Suzuki Alto Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego wskazuje zbyt niskie wartości | HELLA

Suzuki

Alto

Wszystkie modele: od 2002 do 2007

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego wskazuje zbyt niskie wartości.

Jeżeli w wymienionych pojazdach jest wskazywana nieprawidłowa temperatura płynu chłodzącego, przyczyną problemu może być uszkodzone połączenie z masą przez uchwyt obudowy termostatu. Aby rozwiązać problem, należy podłączyć kabel masowy (patrz rysunek) między obudową termostatu a uchwytem obudowy termostatu.

---------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowo należy sprawdzić obudowę termostatu pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić.

Część zamienna: Nr (ET):

1 szt. Obudowa termostatu: 17690M79F20

---------------------------------------------------------------------------------

Części zamienne: Nr (ET):

1 szt. Kabel masowy: 39313M82020

1 szt. Śruba mocująca: 02142M05123

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.