VW Crafter - Dodatkowy akumulator nie ładuje się | HELLA

VW

Crafter

Rok modelowy: 2011

Z dodatkowym akumulatorem

Dodatkowy akumulator nie ładuje się

W wymienionych modelach pojazdów dodatkowy akumulator może nie być ładowany ze względu na nieprawidłowe kodowanie sterownika instalacji elektrycznej pojazdu.

W celu rozwiązania tego problemu należy zakodować sterownik od nowa.

Problem jest już znany producentowi samochodów. Należy mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów było niemożliwe.

Uwzględnić te informacje w związku z brakiem ładowania dodatkowego akumulatora, zgłaszanym przez klientów.

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.