Opel Vivaro - Podczas jazdy zapala się kontrolka ciśnienia oleju silnikowego | HELLA

Opel

Vivaro

Kod silnika: M9R

Rok produkcji: od 2010

Podczas jazdy zapala się kontrolka ciśnienia oleju silnikowego

Kod błędu: P0520, P0521, P0522, P0523

Wystąpienie powyższych problemów w połączeniu z opisanymi kodami błędów może mieć dwie przyczyny.

1. Uszkodzone złącze wtykowe między czujnikiem ciśnienia oleju a wtyczką zespoloną deski rozdzielczej (IPC).

2. Szybkie włączenie i wyłączenie zapłonu może prowadzić do konfliktu z oprogramowaniem deski rozdzielczej (IPC) i spowodować zaświecenie lampki kontrolnej.

Znaczenie kodu błędu:

-P0520 Usterka czujnika ciśnienia oleju silnikowego/obwodu przełącznika

-P0521 Czujnik ciśnienia oleju silnikowego/obwód przełącznika

Zakres/sposób pracy

-P0522 Czujnik ciśnienia oleju silnikowego/obwód przełącznika - za niskie napięcie

-P0523 Czujnik ciśnienia oleju silnikowego / obwód przełącznika - za wysokie napięcie

Wskazówka dotycząca naprawy

1. Wyłączyć zapłon

2. Sprawdzić poziom oleju silnikowego

3. Odłączyć wtyczkę wiązki przewodów od czujnika ciśnienia oleju.

4. Sprawdzić wtyczkę wzrokowo (zanieczyszczenia i uszkodzenia), w razie potrzeby wyczyścić zalecanym przez producenta aerozolem do styków lub wymienić wiązkę kabli; w razie uszkodzenia wymienić zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.

WSKAZÓWKA:

Przy podłączaniu wtyczki wiązki przewodów do czujnika ciśnienia oleju musi być słyszalne wyraźne kliknięcie oznaczające, że wtyczka została dokładnie zablokowana i złącze wtykowe nie jest narażone na siły rozciągające.

5. Przeprowadzić jazdę próbną i sprawdzić, czy lampka kontrolna nie świeci już podczas jazdy

Jeśli lampa kontrola świeci nadal, należy zresetować deskę rozdzielczą (IPC).

W tym celu należy odłączyć system od źródła zasilania (na krótko odłączyć akumulator).

W tym kontekście należy zawsze przestrzegać wskazówek producenta pojazdu dotyczących napraw i konserwacji!

Aktualizacja oprogramowania deski rozdzielczej (IPC) jest dostępna od 08/2012 r. i może zostać przeprowadzona w autoryzowanym warsztacie.

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.