VW Golf 3, Vento, Polo - Niespokojna praca silnika lub praca na wysokich obrotach | HELLA

VW Golf 3, Vento, Polo

Kod silnika: AEE, AEX

Rok produkcji: 1995 –1999

Niespokojna praca silnika lub praca na wysokich obrotach

Kod błędu:

533 „Błędny sygnał systemu regulacji biegu jałowego”

Jeżeli w tych modelach pojazdów zostaną stwierdzone powyższe usterki opisane przedstawionymi kodami błędów, to przyczyną może być silne zanieczyszczenie zespołu przepustnicy przez nagar olejowy.

Aby usunąć tę usterkę, należy wykonać następujące czynności.

  1. Zespół przepustnicy wymontować, oczyścic i ponownie zamontować.
  2. Silnik rozgrzać do temperatury roboczej, a następnie za pomocą mega macs w punkcie menu Ustawienia podstawowe ustawić pozycję wyjściową przepustnicy.

W tym kontekście należy uwzględnić wskazówki producenta pojazdu dotyczące demontażu i montażu.Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.