Opel Corsa B - Szarpanie silnika w czasie jazdy, nierówna praca na biegu jałowym | HELLA

Opel

Opel Corsa B

Kod silnika: X12XE (od 1997 do 2000)

Szarpanie silnika w czasie jazdy,

nierówna praca na biegu jałowym.

Przyczyną tego problemu może być uszkodzenie regulacji biegu jałowego (rysunek 2).

Mogą zostać stwierdzone następujące problemy.

- Brak stałej prędkości obrotów na biegu jałowym (+/- 100 U/min).

- Szarpanie silnika na biegu jałowym.

- Silnik nie przyspiesza prawidłowo.

- Szarpanie sinika podczas puszczania pedału gazu.

Czasami może się również włączać lampka kontrolna silnika (rysunek 1) i może zostać zapisany błąd P0505 (rysunek 3).

 

Rysunek 1

 

 

Rysunek 2

Zrzut ekranowy: Diagnostyka przy użyciu przyrządu Hella-Gutmann_mega macs

 

 

Rysunek 3

Ważna zasada bezpieczeństwa
Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.