej analizy statystyczne. Webtrends jako firma amerykańska dołączyła do Tarcza Prywatności UE-USA, aby zagwarantować ochronę danych porównywalną z poziomem europejskim.

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych są gromadzone i analizowane infor-macje przesyłane przez Twoją przeglądarkę. Dane są gromadzone przez piksel (web beacons) umieszczony na stronie internetowej oraz przez pliki cookie.

Gromadzone dane są wykorzystywane do tworzenia anonimowych profili użytkowników, używanych do statystyk internetowych. Nie dochodzi jednak do osobistej identyfikacji poszczególnych użytkowników lub połączenia ich z innymi danymi.

Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. W tym celu należy otworzyć ustawienia przeglądarki i zablokować ciasteczka umieszczane przez podmioty trzecie.

Bezpieczeństwo Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas dane przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnionym ujawnieniem. Dostęp do danych mają nieliczne, upoważnione do tego osoby.
Przesyłanie treści naszych stron internetowych oraz danych podawanych na naszych stronach internetowych nie jest szyfrowane. Dlatego nie można wykluczyć, że osoby trzecie uzyskają wgląd i/lub dostęp do tych danych. Zalecamy uwzględnienie tego faktu przy podejmowaniu decyzji o przesłaniu nam swoich danych przez internet. Na naszych portalach wymagających rejestracji i logowania do przesyłania danych stosujemy w miarę możliwości szyfrowanie SSL (Secure Socket Layer).
Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane i dostosowywane do rozwoju technologii.

Możliwość wyboru Chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane osobowe także w celu informowania o naszych produktach i ewentualnie przeprowadzenia ankiety na ich temat. Uczestnictwo w takich akcjach jest dobrowolne. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz w każdej chwili zawiadomić nas, abyśmy zablokowali lub usunęli dane. Wystarczy przesłać stosowną wiadomość na adres podany w danych teleadresowych. Więcej informacji można znaleźć na naszych lokalnych stronach internetowych.

Informacja i kontakt Przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji na temat gromadzonych danych oraz prawo do ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia.  Jeżeli mimo naszych starań o prawidłowość danych zostaną zapisane błędne informacje, to skorygujemy je na Twoją prośbę. Należy zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych można za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

HELLA Polska Sp. z o.o.
Al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
Anna Pyrz
+48 22 514 1780
+48 694 349 373 (mobile)
privacyhp@hella.com

 

Aktualizacja: 1 listopad 2014 r.

 

10/06/2017