Gegevensbescherming truckers
Header_Truck_996_195
  • icon_druck
Privacy statement

Hartelijk welkom bij de HELLA groep

Wij waarderen het zeer dat u onze internetpagina's bezoekt en wij danken u voor uw interesse in onze onderneming, onze producten en onze website.

HELLA respecteert uw privacy

Als beheerder van de internetpagina's neemt HELLA GmbH & Co. KGaA, Rixbecker Str. 75, D-59552 Lippstadt de bescherming van persoonsgegevens bijzonder serieus. Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging maken integraal deel uit van het beleid van onze onderneming. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van bedrijfsgegevens in het algemeen liggens ons dan ook na aan het hart. Daarom hebben wij onze bedrijfsprocessen hierop ingericht. Persoonsgegevens die wij van u verkrijgen tijdens uw bezoek aan onze webpagina's, behandelen wij vertrouwelijk en verwerken wij uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen.

Op onze internetpagina's kunnen links staan naar websites van andere aanbieders waarop dit privacy statement niet van toepassing is. Wij hebben er geen invloed op of de beheerders van deze websites zich houden aan de wettelijke voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om te weten te komen wie u bent. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, adres, postadres en telefoonnummer. Informatie die niet in verband kan worden gebracht met uw identiteit (bijvoorbeeld het aantal gebruikers van de website), behoort er niet toe.

Verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, slaan wij de volgende gegevens op: de naam van uw internetprovider, het gebruikte browsertype, de website van waaraf u onze website hebt bereikt, de pagina's die u bij ons bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. Andere persoonsgegevens verzamelen wij principieel niet over u. Dit betekent dat u onze website principieel kunt gebruiken zonder dat bekend wordt wie u bent.

Wanneer u bepaalde specifieke onderdelen van onze website bezoekt of wilt deelnemen aan bepaalde acties, kunnen er in verband hiermee ook andere gegevens worden verzameld en opgeslagen. Zo kan het vermelden van persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig zijn voor het deelnemen aan een enquête, het verzenden van een aanvraag of het uitvoeren van een overeenkomst.

Het vermelden van persoonsgegevens gebeurt vrijwillig. Bij een aanvraag via onze contactformulieren of per e-mail slaan wij de door u vermelde persoonsgegevens op voor onze individuele communicatie met u en voor de behandeling van uw aanvraag.

Voor bepaalde onderdelen van onze website moet u zich speciaal aanmelden (inloggen). Voor het registreren en/of inloggen vragen wij u naar uw naam en/of naar andere persoonlijke informatie. Voor onderdelen zoals HELLA Tech World of HELLA Partner World, die zijn gericht op een bepaalde doelgroep, gebruiken we de registratiegegevens om de gebruikers te identificeren als leden van deze doelgroep. Het is uw eigen beslissing of u deze gegevens al dan niet invoert. Voor sommige acties, zoals het opvragen van bepaalde informatie, zijn enkele gegevens absoluut noodzakelijk. U herkent deze absoluut noodzakelijke gegevens aan het feit dat ze door middel van een sterretje zijn gemarkeerd als 'verplichte velden'. Als er daarnaast nog wordt gevraagd om andere gegevens die niet zijn gemarkeerd als 'verplichte velden', gaat het daarbij om niet-verplichte gegevens.

Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens, verwerkingsproces en rechtsgrondslag

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het technische beheer van de website en voor de klantenadministratie, productenquêtes en marketingdoeleinden, maar alleen voor zover dit voor deze doeleinden nodig en toegestaan is. Zonder uw toestemming geven wij uw gegevens niet door aan derden buiten de HELLA groep, met name niet voor reclamedoeleinden. Een overzicht van de HELLA groep vindt u op
www.hella.com/Bedrijf.

Voor zover wij daartoe wettelijk of op grond van een rechterlijk besluit verplicht zijn, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten.

Toegang tot de gegevens

Om een correcte bedrijfsvoering te garanderen, hebben geselecteerde medewerkers in de HELLA groep toegang tot uw gegevens. De gegevens mogen door deze medewerkers niet voor eigen doeleinden worden gebruikt. De voor de gegevensverwerking verantwoordelijke medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en gegevensgeheimhouding. Daarnaast is er een passend gegevensbeschermingsniveau veiliggesteld.

Use of cookies

Informatie over cookies:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan een internetsite wordt opgeslagen op uw apparaat en helpt om uw apparaat te identificeren. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, wanneer u verschillende pagina's van een website bezoekt of terugkeert naar een website. Ze bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen geen programma's uitvoeren die een virus zouden kunnen activeren.

Functionaliteit:

Cookies van deze categorie worden opgeslagen op het apparaat van de bezoeker om ervoor te zorgen dat de website functioneert zoals de bedoeling is.

Statistiek:

Cookies van deze categorie worden gebruikt voor het verzamelen van statistische gegevens over bezoekers van de website om aan de hand van die gegevens de ervaringen van de bezoekers te kunnen optimaliseren. Verzamelde gegevens worden alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan derden.

Internetbrowsers zijn gewoonlijk zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw internetbrowser zo instellen, dat u erover ge?nformeerd wordt zodra er cookies worden verzonden.

Instellingen wijzigen

Webtracking

Voor statistische analyses maken wij gebruik van de diensten van de firma Webtrends Inc., 851 SW 6th Avenue, Portland, Oregon 97204, Verenigde Staten (www.webtrends.com). Webtrends heeft zich als Amerikaanse onderneming aangesloten bij het EU-VS-privacyschild om te waarborgen dat het niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar is met dat in Europa.

Bij uw bezoek aan onze webpagina's worden er gegevens verzameld en geanalyseerd die door uw browser worden verzonden. Dit gebeurt door middel van pixels (web beacons of webbakens) die op de webpagina's zijn opgenomen, en door het gebruik van cookies.

Aan de hand van de verzamelde gegevens worden er anonieme gebruiksprofielen gemaakt die als basis dienen voor webstatistieken. Er vindt echter geen persoonlijke identificatie van individuele gebruikers plaats en de gegevens worden niet gekoppeld aan andere gegevens.

Door uw internetbrowser aan te passen, kunt u er op elk gewenst moment voor zorgen dat er in de toekomst geen gegevens meer worden verzameld en opgeslagen. Hiervoor moet u uw browser zo instellen, dat third party cookies (indirecte cookies) worden geblokkeerd.

Deze website gebruikt PIWIK PRO Cloud, een webanalysedienst die door PIWIK ter beschikking wordt gesteld. PIWIK PRO Cloud gebruikt "cookies“: tekstbestanden die op uw computer of smartphone worden opgeslagen om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie over het websitegebruik van de bezoekers die door de cookies wordt verzameld, wordt door PIWIK op servers in Duitsland opgeslagen en verwerkt.
IP-adressen worden volledig anoniem gemaakt alvorens de verzamelde gegevens over de PIWIK Suite voor ons zichtbaar worden. Een omkering van de anonimisering van de IP-adressen en een toewijzing van de IP-adressen aan de verzamelde gegevens zijn niet mogelijk.
Wij zullen deze informatie gebruiken om het gebruik van onze websitebezoekers te boordelen, berichten daarvoor op te stellen en tot slot om de website-ervaring voor onze bezoekers te verbeteren. PIWIK zal deze informatie niet doorgeven aan derden of voor marketing- of reclamedoeleinden gebruiken.

Nieuwsbrief

Na aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor eigen marketingdoeleinden gebruikt, totdat u zich weer bij de nieuwsbrief afmeldt. De afmelding is op elk moment mogelijk via de link in de nieuwsbrief of via de afmeldingsfunctie op de website.

Ter verzending van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Campaign Monitor, beheerd door Campaign Monitor Pty Ltd en Salesforce, beheerd door Salesforce.com inc. Campaign Monitor biedt omvangrijke analysemogelijkheden over hoe de nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt. Deze analyses hebben betrekking op groepen en worden door ons niet gebruikt voor een individuele evaluatie van de ontvangers van de nieuwsbrief. Meer informatie over de Campaign Monitor en de gegevensbescherming bij de aanbieder Campaign Monitor vindt u op http://www.campaignmonitor.com/policies. Salesforce is de CRM-oplossing die wij bij HELLA toepassen. De opslag van uw gegevens vindt plaats op servers in de EU. Volg voor meer informatie https://www.salesforce.com/company/privacy/.

Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om gegevens die u ons ter beschikking stelt, te beschermen tegen manipulatie, verlies, onherstelbare beschadiging, toegang door onbevoegde personen en ongeoorloofde openbaarmaking. De toegang tot uw gegevens is beperkt tot slechts enkele bevoegde personen.

De verzending via internet van onze webpagina's en van de gegevens die u invoert op onze webpagina's, gebeurt in principe ongecodeerd. Het is dus niet uitgesloten dat derden de verzonden gegevens kunnen bekijken en/of er toegang toe hebben. Wij raden u aan om hier bij de beslissing of en welke gegevens u ons via internet toestuurt, rekening mee te houden. Bij onze portals waarvoor het nodig is dat u zich registreert en inlogt, gebruiken wij voor de gegevensoverdracht zo mogelijk een SSL-codering (SSL = Secure Socket Layer).

Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Keuzemogelijkheid

Wij willen uw gegevens ook graag gebruiken om u over onze producten te informeren en u eventueel naar uw mening daarover te vragen. Uw deelname aan dergelijke acties is uiteraard geheel vrijwillig. Indien u er niet mee instemt dat uw gegevens hiervoor worden gebruikt, kunt u ons dit altijd laten weten. Wij zorgen er dan voor dat de betreffende gegevens worden geblokkeerd of verwijderd. Een e-mail aan het in het colofon vermelde adres is voldoende. Op de lokale website vindt u hier meer informatie over.

Informatie, wijziging, wissen, beperking van de verwerking, tegenspraak

U heeft op elk moment het recht op informatie over uw gegevens in schriftelijke of elektronische vorm. Daarnaast heeft u op elk moment het recht om uw persoonlijke gegevens te laten blokkeren of wissen, om de verwerking van de gegevens tegen te spreken of om onjuiste gegevens te laten corrigeren. (NB: Indien er landspecifieke wettelijke bewaartermijnen gelden, worden de gegevens vóór het wissen gedurende een landspecifieke vastgelegde termijn geblokkeerd.)

Recht op indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Indien de verwerking van uw gegevens in strijd is met het geldend recht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming

Als u suggesties of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u per e-mail of brief contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming.

Functionaris voor de gegevensbescherming

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
nl.datavexz@zpisprivacy@hella.com

Stand: mei 2018