Volvo V90 D3 - Niewystarczająca/opóźniona reakcja na naciśnięcie pedału przyspieszenia | HELLA

Volvo

V90 D3

Rok produkcji: 2016 - 2017

Silnik: wszystkie diesle 2,0 D4204T9

Niewystarczająca/opóźniona reakcja na naciśnięcie pedału przyspieszenia

W przypadku tej naprawy klient skarży się, że silnik reaguje nieodpowiednio i/lub z opóźnieniem na wzrost mocy wywołany naciśnięciem pedału przyspieszenia w fazie przyspieszania.

W celu wykluczenia innych możliwych przyczyn usterki należy przeprowadzić kontrolę układu elektrycznego i mechanicznego (zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu), a także odczytać kody usterek za pomocą odpowiedniego testera diagnostycznego.

Mogą być zapisane następujące kody usterek:

- P00BC Przepływomierz powietrza A, za mały przepływ

- P0471 Czujnika ciśnienia spalin, wadliwy sygnał

- P0472 Czujnik ciśnienia spalin, zbyt niski sygnał

- P0473 Czujnik ciśnienia spalin, zbyt wysoki sygnał

W tym przypadku przepływ przez rurkę czujnika ciśnienia spalin jest zakłócany przez zanieczyszczenia. Rurka (nr OE: 31370333) musi zostać wymieniona! Czujnik ciśnienia spalin (nr OE: 31319419) może być również uszkodzony przez zanieczyszczenia. Należy go sprawdzić i w razie potrzeby wymienić.

Wskazówka

W tym kontekście należy zawsze przestrzegać wskazówek producenta pojazdu dotyczących naprawy i konserwacji oraz zwrócić uwagę, że prace te powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat!

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.