VW Polo (V) - Spadek wydajności ogrzewania | HELLA

VW

Polo (V)

Rocznik modelu: 2011

Spadek wydajności ogrzewania

Jeżeli w podanych wyżej pojazdach dojdzie do spadku

wydajności ogrzewania wnętrza, to przyczyną jest niewłaściwa proporcja mieszaniny płynu chłodzącego.

W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności.

  • Sprawdzić proporcję mieszaniny lub niezamarzanie płynu chłodzącego (od -25 do -30 C°)
  • W przypadku odchyleń spuścić płyn chłodzący, gdy silnik jest zimny
  • Napełnić układ wodą i środkiem przeciw zamarzaniu we właściwej proporcji
  • Odpowietrzyć układ chłodzenia
  • Przeprowadzić kontrolę szczelności i działania

Informacja ta może dotyczyć także innych pojazdów. W przypadku zgłaszania niedostatecznej wydajności ogrzewania, należy zawsze brać pod uwagę niewłaściwą proporcję mieszaniny płynu chłodzącego.

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.