LED Special
HELLA Kamyon
LED Special

LED uzmanlığının bir adı var: HELLA.

Araç aydınlatması alanında son yıllarda başka hiçbir teknoloji LED teknolojisinde olduğu kadar önem kazanmadı. HELLA, 20 yılı aşkın bir süredir yenilikçi LED çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda bir öncüdür. Sonuç, full LED teknolojisine sahip yardımcı farlarımız gibi yenilikçi ürünlerdir, örneğin Luminator Compact LED.
LED konusu hakkında, mütemadiyen müşterilerden gelen çalışma şekli, avantajları ve maliyet-fayda ilişkisine yönelik sorularla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, LED Special adlı yayınımızda bu soruların en sık sorulanlarına yetkin cevaplar vermek ve bu suretle HELLA"nın LED uzmanlığını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

10/19/2016

  • LED nedir

LED, diyottan akım geçtiğinde ışık, kızılötesi ışınım ya da morötesi ışınım veren, ışık yayan bir yarı iletken bileşendir. Burada, kullanılan yarı iletken malzeme dalga boyu için belirleyicidir. LED temel olarak anot, katot, yarı iletken kristal, bağlantı teli ve gövdeden oluşur. Işık yayan diyotların çoğunda katot aynı zamanda reflektörü oluşturur. Bağlantı teli, kristal ile diyotu birleştirir. Lehim noktası, kristalin iki elektrik bağlantısından birini oluşturur. Aynı zamanda, yarı iletken kristal tarafından elektriksel gücün yalnızca bir kısmı ışığa dönüştürülebildiği için, ortaya çıkan atık ısıyı da alır.
LED"ler, tam olarak belirlenmesi veya ayarlanması gereken, "Çalışma noktası" denilen sıcaklığa bağlı bir noktada çalıştırılırlar.
Bir LED"in seri direnç olmaksızın bir gerilim kaynağından doğrudan işletimi mümkün değildir. LED"ler günümüzde zaten birçok alanda kullanılmaktadır: Akıllı telefon ekranı, LED televizyon, yaşam alanı aydınlatması atta modern cerrahi donanımlar: Işık yayan küçük diyotlar artık günlük hayattan ayrı düşünülemez.
Bu özellikle araç aydınlatması alanı için de geçerlidir: Ana far grubu, uzun huzmeli ve yardımcı farlar, gündüz sürüş farları ve (kombine) arka lambalarda kullanımın yanı sıra LED"ler örneğin gabari işaret ve sinyal lambalarında da kullanılmaktadır. Bu şekilde ticari araçlarda da geniş bir kullanım yelpazesi karşılanmaktadır. İster HELLA Light Bar 470 gibi yüksek performanslı yardımcı farlar, geri vites lambaları, isterse de tek fonksiyonlu lambalar olsun: LED"ler verimli, etkili ve güvenli bir çalışmaya belirgin katkı sağlayabilirler.
Çoğu durumda, kamyon ve dorselerdeki mevcut geleneksel aydınlatma ortamları, profesyonel bir şekilde çağdaş LED teknolojisine modernize edilebilmektedir.
HELLA, LED araç aydınlatmalarının geliştirilmesi ve üretimi alanında zaten en başından beri öncü ve inovasyon liderleri arasında kabul edilmektedir. LED ürünlerimizle, ister binek araçların gündüz sürüş farlarında ve ana far gruplarında, acil müdahale araçlarının ikaz lambalarında olsun, isterse de kamyonların yardımcı farlarında olsun, her gün binlerce kez yollarda karşılaşıyorsunuz. Çünkü HELLA, LED demektir!

10/19/2016
  • LED nedir

Karayolu trafiğinde genellikle tek taraflı olarak bir kısa huzmeli farı ya da kuyruk lambası çalışmayan kamyon veya dorseli çekicilerle sıkça karşılaşılmaktadır. Bu, özellikle de trafikteki diğer araçlar kötü aydınlatma nedeniyle kamyonları çok geç fark ettiklerinde tehlikeli durumlara yol açabilir. Tıpkı binek araçlarda olduğu gibi, bu tür bir çalışmama durumunun nedeni, çoğunlukla değiştirilmesi gereken arızalı bir ampuldür. Bunun için bağımsız yedek parça piyasasından uygun ampuller, örneğin kalite açısından üstün nitelikli HELLA ampulleri temin edilebilir.

Böylesine çalışmama sorunları LED"lerde de ortaya çıkabilir mi? İyi haber: Genellikle hayır. Çünkü LED"ler genellikle araç ömrünü bile aşabilen oldukça uzun bir kullanım ömrüne sahiptir. Bu, LED"lerin örneğin halojen ampuller gibi geleneksel ampullere karşı büyük avantajlarından biridir. Bu ampullerin bir aracın ömrü boyunca arızalanması mümkün olup, daha önce yukarıda tanımlandığı gibi yeniden satın alınmaları veya değiştirilmeleri gerekirken, LED"ler büyük ölçüde bakım gerektirmezler. Daha düşük güç tüketimi ve yüksek enerji verimliliği ile birlikte uzun kullanım ömrü sayesinde, LED"ler açısından orta vadede belirgin maliyet avantajları ortaya çıkmaktadır. Bu, özellikle maliyet tasarruflarının bir yekun teşkil büyük araç filoları için de geçerlidir.
Ancak LED"ler gerçekten ne kadar uzun süre dayanıyorlar? Maalesef bu soruya genel bir cevap verilmesi mümkün değildir, çünkü burada örneğin kullanılan LED"lerin kalitesi, açma ve kapama sıklığı, kullanılan sıcaklık yönetimi ve diğer faktörler gibi çok sayıda etki faktörü rol oynamaktadır. Referans değer olarak LED"in tam 30.000 saatlik işletim süresi olduğu ve daha fazlasına ulaşabileceği söylenebilir - buna karşılık geleneksel 24V halojen ampullerde sıklıkla 2.000-4.000 saat sonrasında süresi "son" bulabilmektedir.
Ancak tabii ki en iyi LED"ler de elverişsiz çevre etkilerine karşı korunaklı değildir. Bu nedenle, hayli olumsuz koşullarda farlardaki LED"ler de devre dışı kalabilir. Hali hazırda bunların tek olarak değiştirilmesi henüz mümkün değildir. Bu durumda ne yazık ki farın tamamen değiştirilmesi gereklidir. Ancak bu HELLA farlarında son derece nadiren ortaya çıkan bir durumdur.

10/19/2016
  • LED farların kamyonunuz için avantajlarını HELLA ile keşfedin.

Bu gerçekten doğru mu? Tıpkı daha önce bahsedilen uzun kullanım ömrü gibi, yüksek enerji verimliliği LED teknolojisinin en büyük avantajlarından biridir. LED"ler minimum bir güç tüketimi ile hemen hemen maksimum bir çıkış üretirler ve bu özellikleriyle adeta aydınlatma araçları arasındaki "en iyi sporculardır".
Düşük güç tüketimi sayesinde, enerji ve dolayısıyla maliyetlerden tasarruf sağlanması mümkündür. Şu an için henüz bir miktar yüksek olan satın alma maliyetlerine rağmen, işletim maliyetlerinin düşük olması nedeniyle, çoğu durumda LED"leri satın almaya değer. Büyük kamyon filolarında, tüm araçlar üzerinden maliyet tasarrufları bir yekun teşkil etmektedir.
Düşük güç tüketimi sayesinde ortaya çıkan bir diğer olumlu yan etki: Kamyonunuzun enerji kaynakları belirgin şekilde idareli kullanılır - bu hem akü ömrü açısından hem de azaltılan CO2 emisyonu sayesinde çevre açısından faydalı bir durumdur.
Bu yüzden enerji verimli araç aydınlatması günümüzde önemli bir konudur ve gelecekte daha da fazla önem kazanacaktır. Elektrikle çalışan araçların sayısının önümüzdeki yıllarda belirgin derecede artacağı tahmin ediliyor. Böylece, araca özgü enerji kaynaklarının idareli kullanımı bir kez daha özel bir önem kazanmaktadır. Yüksek verimli LED teknolojisinin kullanımı bu yüzden tam da bu alanda adeta kaçınılmazdır. Elektrikle tahrik edilen ticari araçların geliştirilmesi henüz çok ilerleme kaydetmiş değil, ancak bu alanda da teknolojik ilerlemeler sadece bir zaman meselesidir.

10/19/2016
  • HELLA"nın LED"leri ile kamyonunuz için enerji verimli araç aydınlatması.

Muhtemelen şunu bilirsiniz: Halen çalışır haldeki bir kamyon farının akkor ampulünü ya da halojen ampulünü değiştirmek istediğinizde, parmaklarınız yanar. Çünkü geleneksel ampuller, çalışır durumdayken büyük bir ısı üretirler. Bu aynı zamanda kötü bir enerji verimliliği anlamına gelir, zira kullanılmayan atık ısı, enerji kaybıyla eşittir.

Bu durum LED"ler için de geçerli mi? Onlar da bu kadar ısınıyor mu? Bu soruya açıkça "Hayır" cevabı vermek mümkün değildir. Açık olan şudur: LED"ler de çalışırken ısı üretirler. Ancak bu ısı, benzer bir akkor ampulün açığa çıkardığı ısının oldukça altındadır. Bu nedenle LED"ler oldukça yüksek bir enerji verimliliğine sahiptirler. Geleneksel ampullerin aksine, LED"ler verilen enerjinin büyük bir bölümünü ışığa dönüştürürler. 60 Watt"lık bir ampul örneğin yaklaşık 600 Lümen"lik aydınlatma şiddetine sahiptir. Eşit aydınlatma gücüne sahip güncel bir LED lamba buna karşılık sadece 8 Watt enerji tüketir.

LED farlar son derece az UV ve kızılötesi ışık yayarlar. Bu sayede, standart halojen farlardan farklı olarak, ışık çıkış noktalarında aşırı sıcak olmazlar. Ancak bir LED far buna rağmen gövde içerisinde ısı üretebilir. Doğrusu, bu durumda ortaya çıkan ısı, ilgili farda kullanılan ve o olmadan optimum bir ışık sonucunun elde edilmesi mümkün olmayan elektronik üniteden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle iyi bir sıcaklık yönetimi yüksek bir önem kazanmaktadır, zira ortaya çıkan ısının güvenilir bir şekilde dışarı atılması gerekmektedir. Optimum bir sıcaklık yönetimi sayesinde HELLA farlarda sadece usulüne uygun bir işlev sağlanmış olmaz, aynı zamanda kullanım ömrü de önemli ölçüde uzatılır.

Bir örnek: HELLA Light Bar 350 ve 470 yardımcı farlar, uzun bir far ömrü sağlamak için, ısının yönünü optimum şekilde değiştiren özel kanal konstrüksiyonlu yenilikçi bir plastik gövdeye sahiptirler.

Sonuç: LED farlar da ısı üretirler. En azından HELLA farların durumunda hiçbir zaman parmaklarınızı yakmazsınız veya bu farların üzerinde sahanda yumurta pişiremezsiniz!

10/19/2016
  • HELLA ile LED"lerin avantajlarını keşfedin!

Tıpkı geleneksel aydınlatma teknolojilerinde olduğu gibi, LED"lerle de farklı ışık renkleri elde etmek mümkündür. Ancak bu durumda örn. kırmızı, yeşil veya mavi LED"ler aracılığıyla herhangi bir renkli aydınlatma değil, aksine beyaz LED"ler tarafından üretilen ışığın görünümü kastedilmektedir.

Işık rengi aynı zamanda renk sıcaklığı olarak anılır ve genellikle Kelvin olarak verilir. Temel olarak renk algılamasının kabaca üç alanı arasında ayırım yapılır: Sıcak beyaz (3.300 Kelvin"den daha az renk sıcaklığı), natürel beyaz (3.300 - 5.000 Kelvin renk sıcaklığı) ve gün ışığı beyaz (5.000 Kelvin"den daha fazla renk sıcaklığı). LED"lerle renk tayfının tamamının karşılanması mümkündür.

Kamyon aydınlatması alanında, özellikle ana far grubu ve yardımcı farlarda her şeyden önce gün ışığına eşdeğer ışık rengi önemlidir. Homojen bir ışık dağılımı ile birleşen bu ışık renginin, yol şeridinin optimum bir şekilde aydınlatılmasını sağladığı kanıtlanmıştır. Böylece, özellikle kamyon kabinlerine uygun HELLA Lightbar 350 ve 470 gibi gün ışığına eşdeğer ışık rengine sahip yüksek performanslı yardımcı farlar, belirgin derecede iyileştirilmiş bir görüş sağlayabilmektedir. Bunun dışında, gün ışığına eşdeğer ışık ile karanlıkta sıkça karşılaşılan sürücü yorgunluğu etkin bir şekilde azaltılmakta ve bu sayede trafikteki tüm araçların güvenliği artmaktadır.

HELLA yüksek performanslı LED farlar için kullanılan LED"lerde, daha seçim aşamasında ışık rengi ve aynı zamanda parlaklık açısından oldukça sıkı kalite standartları uygulanmaktadır. Her iki değer de son derece dar bir tolerans aralığında bulunmak zorundadır. Ancak bu şekilde parlaklık, ışık rengi ve diğer özellikler bakımından sürekli yüksek ve standart bir ışık kalitesi ortaya çıkabilir.

Kişisel renk algılaması da gerçekten ölçülebilir Kelvin değerlerinden farklı olarak, kişiye bağlı bir algıdır. Buna göre renk, genel bir zevk ifadesidir ve insan teknolojik yardımcı araçlar olmaksızın, ışığın bileşimi hakkında bir ifadede bulunacak durumda değildir. Dolayısıyla, başka insanların bizimle kıyaslandığında renkleri nasıl algıladıklarını hissetmek neredeyse imkansızdır.

Eğer başkalarına göre ortam size belki biraz "renkli" görünecek olursa şaşırmayın, bu durumda sadece kişisel renk algılaması söz konusudur!

10/19/2016
  • HELLA LED"lerin sürekli yüksek ışık kalitesinden ikna olun!

Bu soruya verilecek cevap çok basit: Genel olarak herkes için LED"leri almaya değer. Kamyon sürücüleri ama aynı zamanda filo işletmecileri LED teknolojisi kullanımından yarar sağlamaktadır. Çünkü bu teknoloji çok sayıda avantaj sunmaktadır: Gün ışığına eşdeğer bir ışık rengiyle yolun aydınlatılması, uzun ömürlülük, bakım gereksizliği ve yüksek bir enerji verimliliği bunlardan bazılarıdır.

Kamyonları zaten modern LED teknolojisi ile donatılmış olan kamyon sürücüleri bunu onaylayabilir: LED"lerle çok daha iyi bir görüş elde edilmektedir! Çünkü, yüksek ışık şiddetine sahip ana far grubu ve yardımcı farlar, karanlıkta yolun çok daha iyi aydınlatılmasını sağlamaktadır. Böylece yol şeridinin ve nesnelerin fark edilebilirliği optimize edilmekte ve aynı zamanda kendi aracınızın trafikteki diğer araçlar tarafından algılanması da iyileştirilmektedir. Gün ışığına eşdeğer ışık rengi, gözlerdeki yorgunluk belirtilerini önler. Özellikle karanlıkta uzun mesafeler geçmek zorunda olan sürücüler için azımsanmayacak bir avantaj! Bu özellikleriyle LED"ler güvenliğe de hizmet etmektedirler.

LED farların satın alınması şu an için biraz pahalı olsa bile, LED"ler sayesinde orta vadede oluşan maliyet avantajlarından özellikle filo işletmecileri yarar sağlamaktadır. Çünkü LED"ler genellikle bir araç ömrü boyunca dayanırlar ve büyük ölçüde bakım gerektirmezler. Arızalı aydınlatmalar nedeniyle araçların durması ve zahmetli akkor ampul değişimi, aynı şekilde yedek ampul tedariki böylece artık geçmişte kaldı. Yüksek enerji verimliliği sayesinde başka maliyet avantajları da oluşmaktadır, çünkü LED farların düşük güç tüketimi, aynı zamanda yakıt tüketiminin de azalmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, buna bağlı CO2 tasarrufu da özellikle çevre dostu bir özelliktir. Çoğu durumda, pahalı yeni satın alımlara gerek olmaksızın, birkaç adımda mevcut halojen teknolojisinden yeni LED teknolojisine geçiş yapılabilmektedir.

Kamyon alanında LED aydınlatmaya tam olarak güvenmek için pek çok neden vardır.

10/19/2016
  • Kendi aracınız için de HELLA LED"lerin faydalarını keşfedin!
  • Print
LED hikayeleri
Picture
HELLA LED ile yollarda bir gün - E-gazetemiz.
LED videosu

Işık,...LED"dir. HELLA"nın LED uzmanlığını

play video
ÜNİVERSAL PARÇALAR KATALOĞU
Üniversal parçalar kataloğu
Üniversal Parçalar Kataloğu - Tek tıklamayla tüm HELLA ürünleri.

KAMYON IŞIK UZMANI
Light-Profi Truck

Başvurulacak önemli kamyon bilgileri

LED broşürü
HELLA LED uzmanlığı broşürü.

Broşürümüzden HELLA LED Uzmanlığı hakkında daha fazlasını öğrenebilirsiniz.