VW Touareg - Wadliwa regeneracja filtra cząstek stałych | HELLA

VW Touareg

Model 7P5 / Diesel TDI

Rok produkcji: 2010 - 2014

Wadliwa regeneracja filtra cząstek stałych

Niewystarczająca moc silnika

Może świecić lampka kontrolna silnika

Jedną z możliwych przyczyn powyższego problemu może być uszkodzony czujnik różnicy ciśnień spalin.

W celu wykluczenia innych możliwych przyczyn usterki należy przeprowadzić kontrolę układu elektrycznego i mechanicznego (zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu), a także odczyt kodów usterek za pomocą odpowiedniego testera diagnostycznego.

Najpierw należy sprawdzić wzrokowo połączenia wtykowe/węże czujnika pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń, a w razie potrzeby wyczyścić je odpowiednimi środkami albo, w razie uszkodzenia, wymienić zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.

Jeżeli nie zostaną wykryte żadne inne usterki, należy wymienić czujnik różnicy ciśnień spalin.

Numer artykułu Hella

Numer artykułu OE

6PP 009 409-231

059 906 051 A

Wskazówka:

W tym kontekście należy zawsze przestrzegać odpowiednich instrukcji naprawczych wydanych przez producenta pojazdu!

Moment dokręcający śrub(y)/czujnika (3,5 Nm).

Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną w celu sprawdzenia skuteczności czynności naprawczej.

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.